Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappenin de volgende disciplines:
1 Filosofie en religiewetenschappen
2. Taal- en literatuurwetenschappen
3. Geschiedenis
4. Rechtswetenschappen
5. Economische wetenschappen
6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
7. Menswetenschappen.
De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: secretaris@khmw.nl.
Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.
Vragen? Neem contact met het secretariaat via secretaris@khmw.nl
Informatie over het Jan Brouwer Fonds? Zie: https://khmw.nl/over/fondsen

Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt

Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt

Naast de Jong Talent Prijzen van de KHMW zijn er nu ook alfa/gamma afstudeerprijzen!
De Jan Brouwer Scriptieprijzen worden gefinancierd vanuit het Jan Brouwer Fonds. Met ingang van 2015 zijn er jaarlijks zeven prijzen van elk 2.000 Euro beschikbaar in de wetenschapsgebieden: Filosofie en theologie Taal- en literatuurwetenschappen Taal- en literatuurwetenschappen GeschiedenisRechtswetenschappenEconomische wetenschappenMaatschappijwetenschappen (in engere zin) en Menswetenschappen.
Tijdens deze eerste editie werden op 14 april in de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis vijf prijzen uitgereikt. De bijeenkomst werd geopend door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMW. De prijzen werden uitgereikt door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllnervoorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Adriaan Voorsdirecteur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. (Jan) Brouwer hield een persoonlijk en inspirerend verhaal over de naamgever van de prijzeneen bijzondere man.
Jan Brouwer (1910 - 1983) kwam uit een geslacht van geleerden - zijn vader was geoloog met internationale bekendheidzijn oomnaar wie hij was genoemdeen wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. In het begin van de 80er jaren heeft Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van de prijswinnaars en kunt u de winnende scripties en de juryrapporten inzien.
een wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. In het begin van de 80er jaren heeft Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van de prijswinnaars en kunt u de winnende scripties en de juryrapporten inzien.

Jan Brouwer Conferentie 25 januari 2013

Jan Brouwer Conferentie 25 januari 2013

Het thema van de conferentie was 'Aktief en Solidair. Vrome wens of bittere noodzaak?'
De eerste vier Jan Brouwer Conferenties handelden over de belemmeringen van en de mogelijkheden tot actief ouder worden. De volgende vier conferenties hadden vooral betrekking op intergenerationele relaties en dan vooral op de solidariteit tussen generaties.
In vervolg op het Europese Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties - waarvan de thema’s haast naadloos overeen komen met die van de JB conferenties - komen de twee hoofdonderwerpen van de eerdere conferenties samen in de 9deJan Brouwer Conferentie die werd gehouden op vrijdag 25 januari 2013 in het Hodshon in Haarlem. Het programma van de conferentie had een groot aantal mensen naar Haarlem gebracht. Hun hoge verwachtingen werden zeker niet teleurgesteld.
De bijeenkomst werd geopend door Marbeth Bierman-Beukema toe Water voorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Dagvoorzitter was Paul Schnabel voorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Dagvoorzitter was Paul Schnabel directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar UU. Als sprekers traden op:
Alexander Rinnooy Kanuniversiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde UvA en voorzitter KHMW: De arbeidsmarkt voor ouderen;
Hans van der Steendirecteur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN: Duurzame inzetbaarheid; van ratio naar realisatie;
Paul de Beerwetenschappelijk directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA: Een bijna perfecte arbeidsmarkt;
Cretien van Campensenior wetenschappelijk medewerker SCP en buitengewoon hoofddocent toegepaste gerontologie Hogeschool Windesheim: Actief ouder worden: betaald of onbetaald?.
Het thema van decconferentie Aktief en solidair. Vrome wens of bittere noodzaak? bracht sprekers op tot nadenken stemmende varianten als ‘Aktief en solidair. Bittere wens of vrome noodzaak?’ en ‘Aktief en solidair. Wenselijke noodzaak of noodzakelijke wens?’.
Alexander Rinnooy Kan karakteriseerde de Nederlandse arbeidsmarkt als een optelsom van extreme prestatiesen betrok aanwezigen middels quizvragen zeer direct bij zijn inspirerende betoog. Zo leerde de zaal dat de Nederlander gemiddeld slechts 1400 uur per jaar werkt en de Grieken met 2100 uur per jaar recordhouder in Europa zijn. Hans van der Steen verraste de aandachtige luisteraars met een door de praktijk gevoed betoog over duurzame arbeid. Paul de Beer ging nader in op het impliciet arbeidscontract zoals beschreven in het beroemde artikel ‘Why is there mandatory retirement’ van Skirbekk. Cretien van Campen deed uit de doeken hoe ouderen actief blijven na hun pensionering. Hij hield de zaal voor dat de noodzaak actief te blijven niet altijd bittermaar ook zoet kan zijn. De middag werd op een verfrissendeoriginele manier afgesloten door Lydia Boktorlid van de Nationale DenkTank 2012 en student chemical engineering aan de TUDelft.
Het verslag van de conferentie wordt gepubliceerd in een boekje dat over enige tijd verkrijgbaar is bij het secretariaat van de KHMW.
De JBC werd voorafgegaan door een presentatie van het rapport Een langer arbeidsleven? Drijfveren voor al of niet doorwerken door Tom van Oosterhout en Bert Breij (zie hieronder). Voor het vervolg van dit onderzoek wordt nog gezocht naar financiën. Meer informatie? Wendt u zich tot Maarten van Veenbestuurslid ILC/Zorg voor Latermcvanveen@mail.com
mcvanveen@mail.com