15e editie Profielwerkstukprijzen KHMW

Jury onder de indruk door zeer eigentijdse en verrassende onderwerpen
Uit 13 VWO-werkstukken en 11 HAVO-werkstukken van 15 verschillende scholen koos de jury als winnaars:
Veerle Baardse en Manouk Zijl van het Mendelcollege (HAVO) voor hun profielwerkstuk Entertainment en Educatie.
Rutger Postma en Carlijn Verweij van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (VWO) voor hun werkstuk Rode Jihadisten.
Eervolle vermeldingen werden toegekend aan:
Guido Duijn van de Daaf Gelukschool (HAVO) voor zijn werkstuk Zwitsalpoeder….niet te stoppen?
Eva Speijer en Sterre Triezenberg van het Ichthus Lyceum (VWO) voor hun werkstuk A one sided World.
De werkstukken werden beoordeeld door juryleden: Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuishoogleraar Duitslandstudiën aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Duitsland Instituut AmsterdamDrs. C.S.M. (Rina) van OpstalDrs. C.S.M. (Rina) van Opstaloud-docent wiskunde aan De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven en Dr. J. (Jan) Spoelderclassicus en oud-rector van het Kennemer Lyceum.
De prijzen werden uitgereikt door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMW. Als gastspreker trad op Prof. dr. P. (Piet) de Rooijemeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Univerisiteit van Amsterdam.
Foto's van de bijeenkomst zijn te downloaden via de link: http://www.hildedewolf.nl/pws/ Bij gebruik anders dan voor privé doeleinden graag de naam van de fotograaf vermelden: Hilde de Wolf.

Coornhert Lyceum valt in de prijzen

Zowel de prijs voor het beste profielwerkstuk HAVO als voor het beste profielwerkstuk VWO ging dit jaar naar leerlingen van het Coornhert.
Op donderdagmiddag 16 april werden de jaarlijkse profielwerkstukprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgereikt door Alexander Rinnooy Kan. Jurylid Jan Spoelder voerde de spanning op door voor de bekendmaking van de winnaars voor de bekendmaking van de winnaars elk werkstuk uitvoerig te voorzien van jurycommentaar.
De eervolle vermelding voor HAVO ging naar naar het werkstuk De gevaren van een uitbarsting van de Vesuvius van Jochem Veerman van het Mendelcollegedie heeft laten zien dat een HAVO-leerling in staat is om een zeer goed geschreven en informatief werkstuk op VWO-niveau te maken!
De eervolle vermelding voor VWO ging naar het werkstuk Edmund Husserls filosofie van de logica van Daniel de Vries van het Gymnasium Felisenumdie een opmerkelijk ambitieus onderwerp heeft gekozen door voor Husserl te kiezenzeker niet de gemakkelijkste filosoof. Een heel bijzondere prestatie!
De eerste prijs voor de HAVO-inzendingen werd toegekend aan Ellis van Keulen en Mandy van Dam van het Coornhert Lyceum voor hun mooie PWS Biobrandstof uit Algen. Hun werkstuk heeft niet alleen maatschappelijke relevantie. Het werd ook heel helder opgeschreven. De jury hoopt dat hun reis naar Wageningen een voortgezette studie dichterbij heeft gebracht.
Ten slotte maakte de jury met veel genoegen de maker van het winnende profielwerkstuk VWO bekend: Tim Trussnereveneens leerling van het Coornhert Lyceum die met zijn werkstuk Kunstmatig Leven en Kunstmatige Neurale Netwerken grote indruk maaktomdat het niet alleen op academisch niveau maar ook behoorlijk toegankelijk geschreven is. Een van de juryleden gaf dit werkstuk aan het eind van de bespreking dan ook spontaan een tien!
De KHMW en juryleden Jan SpoelderTon Nijhuis en Rina van Opstal feliciteren alle winnaars!
Alle genomineerden ontvingen na afloop het boek ‘Encyclopedie van misvattingen’ door gastspreker Hans van Maanen. Bent u er van overtuigd dat de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt en dat suiker in de benzinetank een auto onklaar maakt? Dan is dit boek wat voor u. Hans van Maanen is wetenschapsjournalist en publicist. Hij schreef een tiental populairwetenschappelijke boeken.
Het volledige juryrapport én de winnende profielwerkstukken zijn hieronder in te zien.

Profielwerkstukprijzen 2013

Schrijf jíj het winnende profielwerkstuk? Wilt ú een scholier voordragen voor de Profielwerkstukprijzen 2013 van de KHMW? Lees dan hier verder.
Op 9 oktober 2012 zijn de profielwerkstukbegeleiders van zestien scholen in Haarlem en omgeving aangeschreven om opnieuw aandacht te vragen voor de prijsvraagdie jaarlijks door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen wordt uitgeschreven voor leerlingen van de hoogste klassen HAVO en VWO.
Voor deelname verwijzen wij graag naar bijgaande poster:

Uitreiking Profielwerkstukprijzen 2013

In de aula van het Hodshon Huis werd op woensdagmiddag 24 april bekend gemaakt welke scholieren dit jaar de profielwerkstukprijzen van de KHMW hebben gewonnen.
Juryvoorzitter Prof. dr. A.J.J. Nijhuis introduceerde én becommentarieerde de genomineerde werkstukken. Hierna ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW. De volgende werkstukken werden bekroond:
De eerste prijs voor de Havo-inzendingen werd toegekend aan Coen van Hasselt en Kylian de Looze van de Schoter Scholengemeenschap voor hun werkstuk Nucleaire Luchtvaart. Zij onderzochten in hoeverre het mogelijk is vliegtuigen te laten vliegen op nuceaire energie.
De eervolle vermelding voor VWO ging naar het werkstuk Motivatie is de motor van Tess van Boerdonk en Sophie Beers van College Hageveld voorzitter van de KHMW. De volgende werkstukken werden bekroond:
De eerste prijs voor de Havo-inzendingen werd toegekend aan Coen van Hasselt en Kylian de Looze van de Schoter Scholengemeenschap voor hun werkstuk Nucleaire Luchtvaart. Zij onderzochten in hoeverre het mogelijk is vliegtuigen te laten vliegen op nuceaire energie.
De eervolle vermelding voor VWO ging naar het werkstuk Motivatie is de motor van Tess van Boerdonk en Sophie Beers van College Hageveld waarin zij het aandurven hun eigen school te adviseren om leerlingen van de Natuur- en Maatschappijprofielen weer samen te voegenzodat docenten het vaak negatieve onderscheid tussen deze leerlingen niet meer hoeven te maken en beide groepen elkaar positief kunnen beïnvloeden.
Het winnende profielwerkstuk VWO was dat van Martine Röell en Karlien de Boer van het Stedelijk Gymnasium met als titel Journalistiek of ‘hoernalistiek’. Een gedegen onderzoek naar embedded journalistiekwaarop zelfs eerstejaars universitaire studenten trots zouden kunnen zijn!
De jury en het bestuur van de KHMW wensen alle winnaars nogmaals van harte geluk met hun prestaties en wensen in meer algemene zin uiting te geven aan hun bijzondere waardering voor de inzet van alle jonge onderzoekersvoor de originaliteit en kwaliteit van ál hun werkstukken.
Als gastspreker trad Michiel van Straten op. Deze 'ontdekkingsschrijver' liet de zaal in een verrassend betoog zien hoe moeilijk het is baas te zijn in eigen brein. Na afloop ontvingen alle genomineerde scholieren het boek Tien verdwenen dagen waarin zijn fascinatie voor 'hoe het zo gekomen is' en zijn liefde voor schrijven bij elkaar komen.
Foto's van de prijsuitreiking kunt u downloaden via de link:
www.hildedewolf.nl/profielwerkstuk2013
Het juryrapport het persbericht en de winnende werkstukken zijn hieronder in te zien.

Profielwerkstukprijzen HAVO en VWO toegekend

Profielwerkstukprijzen HAVO en VWO toegekend

In een volle aula werden op 8 mei twee bijzondere werkstukken bekroond geschreven door leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum en het Kennemerlyceum.
Jaarlijks kent de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen prijzen toe voor de beste profielwerkstukken geschreven in de regio Haarlem. Dit jaar vond de prijsuitreikingin het Hodshon Huis te Haarlemin het Hodshon Huis te Haarlem plaats op dinsdagmiddag 8 mei. De prijzen werden uitgereikt door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMW.
Voor het VWO ging de eerste prijs (500 Euro) dit jaar naar Dieks van Gogh en Gijs Weijers van het Eerste Christelijk Lyceum voor hun werkstuk getiteld Ideaal bestuurover drie wijzen en twee jongelingen. Een eervolle vermelding kreeg Laurence Herfs van het Gymnasium Felisenum voor De geschiedenis van het Westen.
In de categorie HAVO werd de eerste prijs (500 Euro) toegekend aan Daniël Kist van het Kennemer Lyceum voor zijn werkstuk over autisme Accept difference. Not indifference. De eervolle vermelding Havo ging naar Leonie Verbakel en Shanice Goedoen van het Haarlemmermeer Lyceum voor hun werkstuk Mode 20ste eeuw.
Na de prijsuitreiking wijdde wiskundige Ionica Smeetsbekend als wiskundemeisje en door haar wekelijkse column in de Volkskrantaanwezigen in in de geheimen van de wiskunde.
Meer informatie over de voorgedragen en winnende werkstukken kunt u vinden in het juryrapport dat hieronder is in te zien. Ook kunt u de winnende werkstukken bekijkenhet werkstuk VWO volgt spoedig. Na afloop van de prijsuitreiking werd een persbericht uitgebracht.
Wilt u verder praten over de werkstukken en de prijsuitreiking? Gebruik de knop FORUM op de homepage van deze website.
Genomineerden die een link naar alle foto's van de prijsuitreiking willen ontvangenkunnen contact opnemen met het secretariaat van de KHMW secretaris@khmw.nl