Op vrijdag 10 februari zijn in het Hodshon huis acht Jan Brouwer Scriptieprijzen en de J.C. Baak Prijs uitgereikt aan masterstudenten in de geestes- en maatschappijwetenschappen. Hieronder is de livestream na te kijken, incl. de presentaties door de winnaars, en zijn de juryrapporten in te zien. Veel kijk- en leesplezier!

 

Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

Inleiding (online) over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer.

Prijsuitreikingen door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, wetenschappelijk secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

 

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Geschiedenis - Prijswinnaar Marie van Haaster, Radboud Universiteit Nijmegen

Laudatio door jurylid Prof. dr. H. (Henk) te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden.
Juryrapport JB Scriptieprijs Geschiedenis 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. H. (Henk) te Velde.
Presentatie door prijswinnaar over haar scriptie Longing for Consolation. Emotive failure and changing affective niches for late nineteenth century French materialists.

Prijs Economische wetenschappen - Prijswinnaar Aukje Nieuwenhuis, Rijksuniversiteit Groningen

Laudatio door jurylid Prof. dr. M.P. (Maarten Pieter) Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie en regulering Universiteit van Amsterdam.
Juryrapport JB Scriptieprijs Economische wetenschappen 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. M.P. (Maarten Pieter) Schinkel.
Presentatie door prijswinnaar over haar scriptie Gender-stereotypical labor market behavior across generations. Evidence from conditional second moments.

Prijs Rechtswetenschappen - Prijswinnaar Jelle Kanters, Tilburg University


Laudatio door jurylid Prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam.
Juryrapport JB Scriptieprijs Rechtswetenschappen 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld.
Presentatie door prijswinnaar over zijn scriptie "Selectie op wiens risico?" Een onderzoek naar de formeelrechtelijke gevolgen van risicoselectie door de Belastingdienst.

Prijs Filosofie - Prijswinnaar Marjolijn Hordijk, Erasmus Universiteit Rotterdam

Laudatio door jurylid Prof. dr. Th.H.M. (Theo) Verbeek, emeritus-hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Utrecht.
Juryrapport JB Scriptieprijs Filosofie 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. Th.H.M. (Theo) Verbeek.
Presentatie door prijswinnaar over haar scriptie Wittgenstein meets Ramsey: A Critical Assessment of F.P. Ramsey’s Critical Notice on Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus.

Prijs Religiewetenschappen en theologie - Prijswinnaar Veerle Dijkstra, Universiteit Utrecht

Laudatio door jurylid Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg, hoogleraar mondiaal christendom, decaan faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen.
Juryrapport JB Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg.
Presentatie door prijswinnaar over haar scriptie Going Digital. Corona as a Lens onto the Dynamics of Religious Mediation in Four Christian Church Communities in the Netherlands.

INTERVIEW
Veerle heeft de coronacrisis omarmd. Dat wil zeggen: in maart 2020 begon Veerle aan haar onderzoeksvoorstel. Corona dicteerde de mogelijkheden voor onderzoek. Corona dicteerde de mogelijkheden voor religieuze bijeenkomsten. Zodoende ontstond de idee te onderzoeken hoe vier verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in Utrecht hun online kerkdiensten (livestreams) vormgaven, en hoe de gelovigen hun religieuze ervaringen beleefden.
Technisch producenten van de livestreams, voorgangers en ook mensen thuis waren onder andere bezig met de vraag: Hoe kunnen we het gemeenschapsgevoel realiseren, als mensen niet bij elkaar zijn? Lukt dat via een scherm? En maakt het uit hoe een dienst gefilmd wordt? Waar zet je, bijvoorbeeld, de camera neer, met als doel mensen het gevoel te geven dat ze ergens onderdeel van zijn, ergens bij horen? Veerle analyseerde deze vragen in verstrengeling met een fundamentelere vraag: is dit soort zaken voor christenen van belang voor het ervaren van verbinding met een empirisch niet te observeren, maar daardoor voor christenen niet minder echte, God?
Deelnemers aan de online kerkdiensten ervoeren als een gemis de eredienst niet fysiek te kunnen bezoeken. Religieuze ervaring wordt volgens Veerle in grote mate bepaald door lichamelijke sensaties tijdens een kerkdienst. Deze fysieke ervaring ontbrak niet in coronatijd, maar nam een andere vorm aan. Concluderend werd de livestream uit pragmatisme razendsnel omarmd, maar niet gezien als geschikte vervanging van de vertrouwde kerkdienst: ‘het oude normaal’ dat ineens met andere ogen werd gezien.
Het heeft Veerle verrast deze prijs te winnen. En dat terwijl ze dit jaar ook winnaar is van de GW-prijs voor beste onderzoeks-masterscriptie van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
De gelauwerde alumna bezint zich nu even op haar toekomst. Veerle ziet studeren als grote investering en verkent haar mogelijkheden. Dat kan onderzoek zijn, maar ook het ontwikkelen van andere eigenschappen en kwaliteiten, zoals haar creativiteit. Veerle is nu aan de slag bij de UU in een administratieve functie, en maakt schilderijen in opdracht. Mogelijkheden te over. 

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen - Prijswinnaar Niklas Abel, Rijksuniversiteit Groningen

Laudatio door jurylid Prof. dr. A. (Ann) Rigney, hoogleraar algemene literatuurwetenschap Universiteit Utrecht.
Juryrapport JBS Taal- en literatuurwetenschappen 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. A. (Ann) Rigney.
Presentatie door prijswinnaar over zijn scriptie Transfer oder kein Transfer – das ist hier die Frage. Der Effekt der Psychotypologie und der impliziten Instruktion auf das Bewusstsein für positive syntaktische L1-L3-Transfermöglichkeiten bei niederländischen Lernenden des Deutschen als Drittsprache.

Prijs Maatschappijwetenschappen - Prijswinnaar Hannah Dietzenbacher, Rijksuniversiteit Groningen
 
Laudatio door jurylid Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer, hoogleraar politicologie, in het bijzonder legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap Universiteit van Amsterdam.
Juryrapport JBS Maatschappijwetenschappen (in engere zin) 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer.
Presentatie door prijswinnaar over haar scriptie Criminal Network Disruption: A simulation study on the effectiveness of law enforcement intervention strategies.

INTERVIEW
Net één dag teruggekeerd in Nederland van haar reis van drie maanden, vernam prijswinnaar Hannah Dietzenbacher dat zij de Jan Brouwer Scriptie Prijs voor Maatschappijwetenschappen had gewonnen. Dat was heel fijn thuiskomen. 
Door middel van een sociale netwerk simulatie onderzocht Hannah hoe je synthetische drugsnetwerken zo effectief mogelijk kunt ontmantelen en ontwrichten. Ze heeft als socioloog gewerkt met unieke datasets van de Politie Noord Nederland om zo een synthetisch drugsnetwerk en hun organisatieproces in kaart te brengen. De actoren met de meest waardevolle connecties - dat wil zeggen, die verschillende groepen met elkaar verbinden - blijken cruciaal. Worden die uit het netwerk gehaald, dan kan dat leiden tot een effectieve ontwrichting en ontmanteling van de drugsnetwerken.
Hannah heeft zelf de code voor de simulatie - waarin telkens één actor uit de verzameling werd gehaald, totdat het netwerk was ontmanteld - gebouwd. Ze merkte tijdens haar studie dat ze programmeren leuk vond en wilde dit graag in haar scriptie betrekken. Gelukkig trof ze een hulpvaardige scriptiebegeleider, dr. Gert Stulp, die onder andere is opgeleid in Artificial Intelligence.  
Al met al interessant materiaal voor de politie. Hannah gaat daar dan ook binnenkort op gesprek om te kijken of ze haar werk binnen de politie voort zou kunnen zetten. Tegelijk is ook een PhD aanlokkelijk. Die keuze heeft Hannah nog in overweging.

Prijs Gedragswetenschappen - Prijswinnaar Anaïs Thijssen, Vrije Universiteit Amsterdam

 Laudatio door jurylid Prof. dr. C. (Corine) de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie Universiteit Maastricht.
Juryrapport JBS Gedragswetenschappen 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. C. (Corine) de Ruiter.
Presentatie door prijswinnaar over haar scriptie The Darwinian paradox of psychiatric disorders: Combining multiple evolutionary theories using genetic analyses.

J.C. BAAK PRIJS

Inleiding (online) over de J.C. Baak Prijs door Prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink, lid KHMW, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en vml. bestuurslid van de J.C. Baak Stichting.

J.C. Baak Prijs - Prijswinnaar Edmund Flett, Universiteit Leiden
 
Laudatio door jurylid Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree, gasthoogleraar Willem Alexander leerstoel Universiteit Luik, emeritus-hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering Universiteit van Amsterdam, voormalig directeur NIOD.
Juryrapport J.C. Baak Prijs 2023
Prijsuitreiking door Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg en Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree.
Presentatie door prijswinnaar over zijn scriptie ‘Settlements now, settlement later’; Land swaps, settler relocation, and the viability of the two-state solution in Israel-Palestine.

INTERVIEW
After completing his undergraduate studies in History at Oxford University, Edmund moved to the Netherlands to begin his studies in International Relations at Universiteit Leiden. He was delighted to be the winner of the J.C. Baak Prijs 2023.
Edmund has been learning about the Israeli-Palestinian conflict since his interest began, seven years ago. He volunteered in a hostel in East Jerusalem during the summer of 2017, at a particularly tense time in the city. In his conversations with locals, he encountered a richer spectrum of views and attitudes than implied by binary paradigms of the conflict.
He describes his research into the conflict as motivated by an ‘arguably naïve’ view that a two-state agreement can be reached, and at some point will be. This puts him at odds with a much more pessimistic scholarly mood. He explains it isn’t that he has any immediate optimism: pro-peace consensus and political will to make the painful sacrifices of peace seems absent on both sides.
Rather, it’s that he considers the status quo unsustainable in the long-run. He describes a two-state arrangement as being in the long-term interest of the State of Israel, considering the only democratic alternative is a single-state in which Palestinian Arabs would be the demographic majority.
Specifically, his research concerned ‘land swaps’ – the device used in previous negotiations to address the Israeli settlement issue. Under this formula, most of the Israeli settler population would be annexed into Israel - minimising evacuations. In return, the Palestinians would be compensated with unpopulated territories from pre-1967 Israel. This would enable the Palestinian government to proclaim to their population that they successfully negotiated a share of historic Palestine equal in size to the ‘1967 borders’ claim.
Given that land swaps may play a crucial role in reaching agreement on the ‘borders’ final status issue, Edmund considered the lack of a dedicated, comprehensive analysis of them in the scholarly literature to be a glaring research gap. He hopes that future researchers will be able to make use of the information he collated from leaked negotiations documents.
To that end, between his work commitments, Edmund is preparing a revised manuscript of his research for submission to an International Relations journal.