INSCHRIJVING GESLOTEN

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, sinds 2015 jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

 1. Filosofie
 2. Religiewetenschappen en theologie
 3. Taal- en literatuurwetenschappen
 4. Geschiedenis
 5. Rechtswetenschappen
 6. Economische wetenschappen
 7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 8. Gedragswetenschappen.

In 2023 zijn deze prijzen bestemd voor studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2021/2022. U kunt uw kandidaten voor deze prijzen tot en met 7 oktober 2022 nomineren, uitsluitend digitaal via het formulier op deze webpagina. Lees voor u een voordracht indient eerst de voorwaarden in de "Circulaire Jan Brouwer Scriptieprijzen 2023". Studenten kunnen niet zichzelf voordragen.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl of 023 532 1173.

De prijzen worden uitgereikt in het Hodshon huis op vrijdag 10 februrai 2023.

  NOMINATIEFORMULIER JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN 2023

  Discipline

  FilosofieReligiewetenschappen en theologieTaal- en literatuurwetenschappenGeschiedenisRechtswetenschappenEconomische wetenschappenMaatschappijwetenschappen (in engere zin)Gedragswetenschappen

  Gegevens kandidaat

  Naam kandidaat

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van de scriptie

  Datum waarop scriptie is goedgekeurd

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s)

  Faculteit

  Naam voordrager

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

  Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

  Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

  E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)

  Privacy


  Upload bijlagen:

  Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, CV, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

  Jan Brouwer Fonds

  Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan. Meer weten


  Nieuwsgierig naar de winnaars van voorgaande jaren?

  Prijswinnaars 2020-2022

  Winnaars 2022

  Winnaars 2021

  Winnaars 2020