Dien nu een aanvraag in voor de Langerhuizen bate 2017

Dien nu een aanvraag in voor de Langerhuizen bate 2017

voor onderzoek in de geschiedenis van de natuurwetenschappen
Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek.
In 2017 is de bate van maximaal € 15.000 bestemd voor onderzoek in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. die van de WiskundeGeneeskunde en Techniek.
Waar een aanvraag aan moet voldoen leest u in onderstaande circulaire.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl

Toekenning Langerhuizen bate 2015

Toekenning Langerhuizen bate 2015

Onderzoeksbate voor wolkenonderzoek op het eiland Ascension
Op 30 mei heeft de Algemene Vergadering van de KHMW ingestemd met de toekenning van de Pieter Langerhuizen Lambertuszoon bate 2015 op het gebied van de Astronomieincl. Meteorologie en Geodesie aan Karolina Sarnaonderzoeker aan de TU Delft. Zij zal de bate van 15.000 Euro gebruiken voor wolkenonderzoek dat wordt uitgevoerd op het eiland Ascension. De juryonderzoeker aan de TU Delft. Zij zal de bate van 15.000 Euro gebruiken voor wolkenonderzoek dat wordt uitgevoerd op het eiland Ascension. De jurybestaande uit Prof. dr. H.J. Habing en Prof. dr. C.J.E. Schuurmans koos unaniem dit voorstel uit de 15 binnengekomen aanvragen.
Wilt u meer lezen over het onderzoek? Zie dan bijgevoegde projectbeschrijving.

Langerhuizen bate voor onderzoek naar resistentie van pauwen tegen slangengif

Langerhuizen bate voor onderzoek naar resistentie van pauwen tegen slangengif

De Algemene Vergadering van de KHMW heeft op 17 mei jl. ingestemd met toekenning van de Langerhuizen bate 2014 aan Dr. K.Y. Chew.
De bate is bestemd voor zijn onderzoek 'Peacocks patterns and venom: Sequencing the peacock genome'. Keng Yih Chew is gastonderzoeker in het laboratorium Integratieve Zoölogie patterns and venom: Sequencing the peacock genome'. Keng Yih Chew is gastonderzoeker in het laboratorium Integratieve Zoölogie Instituut BiologieUniversiteit Leidenen beoogt met zijn onderzoek de genetische basis van de resistentie van pauwen tegen slangengif te ontrafelen. Hij maakt daarbij gebruik van moderne moleculaire technieken in een interdisciplinaire benadering van genomicaevolutionaire biologie en gifonderzoek. Het onderzoek is van fundamentele betekenismaar heeft ook een duidelijke praktische kant. Reeds lange tijd bestaat de vraag waarom bepaalde diersoorten resistentie tegen gif hebben. Meer kennis op dat terrein zou uiteindelijk ook van medische betekenis kunnen zijn.
foto_pauw_onderzoek_keng_yih_chew4.png'

Langerhuizen bate 2015

Langerhuizen bate 2015

De bate 2015 is bestemd voor onderzoek op het gebied van de Astronomie incl. Meteorologie en Geodesie.
Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek
Aanvragen voor de bate 2015 kunnen vanaf heden worden ingediend bij het secretariaat van de KHMW. Zie voor meer informatie onderstaande circulaire.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl

Langerhuizen bate 2013 toegekend aan veelbelovend jong onderzoekster

Langerhuizen bate 2013 toegekend aan veelbelovend jong onderzoekster

De Algemene Vergadering van de KHMW heeft op 25 mei 2013 ingestemd met de toekenning van de Langerhuizen bate van 15.000 Euro aan Mevrouw R.S. (Renee) Hoekzema voor haar promotieonderzoek over de vroegste geschiedenis van de aarde en hoe het leven is ontstaan.
Het onderzoek naar de zgn. Cambrische explosie zal worden uitgevoerd aan de Universiteit van Oxford onder leiding van de wereldberoemde expert op het vakgebied prof. Brasier.
De jury bestond uit Prof. dr. S.M. de Jong (Universiteit Utrecht) en Prof. dr. S.M. Luthi (Technische Universiteit Delft)
Foto: Mevr. Hoekzema en de heer Rinnooy Kan prof. Brasier.
De jury bestond uit Prof. dr. S.M. de Jong (Universiteit Utrecht) en Prof. dr. S.M. Luthi (Technische Universiteit Delft)
Foto: Mevr. Hoekzema en de heer Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW.
Lees meer over het onderzoek en mevrouw Hoekzema in onderstaand juryrapport.