De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Gedragswetenschappen.

 

De prijzen 2023 zijn uitgereikt op vrijdag 10 februari: Winnaars 2023

In 2024 zijn deze prijzen bestemd voor studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023. De inschrijving opent eind juni 2023. De prijzen worden dan op deze webpagina aangekondigd. 

Hebt u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl.

Jan Brouwer Fonds

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan. Meer weten


Nieuwsgierig naar de winnaars van voorgaande jaren?

Prijswinnaars 2020-2022

Winnaars 2022

Winnaars 2021

Winnaars 2020