INSCHRIJVING GESLOTEN.

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt door de KHMW tweejaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 euro beschikbaar gesteld voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

In 2023 is de prijs bestemd voor een student van wie de masterscriptie tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 door zijn/haar begeleider is goedgekeurd. U kunt uw kandidaten voor deze prijs tot en met 7 oktober 2022 nomineren, uitsluitend digitaal via het formulier op deze webpagina. Lees voor u een voordracht indient eerst de voorwaarden in de "Circulaire J.C. Baak Prijs 2023". Studenten kunnen niet zichzelf voordragen.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

  NOMINATIEFORMULIER J.C. BAAK PRIJS 2023

  Gegevens kandidaat

  Naam kandidaat

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van de scriptie

  Datum waarop scriptie is goedgekeurd

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s)

  Naam voordrager

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

  Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

  Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

  E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)

  Privacy


  Upload bijlagen:

  Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, CV, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

  J.C. Baak Fonds

  Uit de nalatenschap van de jurist Jan Carel Baak (1897-1945) werd eind jaren ‘70 de Baak Prijs ingesteld met de oprichting van de J.C. Baak Stichting. Het leven van Jan Carel Baak stond in het teken van een vreedzaam samenleven van volkeren. De prijs staat ook in het teken daarvan. Op initiatief van de toenmalige voorzitter Prof. Kooijmans is de Haarlemse stichting in 2010 ondergebracht bij de KHMW als Fonds op Naam. De doelstelling bleef daarbij ongewijzigd. 

  Prijswinnaars

  In 2021 werd de prijs toegekend aan E.S. (Eline) van Slijpe LLM MA, Universiteit Leiden (1e prijs), voor haar scriptie Coercion Theory and Intergenerational Justice. An Inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm en aan M.T. (Talha) Günay LLM, Maastricht University (2e prijs) voor zijn scriptie Borders of (Ir)Responsibility - A Comprehensive Study on the International Responsibility of the EU in the Context of FRONTX's Joint Operations.

  Online prijsuitreiking terugkijken  

  Juryrapport J.C. Baak Prijs 2021

  In 2019 is de prijs niet toegekend.

  In 2017 werd de prijs toegekend aan S. (Saskia) Glas MSc, Social and Cultural Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie America: infiltrator or scapegoat? Explaining political and cultural anti-Americanism in the MENA between 2005 and 2013.

  Juryrapport J.C. Baak Prijs 2017

  In 2015 aan P.E. (Paula) Thijs MSc, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Interethnic attitudes in the Netherlands 1985-2011; The role of educational expansion and secularization in explaining attitudes towards ethnic minorities over time.

  In 2013 aan N.M. (Niels) Terpstra MA, Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie getiteld The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism.

  In 2011 werd de prijs toegekend aan T. (Tim) Meijers MSc MA, Politicologie, Universiteit van Amsterdam, voor zijn scriptie getiteld Legitimacy, International Courts & CitizenshipAn Inquiry into the Legitimacy of International Criminal Justice Institutions and Extensive Case Studies into the Legitimacy of the International Tribunal of the Former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.