28/05/2024

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


OP DINSDAG 28 MEI WORDEN ER IN TWEE SESSIES MAAR LIEFST TWEE OEUVREPRIJZEN, ÉÉN ONDERZOEKSBATE EN TWEE PROEFSCHRIFTPRIJZEN UITGEREIKT.

AANMELDEN U kunt zich nu aanmelden om deze prijsuitreikingen bij te wonen in het Hodshonhuis

NAAR DE LIVESTREAM Bent u niet in de gelegenheid om naar Haarlem te komen, dan kunt u de prijsuitreikingen live meemaken via de livestream

 

Eerste sessie

KHMW Langerhuizen Bate en KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs

10.30-11.00 uur Ontvangst met koffie/thee

11.00-12.30 uur Uitreiking van de Langerhuizen Bate aan dr. R.B. (Robert-Jan) Wille en uitreiking van de Langerhuizen Oeuvreprijs aan prof. dr. D.G.B.J. (Dennis) Dieks en prof. dr. H.F. (Floris) Cohen

 • Opening door A.P.H.M. (Linda) Hovius, ondervoorzitter van de KHMW
 • Laudatio Langerhuizen Bate door jurylid dr. Th.A.F. (Theo) Kuipers, emeritus-hoogleraar wetenschapsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen
 • Uitreiking van de prijs door A.P.H.M. Hovius
 • Dankwoord van de bekroonde en presentatie van zijn werk
 • Laudatio Langerhuizen Oeuvreprijzen door M. (Marjan) Scharloo, juryvoorzitter
 • Uitreiking van de prijs door A.P.H.M. Hovius
 • Dankwoord (online) van dr. D.G.B.J. Dieks en presentatie van zijn werk
 • Dankwoord van dr. H.F. Cohen en presentatie van zijn werk

12.30-13.15 uur Koffie/thee met broodjes

 

Tweede sessie

KHMW Van der Knaap Proefschriftprijs, KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit en KHMW Van der Aa Oeuvreprijs

13.15-13.45 uur Ontvangst met koffie/thee
13.45-15.15 uur Uitreiking van de Van der Knaap Proefschriftprijs aan dr. F.J. (Felix) Pot, van de Proefschriftprijs Interdisciplinariteit aan dr. J.N. (Janna) de Boer en de Van der Aa Oeuvreprijs aan prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange

 • Opening door de voorzitter van de KHMW, drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius, ondervoorzitter van de KHMW
 • Laudatio KHMW Van der Knaap Proefschriftprijs 2024 door prof. dr. W.B (Wim) Drees, wetenschappelijk secretaris KHMW
 • Uitreiking van de prijs door drs. A.P.H.M. Hovius en prof. dr. G.A. van der Knaap
 • Dankwoord van de bekroonde en presentatie van zijn werk.
 • Laudatio de KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2024 door jurylid prof. dr. A.E. (Aafke) Komter, emeritus-hoogleraar comparative studies of social solidarity Universiteit Utrecht.
 • Uitreiking van de Prijs door drs. A.P.H.M. Hovius en drs. J. Elgersma, penningmeester ESM Stichting
 • Dankwoord van de bekroonde en presentatie van haar werk
 • Laudatio KHMW Van der Aa Oeuvreprijs 2024 door jurylid prof. dr. P.J. (Peter) van Koppen, emeritus-hoogleraar rechtspsychologie Vrije Universiteit Amsterdam
 • Uitreiking van de prijs door drs. A.P.H.M. Hovius
 • Dankwoord van de bekroonde en presentatie van zijn werk

15.15-16.00 uur Sluiting, waarna receptie. Einde van de bijeenkomst ca. 16.00 uur

 

Maak kennis met de prijswinnaars

INFORMATIE OVER DE WINNAARS EN HUN BEKROONDE ONDERZOEK WORDT IN DE KOMENDE WEKEN TOEGEVOEGD OP DEZE PAGINA.

Dennis Dieks, winnaar Langerhuizen Oeuvreprijs 2024: ‘Hoe we de werkelijkheid begrijpen, hangt van onze context af’
De Langerhuizen Oeuvreprijs 2024 wordt dit jaar gedeeld door prof. dr. D. (Dennis) Dieks en prof. dr. H.F. (Floris) Cohen. Professor Dennis Dieks is emeritus-hoogleraar in de filosofie en grondslagen van de natuurwetenschappen, i.h.b. de natuurkunde. Een multitalent, dat zich op het hoogste niveau bezighoudt met uiteenlopende disciplines als kwantummechanica, filosofie van ruimte en tijd en algemene wetenschapsfilosofie. Daarnaast was Dieks twintig jaar directeur van het Utrechtse Instituut voor Grondslagen, nu uitgegroeid tot het Utrechtse Descartes Centrum voor wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis.

LEES MEER

Floris Cohen, winnaar Langerhuizen Oeuvreprijs 2024: ‘Zonder historici zou de mythevorming het verleden helemaal overnemen’
De tweede winnaar van de Langerhuizen Oeuvreprijs 2024 is prof. dr. H.F. (Floris) Cohen, tót 2019 bijzonder hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Bij het brede publiek is hij vooral bekend door zijn magnus opus De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard. LEES MEER

Wetenschapshistoricus Robert-Jan Wille: ‘Langerhuizen Bate laat droom in vervulling gaan’
De Langerhuizen Bate 2024 is toegekend aan de Utrechtse wetenschapshistoricus dr. R.B. (Robert-Jan) Wille. Het stipendium stelt Wille in staat onderzoek te doen naar de wetenschappelijke bestudering van een relatief onbekende luchtlaag: de mesosfeer. Volgens Wille moet de vroege aandacht voor de mesosfeer geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond van de geopolitiek van halverwege de twintigste eeuw.

LEES MEER

 

Paul van Lange, winnaar KHMW Van der Aa Oeuvreprijs: ‘Reputatie is een belangrijke drijfveer’

De eerste KHMW Van der Aa Oeuvreprijs is toegekend aan prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich onder meer bezig met grensoverschrijdend gedrag, gedragsverandering en het onderling vertrouwen tussen mensen en instituties. Je hoeft maar aan de NPO, de opwarming van het klimaat of het Toeslagenschandaal te denken om te beseffen hoe actueel zijn werk is. 

LEES MEER

KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs

Van der Aa Oeuvreprijs

Pieter Langerhuizen Stipendium

Van der Knaap Prijs

ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit