Drie promotieprijzen uitgereikt in het Hodshon Huis

Drie promotieprijzen uitgereikt in het Hodshon Huis

De J.C. Ruigrok Keetje Hodshon en Martinus van Marum Prijs van elk 12.500 Euro.
Sponsor van deze jaarlijkse prijzen is de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting die zich ten doelt stelt de aandacht voor godsdienstigeliefdadigeliefdadigesocialeculturele en wetenschappelijke initiatieven te bevorderenonder andere door het verstrekken van uitkeringen aan in Nederland gevestigde rechtspersonendie een algemeen maatschappelijk belang beogen. Zie: http://www.jcruigrokstichting.nl/
De J.C. Ruigrok Prijs wordt uitgereikt sinds 1984ter bekroning van maatschappijwetenschappelijk onderzoekde Keetje Hodshon Prijs sinds 1995ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek en de Martinus van Marum Prijs sinds 2008ter bekroning van onderzoek in de natuurwetenschappen en techniek.
De prijswinnaars van 2016 zijn:
Mr. dr. M.F. (Maarten) de Wilde voor zijn proefschrift ‘Sharing the Pie. Taxing multinationals in a global market’Erasmus Universiteit Rotterdam januari 2015.
Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen voor zijn proefschrift ‘Knowledge and the Veil of Representations. A Comparison of Late-Medieval and Early-Modern Critiques of Species and Ideas’Rijksuniversiteit Groningen september 2016.
Dr. B. (Brian) Dermody voor zijn proefschrift ‘Sol Invictus. Holocene climate change and its impact in the Roman Mediterranean’Universiteit Utrecht november 2014.
Rijksuniversiteit Groningen september 2016.
Dr. B. (Brian) Dermody voor zijn proefschrift ‘Sol Invictus. Holocene climate change and its impact in the Roman Mediterranean’Universiteit Utrecht november 2014.

Drie promotieonderzoeken bekroond

Drie promotieonderzoeken bekroond

Op vrijdag 12 juni werden de prijzen gesponsord door de J.C. Ruigrok Stichting uitgereikt in het Hodshon Huis
uitgereikt in het Hodshon Huis
De prijzen werden uitgereikt door R.F.M. Braakhuis MBApenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting. Van Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMWontvingen de drie prijswinnaars de eremedaille 'Optime Merite'.
De Keetje Hodshon Prijs werd toegekend aan Mevr. Dr. C.V. Weeda (Univ. van Amsterdam) voor haar proefschrift ‘Images of Ethnicity in Later Medieval Europa’.
De J.C. Ruigrok Prijs werd toegekend aan Mevr. Dr. E. Alisic (Univ. Utrecht) voor haar proefschrift ‘Children and trauma. A broad perspective on exposure and recovery’.
De Martinus van Marum Prijs werd toegekend aan Dr. H.J.G. Snippert (Univ. Utrecht) voor zijn proefschrift ‘Adult Stem Cells in Mice. Visualization and Characterization using Genetic Mouse Models’.
De J.C. Ruigrok Stichting zocht in 1983 contact met de Hollandsche Maatschappijwaarna werd besloten tot de instelling van de Johannes Cornelis Ruigrok Prijswelke prijs jaarlijks wordt verleend ter bekroning van onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen in de ruimste zins des woords. In 1994 werd daar de Keetje Hodshon Prijs voor geesteswetenschappen aan toegevoegdals opvolger van de C.C. Hodshon Prijs en de Prins Bernard Prijs. Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon was de eerste bewoner van het Hodshon Huisdat zij aan het eind van de 18e eeuw liet bouwen. Ter bevordering van onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen en techniek heeft de J.C. Ruigrok Stichting sinds 2008 ook de Martinus van Marum Prijs uitgeloofdgenoemd naar de beroemde arts en natuuronderzoeker Martinus van Marumsecretaris van de Hollandsche Maatschappij van 1794 tot 1837.
Voor meer informatie over de J.C. Ruigrok Stichting: http://www.jcruigrokstichting.nl/