De inschrijving voor de J.C. Baak Prijs 2021 is gesloten. De prijsuitreiking is op donderdag 11 februari 2021.

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt door de KHMW 2-jaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 Euro beschikbaar gesteld voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

In 2021 is de prijs bestemd voor studenten van wie de scriptie tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020 is goedgekeurd. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

J.C. Baak Fonds

Uit de nalatenschap van de jurist Jan Carel Baak (1897-1945) werd eind jaren ‘70 de Baak Prijs ingesteld met de oprichting van de J.C. Baak Stichting. Het leven van Jan Carel Baak stond in het teken van een vreedzaam samenleven van volkeren. De prijs staat ook in het teken daarvan. Op initiatief van de toenmalige voorzitter Prof. Kooijmans is de Haarlemse stichting in 2010 ondergebracht bij de KHMW als Fonds op Naam. De doelstelling bleef daarbij ongewijzigd. 

Prijswinnaars

In 2019 is de prijs niet toegekend.

In 2017 werd de prijs toegekend aan S. (Saskia) Glas MSc, Social and Cultural Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie America: infiltrator or scapegoat? Explaining political and cultural anti-Americanism in the MENA between 2005 and 2013.

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2017

In 2015 aan P.E. (Paula) Thijs MSc, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Interethnic attitudes in the Netherlands 1985-2011; The role of educational expansion and secularization in explaining attitudes towards ethnic minorities over time.

In 2013 aan N.M. (Niels) Terpstra MA, Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voor zijn scriptie getiteld The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism.

In 2011 werd de prijs toegekend aan T. (Tim) Meijers MSc MA, Politicologie, Universiteit van Amsterdam, voor zijn scriptie getiteld Legitimacy, International Courts & CitizenshipAn Inquiry into the Legitimacy of International Criminal Justice Institutions and Extensive Case Studies into the Legitimacy of the International Tribunal of the Former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.