Verslag Jan Brouwer Scriptieprijzen 2024: livestream en juryrapporten

Verslag Jan Brouwer Scriptieprijzen 2024: livestream en juryrapporten

Op vrijdag 9 februari werden in het Hodshonhuis tien Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt aan masterstudenten in de geestes- en maatschappijwetenschappen. Hieronder kunt u de livestream terugkijken. Ook vindt u hier de juryrapporten. Veel kijk- en leesplezier!

 

PROGRAMMA

Welkom door mr. Rutger Schimmelpenninck, penningmeester KHMW.
Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen door prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, maatschappelijk lid KHMW en kleinzoon van ir. L.E.J. Brouwer.
Prijsuitreikingen door prof. dr. Wim Drees, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

 

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Politicologie en bestuurswetenschappen
Laudatio door jurylid prof. dr. M. (Marieke) de Goede, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, hoogleraar Politics of Security Cultures Universiteit van Amsterdam, honorary professor Durham University. Juryrapport JB Scriptieprijs Politicologie en bestuurswetenschappen 2024 
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Tara Tankink, Universiteit Utrecht, van haar scriptie 'Ableism at university: Experiencing student life with an invisible disability'.

Rechtswetenschappen
Laudatio door juryvoorzitter mr. M.B. (Michiel) Kramer, managing legal counsel Wolters Kluwer Benelux. Juryrapport JB Scriptieprijs Rechtswetenschappen 2024
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Maud Heldens, Radboud Universiteit, van haar scriptie 'De grondwettelijke beperkingssystematiek en de (on)mogelijkheden van constitutionele toetsing'.

 


Religiewetenschappen en theologie

Laudatio door jurylid prof. dr. B. (Birgit) Meyer, hoogleraar religiewetenschap Universiteit Utrecht. Juryrapport JB Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Michiel Bouman, Vrije Universiteit Amsterdam, over zijn scriptie 'A Life of Gelâzenheit: Spiritual Intelligence According to Meister Eckhart and Iain McGilchrist'.

 


Communicatie- en mediawetenschappen

Laudatio door jurylid prof. dr. J.P.M. (Paula) Fikkert, hoogleraar eerste taalverwerving en fonologie Radboud Universiteit. Juryrapport JB Scriptieprijs Communicatie- en mediawetenschappen 
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Ester Bovard, Universiteit van Amsterdam, over haar scriptie  'Hierarchies of Visibility: Mapping El Salvador’s Audiovisual Archives in the Digital Landscape'.

 

Sociologie en antropologie
Laudatio door jurylid prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut. Juryrapport JB Scriptieprijs Sociologie en antropologie
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Anuschka Peelen, Radboud Universiteit, over haar scriptie 'A changing climate change climate? A meta-analysis of (polarization in) climate change attitudes between 1986 and 2022'.

 

Taal- en literatuurwetenschappen
Laudatio door jurylid prof. dr. W.L. (Wilt) Idema, emeritus-hoogleraar Chinese Literature Harvard University en emeritus-hoogleraar Chinese taal en letterkunde Universiteit Leiden. Juryrapport JB Scriptieprijs Taal- en literatuurwetenschappen
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Oana Ciuraru, Universiteit Utrecht, over haar scriptie 'Rubiks kubus: een onderzoek naar de Nederlandse petrocultuur uit het interbellum'. 

 

 

Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen)
Laudatio door jurylid prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange, hoogleraar psychologie Vrije Universiteit Amsterdam en distinguished research fellow University of Oxford. Juryrapport JB Scriptieprijs Gedragswetenschappen
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Yong Zhang, Rijksuniversiteit Groningen, over zijn scriptie 'Sample size optimization for person-specific temporal networks using power analysis and predictive accuracy analysis'.

 

Economische wetenschappen
Laudatio en prijsuitreiking door prof. dr. W.B. (Wim) Drees, wetenschappelijk secretaris KHMW. Juryrapport JB Scriptieprijs Economische wetenschappen
Presentatie door prijswinnaar Kim van Berkel, Erasmus Universiteit Rotterdam, over haar scriptie 'Incentivizing social assistance recipients. Quasi-experimental evidence from trials with earnings exemptions in the Netherlands'.


 

Geschiedenis
Laudatio door jurylid prof. dr. J.L. (Leonard) Blussé van Oud-Alblas, hoogleraar geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen Universiteit Leiden. Juryrapport JB Scriptieprijs Geschiedenis
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Leah Niederhausen, Vrije Universiteit Amsterdam, over haar scriptie 'Restitution and Memory. The Past Made Present in Nazi and Colonial Restitution in Germany 1945-2023'.

 

Filosofie
Laudatio door jurylid prof. dr. J.W. (James) McAllister, hoogleraar wetenschapsfilosofie Universiteit Leiden. Juryrapport JB Scriptieprijs Filosofie
Prijsuitreiking door prof. dr. Wim Drees.
Presentatie door prijswinnaar Sümer Şen, Radboud Universiteit, over zijn scriptie 'Solutions to the problem of evil across Muslim and Christian occasionalists. A comparison of the theodicies of the Ash’arites and Malebranche'.

 

 

INTERVIEWS

Tara Tankink - Politicologie en bestuurswetenschappen

Tara Tankink studeerde Public Administration and Organisational Science aan de Universiteit Utrecht. Ze ontvangt de Jan Brouwer Scriptieprijs in de categorie Politicologie en Bestuurswetenschappen voor een masterscriptie over de positie van studenten met onzichtbare beperkingen aan haar eigen universiteit. Tankink baseert haar bevindingen op gesprekken met medestudenten met een onzichtbare beperking. Aan het eind van haar scriptie doet ze verschillende aanbevelingen om de situatie studenten met een onzichtbare beperking te verbeteren.

Wat opmerkelijk is aan deze scriptie, is dat Tankink haar eigen positie als onderzoeker nadrukkelijk deel maakt van het onderzoek. Zo gaat ze eerst met haar respondenten koffiedrinken om een relatie met hen op te bouwen. En in haar inleiding geeft ze aan dat zijzelf ook een onzichtbare beperking heeft. ‘Onderzoek is altijd subjectief’, zegt Tankink. ‘Het was voor mij best emotioneel om het zo te doen.  Ik vond het eerlijker ook iets van mezelf te laten zien, en ik denk dat het goed gewerkt heeft.’

Een tweede opmerkelijk aspect van deze scriptie is dat Tankink niet alleen gebruik heeft gemaakt van de gebruikelijke wetenschappelijke analysemethodes, maar dat ze haar indrukken van de gevoerde gesprekken ook heeft verwerkt in gedichten, waarvan een deel in haar scriptie is opgenomen.

In samenspraak met haar informanten heeft Tankink aanbevelingen geformuleerd voor de Universiteit Utrecht. Nadat haar scriptie was opgenomen in de universitaire databasis, werd deze opgemerkt door een medewerker van universiteitsblad DUB. Daarna is het hard gegaan. ‘Ik werd door allerlei mensen gebeld en kreeg veel vragen via mijn LinkedIn-pagina’, zegt Tankink. ‘Ik vind het ontzettend gaaf om te merken dat mijn scriptie veel heeft losgemaakt.’

Inmiddels werkt Tankink bij TNO, waar ze zich bezighoudt met diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt.

 

Leah Niederhausen - Geschiedenis

De Jan Brouwer Scriptieprijs in de categorie Geschiedenis gaat dit jaar naar Leah Niederhausen. Zij deed voor haar scriptie voor de researchmaster Humanities: Global History aan de VU onderzoek naar restitutie en herinnering in het naoorlogse Duitsland, zowel met betrekking tot het Duitse koloniale verleden als de Tweede Wereldoorlog.

Een overeenkomst tussen beide vormen van herinneringscultuur is volgens Niederhausen dat er over allebei in de publieke en politieke sfeer lang is gezwegen. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog heerste onder daders en slachtoffers van de Holocaust wat Aleida Assmann een ‘consensus van het zwijgen’ heeft genoemd. ‘Daar kwam in de jaren zestig, met het Eichmann-proces in Jeruzalem, voor het eerst verandering in’, zegt Niederhausen. ‘Toen kwam er internationaal meer aandacht voor het lot van de joden tijdens de oorlog. In Duitsland gingen studenten protesteren tegen het daderschap van hun ouders. Maar vooral na de val van de Muur in 1989 en de Duitse hereniging in 1990 vond er een herbezinning plaats over de geschiedenis van het land. Het leidde tot wat Assmann een ‘Holocaust Memory Boom’ noemt. Je zou verwachten dat de emoties met verloop van tijd afgevlakt zijn. Maar naarmate er meer persoonlijke verhalen bekend raakten, zijn die alleen maar heftiger geworden.’

Ook wat de herinneringen aan het koloniale verleden betreft, heerste er in Duitsland lange tijd een zwijgcultuur. Bijna een eeuw lang werd aangenomen dat Duitsland zich nooit schuldig had gemaakt aan koloniale vergrijpen. ‘Daderschap’ zou alleen bij Nederlanders, Engelsen en Fransen voorkomen. Tijdens haar onderzoek, onder meer in archieven in Berlijn, las Niederhausen hoe, toen voormalige koloniën in de jaren zeventig en tachtig voor het eerst claims voor restitutie indienden, daar door Duitse ambtenaren schamper en met onbegrip op werd gereageerd. ‘En dat is nog niet zo lang geleden’, merkt ze op. ‘Als politici die zich vandaag met het restitutiebeleid bezighouden, doen of ze geweldig zijn terwijl ze hieraan voorbijgaan, vind ik dat choquerend. Claimanten voor koloniale restitutie benadrukten van begin af aan de bijzondere relatie tussen herinnering, erkenning van koloniaal geweld en restitutie. Maar die relatie werd door Duitse ambtenaren vaak ontkend.'

Ook uit brieven van families van joodse oorlogsslachtoffers blijkt dat er vaak huivering bestaat om een claim in te dienen. Nabestaanden vinden het dikwijls pijnlijk om alles weer op te rakelen, terwijl ze ook niet altijd worden geloofd. ‘Het idee achter het proces is rechtsherstel’, zegt Niederhausen, ‘maar het kan ook tot heel veel pijn leiden.’ Een open en transparante communicatie is dan ook belangrijk, heeft ze gemerkt. ‘Het is belangrijk dat je restitutie niet alleen opvat als een juridisch proces, maar ook als een kans om elkaar te leren begrijpen.’

Niet verwonderlijk werkt Niederhausen inmiddels als onderzoeker bij het Expertisecentrum Restitutie bij het NIOD.

 

Anuschka Peelen - Sociologie en antropologie

Wie vandaag de dag het debat over klimaatverandering in de media volgt, zou denken dat de standpunten hierover de laatste jaren sterk zijn gepolariseerd. Anuschka Peelen heeft voor haar scriptie in het kader van haar researchmaster Social and Cultural Science aan de Radboud Universiteit deze attitudes onderzocht op basis van acht grote representatieve enquêtes uit de periode 1986-2022. In totaal heeft ze 71 verschillende aspecten onderzocht, en bekeken hoe die zich met verloop van tijd hebben ontwikkeld.

Uit Peelens onderzoek blijkt dat de standpunten vroeger ook al sterk uiteenliepen. De meningen zijn in de loop der jaren zelfs dichter bij elkaar komen te liggen! Hooguit krijgen de tegenstellingen tegenwoordig meer aandacht door de invloed van talkshows en sociale media. 

Peelen begrijpt wel dat journalisten willen scoren. ‘Je trekt nu eenmaal meer lezers of kijkers als je pakkende quotes gebruikt. Maar het zou goed zijn als ze wat meer nuance in hun berichtgeving brachten. Je hebt namelijk ook een middengroep die helemaal niet zulke extreme standpunten koestert. Er is een groot verschil tussen de polarisatie die we zien in de media en online, en de situatie in de samenleving zelf. Het beeld dat er al polarisatie zou bestaan, werkt de polarisatie alleen maar in de hand.’

 

Alle prijswinnaars met mr. R.J. graaf Schimmelpenninck en prof. dr. W.B. Drees namens de KHMW. Sümer Şen is online aanwezig.

 

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappenin de volgende disciplines:
1 Filosofie en religiewetenschappen
2. Taal- en literatuurwetenschappen
3. Geschiedenis
4. Rechtswetenschappen
5. Economische wetenschappen
6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
7. Menswetenschappen.
De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: secretaris@khmw.nl.
Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.
Vragen? Neem contact met het secretariaat via secretaris@khmw.nl
Informatie over het Jan Brouwer Fonds? Zie: https://khmw.nl/over/fondsen

Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt

Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt

Naast de Jong Talent Prijzen van de KHMW zijn er nu ook alfa/gamma afstudeerprijzen!
De Jan Brouwer Scriptieprijzen worden gefinancierd vanuit het Jan Brouwer Fonds. Met ingang van 2015 zijn er jaarlijks zeven prijzen van elk 2.000 Euro beschikbaar in de wetenschapsgebieden: Filosofie en theologie Taal- en literatuurwetenschappen Taal- en literatuurwetenschappen GeschiedenisRechtswetenschappenEconomische wetenschappenMaatschappijwetenschappen (in engere zin) en Menswetenschappen.
Tijdens deze eerste editie werden op 14 april in de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis vijf prijzen uitgereikt. De bijeenkomst werd geopend door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMW. De prijzen werden uitgereikt door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllnervoorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Adriaan Voorsdirecteur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. (Jan) Brouwer hield een persoonlijk en inspirerend verhaal over de naamgever van de prijzeneen bijzondere man.
Jan Brouwer (1910 - 1983) kwam uit een geslacht van geleerden - zijn vader was geoloog met internationale bekendheidzijn oomnaar wie hij was genoemdeen wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. In het begin van de 80er jaren heeft Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van de prijswinnaars en kunt u de winnende scripties en de juryrapporten inzien.
een wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. In het begin van de 80er jaren heeft Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van de prijswinnaars en kunt u de winnende scripties en de juryrapporten inzien.

Jan Brouwer Conferentie 25 januari 2013

Jan Brouwer Conferentie 25 januari 2013

Het thema van de conferentie was 'Aktief en Solidair. Vrome wens of bittere noodzaak?'
De eerste vier Jan Brouwer Conferenties handelden over de belemmeringen van en de mogelijkheden tot actief ouder worden. De volgende vier conferenties hadden vooral betrekking op intergenerationele relaties en dan vooral op de solidariteit tussen generaties.
In vervolg op het Europese Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties - waarvan de thema’s haast naadloos overeen komen met die van de JB conferenties - komen de twee hoofdonderwerpen van de eerdere conferenties samen in de 9deJan Brouwer Conferentie die werd gehouden op vrijdag 25 januari 2013 in het Hodshon in Haarlem. Het programma van de conferentie had een groot aantal mensen naar Haarlem gebracht. Hun hoge verwachtingen werden zeker niet teleurgesteld.
De bijeenkomst werd geopend door Marbeth Bierman-Beukema toe Water voorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Dagvoorzitter was Paul Schnabel voorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Dagvoorzitter was Paul Schnabel directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar UU. Als sprekers traden op:
Alexander Rinnooy Kanuniversiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde UvA en voorzitter KHMW: De arbeidsmarkt voor ouderen;
Hans van der Steendirecteur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN: Duurzame inzetbaarheid; van ratio naar realisatie;
Paul de Beerwetenschappelijk directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA: Een bijna perfecte arbeidsmarkt;
Cretien van Campensenior wetenschappelijk medewerker SCP en buitengewoon hoofddocent toegepaste gerontologie Hogeschool Windesheim: Actief ouder worden: betaald of onbetaald?.
Het thema van decconferentie Aktief en solidair. Vrome wens of bittere noodzaak? bracht sprekers op tot nadenken stemmende varianten als ‘Aktief en solidair. Bittere wens of vrome noodzaak?’ en ‘Aktief en solidair. Wenselijke noodzaak of noodzakelijke wens?’.
Alexander Rinnooy Kan karakteriseerde de Nederlandse arbeidsmarkt als een optelsom van extreme prestatiesen betrok aanwezigen middels quizvragen zeer direct bij zijn inspirerende betoog. Zo leerde de zaal dat de Nederlander gemiddeld slechts 1400 uur per jaar werkt en de Grieken met 2100 uur per jaar recordhouder in Europa zijn. Hans van der Steen verraste de aandachtige luisteraars met een door de praktijk gevoed betoog over duurzame arbeid. Paul de Beer ging nader in op het impliciet arbeidscontract zoals beschreven in het beroemde artikel ‘Why is there mandatory retirement’ van Skirbekk. Cretien van Campen deed uit de doeken hoe ouderen actief blijven na hun pensionering. Hij hield de zaal voor dat de noodzaak actief te blijven niet altijd bittermaar ook zoet kan zijn. De middag werd op een verfrissendeoriginele manier afgesloten door Lydia Boktorlid van de Nationale DenkTank 2012 en student chemical engineering aan de TUDelft.
Het verslag van de conferentie wordt gepubliceerd in een boekje dat over enige tijd verkrijgbaar is bij het secretariaat van de KHMW.
De JBC werd voorafgegaan door een presentatie van het rapport Een langer arbeidsleven? Drijfveren voor al of niet doorwerken door Tom van Oosterhout en Bert Breij (zie hieronder). Voor het vervolg van dit onderzoek wordt nog gezocht naar financiën. Meer informatie? Wendt u zich tot Maarten van Veenbestuurslid ILC/Zorg voor Latermcvanveen@mail.com
mcvanveen@mail.com