Uit de nalatenschap van de jurist Jan Carel Baak werd eind jaren ‘70 de Baak Prijs ingesteld. In 2010 is de Haarlemse J.C. Baak Stichting opgeheven. Het vermogen van de stichting is als Fonds op Naam ondergebracht bij de KHMW.

Vanuit het fonds wordt 2-jaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 Euro gefinancierd voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

De Prijs wordt iedere twee jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van een door de Maatschappij voor dit doel te benoemen commissie. 

Sluitingsdatum is 31 december 2017. U kunt geen voordrachten meer indienen. De prijsuitreiking is op vrijdag 20 april. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via sdb.secretariaat@khmw.nl

 

In 2011 werd de prijs toegekend aan T. (Tim) Meijers MSc MA, Politicologie, Universiteit van Amsterdam, voor zijn scriptie getiteld Legitimacy, International Courts & CitizenshipAn Inquiry into the Legitimacy of International Criminal Justice Institutions and Extensive Case Studies into the Legitimacy of the International Tribunal of the Former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.

In 2013 aan N.M. (Niels) Terpstra MA, Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie getiteld The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism.

In 2015 aan P.E. (Paula) Thijs MSc, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Interethnic attitudes in the Netherlands 1985-2011; The role of educational expansion and secularization in explaining attitudes towards ethnic minorities over time.