Scholieren uit Haarlem en omgeving winnen KHMW Profielwerkstukprijzen

Scholieren uit Haarlem en omgeving winnen KHMW Profielwerkstukprijzen

Op vrijdag 19 april werden in het Hodshonhuis, de zetel van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), de KHMW Profielwerkstukprijzen uitgereikt. Sinds 2002 stelt de KHMW, het oudste geleerde genootschap van Nederland, jaarlijks twee prijzen van elk € 500,- beschikbaar voor de beste profielwerkstukken havo en vwo van scholen uit Haarlem en omgeving.

Dit jaar waren er 24 profielwerkstukken genomineerd, 15 voor het vwo en 9 voor de havo. De winnaars waren niet van tevoren bekendgemaakt, dus de spanning onder de deelnemende scholieren was groot. De aula van het monumentale achttiende-eeuwse stadspaleis aan het Spaarne was tot de laatste stoel gevuld met leerlingen, hun trotse ouders en andere genodigden.

De werkstukken zijn beoordeeld op onder andere originaliteit, creativiteit, probleemstelling, opbouw, leesbaarheid, vormgeving en de mate waarin het werkstuk vakoverstijgend is. De jury, bestaande uit drs. B.J. (Babs) van den Bergh (directeur Universiteiten van Nederland), drs. H. (Henk) de Jong (KHMW-bestuurslid en juryvoorzitter), jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep (oud-KHMW-bestuurslid), prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis (hoogleraar Duitslandstudiën UvA) en dr. J. (Jan) Spoelder (classicus), constateerde dat er dit jaar meer werkstukken ingeleverd zijn uit de alfahoek dan uit de bètahoek. De onderwerpen waren veelal gerelateerd aan actuele problemen; een groot aantal werkstukken ging over politiek-maatschappelijke kwesties.

Lees hier het juryrapport!

Na het voorlezen van het juryrapport, waarin alle inzendingen kort werden becommentarieerd, werden de winnaars bekend gemaakt.

Winnaars van de KHMW Profielwerkstukprijs havo 2024: Quinty Hoek, Esmee de Graaf en Suse de Graaf van het Castor College in Beverwijk tussen (links) Linda Hovius, ondervoorzitter KHMW, en (rechts) jurylid Pauline van Lennep

Voor de havo ging de eerste prijs naar Quinty Hoek, Esmee de Graaf en Suse de Graaf van het Castor College in Beverwijk. Zij schreven een werkstuk over depressie onder middelbare scholieren. Hun hoofdvraag luidde: ‘Hoe kan je het beste voorlichting geven aan mentoren en leerlingen over depressie in de bovenbouw op het Castor College?’.

Depressie komt veel voor onder middelbare scholieren, hebben de meiden ontdekt. In de bovenbouw zijn er gemiddeld in elke klas wel twee leerlingen die ermee worstelen. Mentoren weten vaak niet hoe ze leerlingen met depressieve klachten kunnen helpen, hebben ze gemerkt. ‘Het eerste wat belangrijk is’, zeggen ze, ‘is dat mentoren de signalen herkennen. Daarna kunnen ze de ouders of de teamleider inschakelen, of bijvoorbeeld het CJG, het Centrum voor Jeugd en Gezin.’ Ze zijn blij dat ze in het kader van hun onderzoek ook een presentatie konden houden voor het mentorenteam. Er werd goed naar hen geluisterd en ze konden ook de folder uitdelen waarin ze allerlei adviezen geven. ‘De mentoren beseften soms niet hoe groot het probleem was. Waarschijnlijk zullen ze er nu beter op letten.’

Winnaar van de KHMW Profielwerkstukprijs vwo 2024: Wessel Bartels van het Kaj Munk College in Hoofddorp

Voor het vwo ging de eerste prijs naar Wessel Bartels van het Kaj Munk College in Hoofddorp. Gebruikmakend van AI (artificial intelligence) en een 3D-printer heeft Wessel een bril ontworpen die blinde mensen kan helpen bij het uitvoeren van alledaagse taken als boodschappen doen. Met behulp van de door hem ontworpen bril met daarop een camera, krijgt de drager van de bril via een oortje informatie door over bijvoorbeeld artikelen in een supermarkt.

‘Het is nog een product in ontwikkeling’, zegt Wessel eerlijk. In het begin heeft hij veel tijd gestoken in het vertalen van de foto naar AI. Als deel van zijn onderzoek heeft Wessel een bezoek gebracht aan het MuZIEum in Nijmegen, een museum dat bezoekers informeert over het leven met een visuele handicap. Toen hij daar zijn plan uiteenzette, merkte hij al dat er veel belangstelling voor was. Hoewel hij trots is op wat hij gemaakt heeft en de eerste reacties positief zijn, is hij nog niet tevreden. Het cameraatje dat hij gebruikt heeft, bleek namelijk over onvoldoende denkvermogen te beschikken om alle opdrachten te verwerken. ‘Ik ga er in de vakantie nog even mee door, want ik vind het hartstikke leuk.’ De erkenning van de deskundige jury van de KHMW is natuurlijk een geweldige stimulans.

Bibi Remans en Mirthe Romijn van het Mendelcollege kregen voor hun werkstuk over koken met vluchtelingen een eervolle vermelding havo

De jury heeft ook nog twee eervolle vermeldingen toegekend. De eervolle vermelding in de categorie havo is voor Bibi Remans en Mirthe Romijn van het Haarlemse Mendelcollege, met het profielwerkstuk Haarlem aan tafel. Hoe kan de acceptatie tussen Haarlemmers en vluchtelingen worden bevorderd? Bibi en Mirthe zien het samen bereiden van recepten uit verschillende landen als een laagdrempelige en toegankelijke manier om culturele uitwisseling te bevorderen. De schrijfsters hebben met verschillende vluchtelingen gekookt terwijl zij hen intussen interviewden. Dit heeft geresulteerd in een prachtig kookboek met mooie foto’s.

‘De verhalen die de vluchtelingen vertelden, waren heel verschillend’, vertellen de meiden. ‘Sommigen waren getraumatiseerd en konden nauwelijks praten over wat ze hadden meegemaakt. Anderen waren juist heel open. We merkten dat er per land grote verschillen zijn. Wat leuk was, dat mensen ook vertelden hoe trots ze op hun land waren, en hoe goed ze in Nederland zijn opgevangen.’

Tot dusver hebben ze veertig exemplaren van hun kookboek laten drukken, vooral voor de vluchtelingen die eraan hebben meegewerkt. Maar ze zouden het natuurlijk leuk vinden om het boek verder te verspreiden, zodat iedereen de verhalen kan lezen en de recepten kan uitproberen. Want van een ding zijn ze overtuigd: samen koken en eten verbindt.

Silvester van Ieperen van het Stedelijk Gymnasium Haarlem kreeg de eervolle vermelding voor het vwo

Voor het vwo gaat de eervolle vermelding naar Silvester van Ieperen van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Hij schreef een profielwerkstuk over investeren in bitcoin. Hiervoor deed hij ook praktisch onderzoek om te kijken of het verstandig is om te investeren in bitcoin.

Zelf is hij zo’n anderhalf jaar geleden begonnen met investeren in bitcoin. ‘In het begin ging ik flink in de min, maar later ging het beter. Wat ik daarvan heb geleerd, is dat je je bij beleggen niet moet laten leiden door je gevoel. Mensen verwachten vaak dat hun belegging meteen meer waard wordt, en dan schrikken ze als ze de koers zien dalen. Maar dan moet je juist volhouden!’ Silvester is vast van plan om door te gaan met beleggen.

Na de bekendmaking van de winnaars, de prijsuitreiking en het maken van de groepsfoto van alle winnaars, hield Saskia Selen, directeur van de Nationale DenkTank, een voordracht over het werk van deze instelling. De middag werd afgesloten met een feestelijke receptie.

Foto's: Wardie Hellendoorn

Alle leerlingen die genomineerd zijn voor de KHMW Profielwerkstukprijzen zijn winnaars.

KHMW Profielwerkstukprijzen

KHMW Profielwerkstukprijzen

WIE MAAKT HET BESTE PROFIELWERKSTUK?

Jaarlijks kun je 500 Euro winnen met je PWS! 

Inschrijving 2024 gesloten

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen stelt jaarlijks twee prijzen van elk € 500,- beschikbaar voor de beste profielwerkstukken HAVO en VWO van scholen in Haarlem en omgeving.

Het voorgedragen werkstuk dient door de school te worden ingediend. Elke school mag voor beide categorieën (HAVO en VWO) één werkstuk indienen. 

De werkstukken dienen uiterlijk 13 maart 2024 digitaal (PDF-bestand) te worden toegezonden aan sdb.secretariaat@khmw.nl. Ook ontvangen wij graag een papieren versie (ongebonden exemplaar). Deze papieren versie kan, ook uiterlijk 13 maart 2024, afgegeven worden bij de KHMW of per post worden verzonden aan KHMW, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem. 

Een vakkundige jury beoordeelt de inzendingen op onder andere originaliteit, creativiteit, probleemstelling, opbouw, leesbaarheid, vormgeving en de mate waarin het werkstuk vakoverstijgend is.

Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via sdb.secretariaat@khmw.nl

 

 

 

Prijswinnaars vanaf 2002

2024:

Wessel Bartels (VWO), Kaj Munk College: De bril voor blinde mensen, zie de wereld door de ogen van AI.

Quinty Hoek, Esmee de Graaf, Suse de Graaf (HAVO), Castor College: Depressie.

Eervolle vermeldingen:
Silvester van Ieperen (VWO), Stedelijk Gymnasium Haarlem: Investeren in bitcoin? Wat, waarom en hoeveel?
Bibi Remans en Mirthe Romijn (HAVO), Mendelcollege: Haarlem aan tafel. Hoe kan de acceptatie tussen Haarlemmers en vluchtelingen worden bevorderd?

Juryrapport 2024

2023:

Koen van Griensven en Frederique Kerstens (VWO), Atheneum College Hageveld: De nanostructuur van de Morpho menelaus. Het natuurkundige mechanisme achter de blauwe kleur.

Tessa van den Haak (HAVO), Kaj Munk College: De oorzaak van autisme in een nieuw licht: wat is het verband tussen de darmen en de hersenen bij autisme?

Eervolle vermelding:

Mees van der Meiden (VWO), Mendelcollege: How does the prolific cinematic of Iran coexist with its turbulent political climate?

Juryrapport 2023

2022:

Roosmarijn Fledderus (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum, locatie Zuidrand: Het onderbewuste bewust. De verbinding tussen twee werelden.

Imme Revers en Laura van Vliet (VWO), Lyceum Sancta Maria: Synesthesie & autisme. Een onderzoek naar het verband tussen synesthesie en autisme.

Eervolle vermeldingen:
Nijs Flesseman en Eline van den Hoek (HAVO), VSO Daaf Geluk: Cuba, communistisch eiland? Communisme onder de tropenzon.
Max Valkenburcht (VWO), Atheneum College Hageveld: Risicofactoren geassocieerd met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.
Vroon Bouter (VWO), Stedelijk Gymnasium: Humeurkanker. Over de spoken in mijn hoofd. 

Juryrapport 2022

2021:

Britt Molenaar (HAVO), Daaf Gelukschool: Help! Stop de verdrinkingen.

Nieka van Lieshout (VWO), Coornhert Lyceum: Mens en machine.

Eervolle vermeldingen:
Eva de Graaff, Valerie Plas en Marit van den Bos (HAVO), Kennemer College: Het onbehagen bij de vrouw, de Tweede Feministische Golf en Joke Smit.
Lisa Ravoo en Zarah Brasser (VWO), Eerste Christelijk Lyceum: De onzichtbare plastic soep.

Juryrapport 2021

2020:

Niels van der Zijden en Carmen Patrus (HAVO), Vellesan College IJmuiden: Metalhead Robotic.

Michael Schuchter (VWO), Kaj Munk College Hoofddorp: Fractals & Hogere Dimensies.

Eervolle vermeldingen:
Nadine van der Maarl (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: Taalverwerving en tweetaligheid bij kleuters en eersteklassers.
Tjitske Pol (VWO), Atheneum College Hageveld Heemstede: De Rhodomonas alg.

Juryrapport 2020

2019:

Britt Riedijk (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum, Locatie Baron de Coubertin: Coronary Artery Disease.

Erik van der Plas en Bram van Heest (VWO), Eerste Christelijk Lyceum: Bindingsplekken eiwitten op DNA voorspellen met machine learning.

Eervolle vermeldingen:
Steven van den Wildenberg en Matthijs Ates (VWO), Atheneum College Hageveld: Sennsors, a voice recognizer.

Juryrapport 2019

2018:

Marleen Fiechter en Isis van Wolde (HAVO), Schoter SG: Duurzamer toilet op school.

Marie-Anne de Gier (VWO), Atheneum College Hageveld: De Wobbel. Een innovatief geluidsscherm tegen zowel hoog- als laagfrequent geluid.

Eervolle vermeldingen:
Jasper van de Boer en Brigit van Schie (HAVO), Lyceum Sancta Maria: De invloed van minder slaap/slaaptekort op de cognitieve vaardigheden van jongeren.
Daan Leeflang en Dominic van Noort (VWO), Haarlemmermeer Lyceum: De natuurkundige werking van kitesurfen.

Juryrapport 2018

2017:

Nienke Preijde en Sarah van den Berg (HAVO), Lyceum Sancta Maria: Wat is het verband tussen het chronotype en de concentratie van leerlingen uit verschillende leerjaren?

Luc Heisterkamp en Martijn van der Zwet (VWO), KSH Hoofddorp: Kroos: Plaaggeest met potentie? 

Eervolle vermeldingen:
Mariska Temming en Isa Verkruyssen (HAVO), Mendelcollege: Privacy en Politie.
Rembrandt Klazinga en Noor Schroen (VWO), Coornhert Lyceum: Thorium.

Juryrapport 2017

2016: 

Veerle Baardse en Manouk Zijl (HAVO), Mendelcollege: Entertainment en Educatie.

Rutger Postma en Carlijn Verweij (VWO), KSG Hoofddorp: Rode Jihadisten.

Eervolle vermeldingen:
Guido Duijn (HAVO), Daaf Gelukschool: Zwitsalpoeder…niet te stoppen?
Eva Speijer en Sterre Triezenberg, Ichtus Lyceum: A one sided World.

Juryrapport 2016

2015: 

Ellis van Keulen en Mandy van Dam (HAVO), Coornhert Lyceum: Biobrandstof uit Algen.

Tim Trussner (VWO), Coornhert Lyceum: Kunstmatig Leven en Kunstmatige Neurale Netwerken.

Eervolle vermeldingen:
Jochem Veerman (HAVO), Mendelcollege: De gevaren van een uitbarsting van de Vesuvius.
Daniel de Vries (VWO), Gymnasium Felisenum: Edmund Husserls filosofie van de logica.

Juryrapport 2015

2014: 

Esmay Huizer (HAVO), Mendelcollege: J.R.R. Tolkien: influence on modern culture.

Simone van Slooten en Anne Offringa (VWO), Atheneum College Hageveld: Is it an advantage to be raised bilingually?

Eervolle vermeldingen:
Jaimie Hooi, Carlo Hofman, Mike van Kesteren en Daniël Laurens (HAVO), Herbert Vissers College: Heart voor Human.
Jette Visser en Eva Visser (VWO), Schoter Scholengemeenschap: Wat is de invloed van Wi-Fi op plantengroei?

Juryrapport 2014

2013: 

Coen van Hasselt en Kylian de Looze (HAVO), Schoter Scholengemeenschap: Nucleaire Luchtvaart.

Martine Röell en Karlien de Boer (VWO), Stedelijk Gymnasium: Journalistiek of ‘hoernalistiek’.

Eervolle vermeldingen:
Tess van Boerdonk en Sophie Beers (VWO), College Hageveld: Motivatie is de motor.

Juryrapport 2013

2012: 

Daniel Kist (HAVO), Kennemer Lyceum: Accept difference. Not indifference.

Dieks van Gogh en Gijs Weijers (VWO), Eerste Christelijk Lyceum: Ideaal bestuur, over drie wijzen en twee jongelingen.

Eervolle vermeldingen:
Leonie Verbakel en Shanice Goedoen (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum: Mode 20ste eeuw.
Laurence Herfs (VWO), Gymnasium Felisenum: De geschiedenis van het Westen.

Juryrapport 2012

2011: 

Tessa Portengen en Vivian Stoffers (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum: Mannen vs. Vrouwen.

Fabian Westzaan (VWO), College Hageveld: Malevich en Muziek.

Eervolle vermeldingen:
Leonoor den Boer (HAVO), Kennemer Lyceum: Slavernij op Curaçao.
Natasha Koper en Kathalijn Zwaneveld (VWO), Haarlemmermeer Lyceum: Sunt Lacrimae Rerum.

2010: 

Robert Lapidaire en Quirijn Oorthuys (HAVO), Coornhertlyceum: Sportsponsoring en de kredietcrisis.

Yona Lesger en Sanne Nusselder (VWO), Schoter Scholengemeenschap: An English Literature List for Bilingual Education.

Eervolle vermeldingen:
Merel Kemp en Kiki van der Hart (HAVO), Eerste Christelijk Lyceum: Sketch.
Marieke de Bruine en Tamara van Haarlem (VWO), Gymnasium Felisenum: Logische Wiskunde.

2009: 

Romy Kok, Ilonka Groot en Celine Fulop-laczi (HAVO), Kennemer Lyceum: Schoonheid of schone schijn?

Fleur Doornink (VWO), Mendelcollege, Terugblikken en vooruitzien, visuele perceptie.

Eervolle vermeldingen:
Suzanne Kiel (HAVO), Kennemer Lyceum: Het verhaal van Toetanchamon.
Julie Arends en Eleonore van Sprang (VWO), Stedelijk Gymnasium: Conserveren gaat niet zonder slag of stoot.

2008: 

Eric Knippels, Timo Koopstra en Maurits Wensink (HAVO), Herbert Vissers College: De Onager.

Myrthe de Jong en Eva de Groot (VWO), College Hageveld/Stedelijk Gymnasium: De biologische klok.

Eervolle vermeldingen:
Daniëlle Beukman en Amélia Groen (HAVO), Kennemer College: De Tijdmachine.
Daphne Geerse en Lieske Kramer (VWO), Schoter Scholengemeenschap: Protheses in de sport.

2007: 

Minck Simonis, Danïel Wegman en Bodine Spoelstra (HAVO), Lyceum Sancta Maria: Hoe ontwikkel je een huis dat zichzelf voorziet in duurzame energie.

Kasper Kisjes en Wim Kuijvenhoven (VWO), College Hageveld: Aquaducten. De watertoevoer in het Rome van de Keizertijd.

Eervolle vermeldingen:
Thomas Bakker, Robin Brouwer en Yannick Oosterweghel (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: De invloed van games op mensen.
Colette van Doorn en Robin Langendijk (VWO), Stedelijk Gymnasium: Eyecatchers.

2006: 

Brunel Zwartkruis (HAVO), Mendelcollege: Confusion.

Linda van Zuijlen en Esther Marijnen (VWO), Sancta Maria: VN-vredesmissies in Afrika.

Eervolle vermeldingen:
Barend Odijk en Leonard Pelgrom (VWO), Ichtus College: Fractals.

2005: 

Nicole Roodenburg en Lotte Pardaan (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: Gedeporteerde Joden in de Tweede Wereldoorlog en
Ingrid Keur (VWO), Gymnasium Felisenum: Skydiven.

Eervolle vermeldingen:
Tanja Herben (HAVO), Linnaeus College: Engels Uitgepluisd
Bram Harding en Martijn Schreuder Goedheijt (VWO), Stedelijk Gymnasium: 4’s.

2004: 

Eline van Smoorenburg en Sanne van der Flier (HAVO), Sancta Maria: Het ontwerpen van een theaterkostuum, de drie musketiers.

Chris van Dorp en Maarten van der Seijs (VWO), Stedelijk Gymnasium: Inevitable Infinity, wiskundig onderzoek naar de perspectief.

Eervolle vermeldingen:
Jair Verwey, Debby Severing en Patricia Loppies (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: Nederlanders/Deutschern, Duitsers/Niederländers.
Linda Bank (VWO), Mendelcollege: Effectiviteit en Weerstand.

2003: 

Hassana Aynan (HAVO), Vellesan College: Wat is de reden van het negatieve beeld dat is ontstaan van Marokkaanse allochtonen in Nederland?

Anne den Hollander en Gemma Venhuizen (VWO), Stedelijk Gymnasium: Dyslexie.

Eervolle vermeldingen:
Manouk Veldkamp en Anne Mevissen (HAVO), Schoter Scholengemeenschap: Overgewicht.
Klaas Bijl (VWO), Sancta Maria: De belangrijkste ontwikkelingen van de schilderkunst in de periode 1850-1950, beeldend uitgewerkt.

2002: 

Suzanne Agterhof en Shevia Limmen (HAVO), Sancta Maria: Angisa’s.

Ibrahim Aziz, Maikel Lobbezoo en Lodewijk Biemond (VWO), Rijnlands Lyceum: GPS.

Eervolle vermeldingen:
Stijn Hodes (HAVO), Noordzee College, locatie Ichthus: De Draagvleugelboot.
Matthijs Tuijn en Mathijs Lenos (VWO), Sancta Maria: Virtueel Huis.

2023:

Koen van Griensven en Frederique Kerstens (VWO), Atheneum College Hageveld: De nanostructuur van de Morpho menelaus. Het natuurkundige mechanisme achter de blauwe kleur.

Tessa van den Haak (HAVO), Kaj Munk College: De oorzaak van autisme in een nieuw licht: wat is het verband tussen de darmen en de hersenen bij autisme?

Eervolle vermelding:

Mees van der Meiden (VWO), Mendelcollege: How does the prolific cinematic of Iran coexist with its turbulent political climate?

Juryrapport 2023

2022:

Roosmarijn Fledderus (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum, locatie Zuidrand: Het onderbewuste bewust. De verbinding tussen twee werelden.

Imme Revers en Laura van Vliet (VWO), Lyceum Sancta Maria: Synesthesie & autisme. Een onderzoek naar het verband tussen synesthesie en autisme.

Eervolle vermeldingen:
Nijs Flesseman en Eline van den Hoek (HAVO), VSO Daaf Geluk: Cuba, communistisch eiland? Communisme onder de tropenzon.
Max Valkenburcht (VWO), Atheneum College Hageveld: Risicofactoren geassocieerd met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.
Vroon Bouter (VWO), Stedelijk Gymnasium: Humeurkanker. Over de spoken in mijn hoofd. 

Juryrapport 2022

2021:

Britt Molenaar (HAVO), Daaf Gelukschool: Help! Stop de verdrinkingen.

Nieka van Lieshout (VWO), Coornhert Lyceum: Mens en machine.

Eervolle vermeldingen:
Eva de Graaff, Valerie Plas en Marit van den Bos (HAVO), Kennemer College: Het onbehagen bij de vrouw, de Tweede Feministische Golf en Joke Smit.
Lisa Ravoo en Zarah Brasser (VWO), Eerste Christelijk Lyceum: De onzichtbare plastic soep.

Juryrapport 2021

2020:

Niels van der Zijden en Carmen Patrus (HAVO), Vellesan College IJmuiden: Metalhead Robotic.

Michael Schuchter (VWO), Kaj Munk College Hoofddorp: Fractals & Hogere Dimensies.

Eervolle vermeldingen:
Nadine van der Maarl (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: Taalverwerving en tweetaligheid bij kleuters en eersteklassers.
Tjitske Pol (VWO), Atheneum College Hageveld Heemstede: De Rhodomonas alg.

Juryrapport 2020

2019:

Britt Riedijk (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum, Locatie Baron de Coubertin: Coronary Artery Disease.

Erik van der Plas en Bram van Heest (VWO), Eerste Christelijk Lyceum: Bindingsplekken eiwitten op DNA voorspellen met machine learning.

Eervolle vermeldingen:
Steven van den Wildenberg en Matthijs Ates (VWO), Atheneum College Hageveld: Sennsors, a voice recognizer.

Juryrapport 2019

2018:

Marleen Fiechter en Isis van Wolde (HAVO), Schoter SG: Duurzamer toilet op school.

Marie-Anne de Gier (VWO), Atheneum College Hageveld: De Wobbel. Een innovatief geluidsscherm tegen zowel hoog- als laagfrequent geluid.

Eervolle vermeldingen:
Jasper van de Boer en Brigit van Schie (HAVO), Lyceum Sancta Maria: De invloed van minder slaap/slaaptekort op de cognitieve vaardigheden van jongeren.
Daan Leeflang en Dominic van Noort (VWO), Haarlemmermeer Lyceum: De natuurkundige werking van kitesurfen.

Juryrapport 2018

2017:

Nienke Preijde en Sarah van den Berg (HAVO), Lyceum Sancta Maria: Wat is het verband tussen het chronotype en de concentratie van leerlingen uit verschillende leerjaren?

Luc Heisterkamp en Martijn van der Zwet (VWO), KSH Hoofddorp: Kroos: Plaaggeest met potentie? 

Eervolle vermeldingen:
Mariska Temming en Isa Verkruyssen (HAVO), Mendelcollege: Privacy en Politie.
Rembrandt Klazinga en Noor Schroen (VWO), Coornhert Lyceum: Thorium.

Juryrapport 2017

2016: 

Veerle Baardse en Manouk Zijl (HAVO), Mendelcollege: Entertainment en Educatie.

Rutger Postma en Carlijn Verweij (VWO), KSG Hoofddorp: Rode Jihadisten.

Eervolle vermeldingen:
Guido Duijn (HAVO), Daaf Gelukschool: Zwitsalpoeder…niet te stoppen?
Eva Speijer en Sterre Triezenberg, Ichtus Lyceum: A one sided World.

Juryrapport 2016

2015: 

Ellis van Keulen en Mandy van Dam (HAVO), Coornhert Lyceum: Biobrandstof uit Algen.

Tim Trussner (VWO), Coornhert Lyceum: Kunstmatig Leven en Kunstmatige Neurale Netwerken.

Eervolle vermeldingen:
Jochem Veerman (HAVO), Mendelcollege: De gevaren van een uitbarsting van de Vesuvius.
Daniel de Vries (VWO), Gymnasium Felisenum: Edmund Husserls filosofie van de logica.

Juryrapport 2015

2014: 

Esmay Huizer (HAVO), Mendelcollege: J.R.R. Tolkien: influence on modern culture.

Simone van Slooten en Anne Offringa (VWO), Atheneum College Hageveld: Is it an advantage to be raised bilingually?

Eervolle vermeldingen:
Jaimie Hooi, Carlo Hofman, Mike van Kesteren en Daniël Laurens (HAVO), Herbert Vissers College: Heart voor Human.
Jette Visser en Eva Visser (VWO), Schoter Scholengemeenschap: Wat is de invloed van Wi-Fi op plantengroei?

Juryrapport 2014

2013: 

Coen van Hasselt en Kylian de Looze (HAVO), Schoter Scholengemeenschap: Nucleaire Luchtvaart.

Martine Röell en Karlien de Boer (VWO), Stedelijk Gymnasium: Journalistiek of ‘hoernalistiek’.

Eervolle vermeldingen:
Tess van Boerdonk en Sophie Beers (VWO), College Hageveld: Motivatie is de motor.

Juryrapport 2013

2012: 

Daniel Kist (HAVO), Kennemer Lyceum: Accept difference. Not indifference.

Dieks van Gogh en Gijs Weijers (VWO), Eerste Christelijk Lyceum: Ideaal bestuur, over drie wijzen en twee jongelingen.

Eervolle vermeldingen:
Leonie Verbakel en Shanice Goedoen (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum: Mode 20ste eeuw.
Laurence Herfs (VWO), Gymnasium Felisenum: De geschiedenis van het Westen.

Juryrapport 2012

2011: 

Tessa Portengen en Vivian Stoffers (HAVO), Haarlemmermeer Lyceum: Mannen vs. Vrouwen.

Fabian Westzaan (VWO), College Hageveld: Malevich en Muziek.

Eervolle vermeldingen:
Leonoor den Boer (HAVO), Kennemer Lyceum: Slavernij op Curaçao.
Natasha Koper en Kathalijn Zwaneveld (VWO), Haarlemmermeer Lyceum: Sunt Lacrimae Rerum.

2010: 

Robert Lapidaire en Quirijn Oorthuys (HAVO), Coornhertlyceum: Sportsponsoring en de kredietcrisis.

Yona Lesger en Sanne Nusselder (VWO), Schoter Scholengemeenschap: An English Literature List for Bilingual Education.

Eervolle vermeldingen:
Merel Kemp en Kiki van der Hart (HAVO), Eerste Christelijk Lyceum: Sketch.
Marieke de Bruine en Tamara van Haarlem (VWO), Gymnasium Felisenum: Logische Wiskunde.

2009: 

Romy Kok, Ilonka Groot en Celine Fulop-laczi (HAVO), Kennemer Lyceum: Schoonheid of schone schijn?

Fleur Doornink (VWO), Mendelcollege, Terugblikken en vooruitzien, visuele perceptie.

Eervolle vermeldingen:
Suzanne Kiel (HAVO), Kennemer Lyceum: Het verhaal van Toetanchamon.
Julie Arends en Eleonore van Sprang (VWO), Stedelijk Gymnasium: Conserveren gaat niet zonder slag of stoot.

2008: 

Eric Knippels, Timo Koopstra en Maurits Wensink (HAVO), Herbert Vissers College: De Onager.

Myrthe de Jong en Eva de Groot (VWO), College Hageveld/Stedelijk Gymnasium: De biologische klok.

Eervolle vermeldingen:
Daniëlle Beukman en Amélia Groen (HAVO), Kennemer College: De Tijdmachine.
Daphne Geerse en Lieske Kramer (VWO), Schoter Scholengemeenschap: Protheses in de sport.

2007: 

Minck Simonis, Danïel Wegman en Bodine Spoelstra (HAVO), Lyceum Sancta Maria: Hoe ontwikkel je een huis dat zichzelf voorziet in duurzame energie.

Kasper Kisjes en Wim Kuijvenhoven (VWO), College Hageveld: Aquaducten. De watertoevoer in het Rome van de Keizertijd.

Eervolle vermeldingen:
Thomas Bakker, Robin Brouwer en Yannick Oosterweghel (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: De invloed van games op mensen.
Colette van Doorn en Robin Langendijk (VWO), Stedelijk Gymnasium: Eyecatchers.

2006: 

Brunel Zwartkruis (HAVO), Mendelcollege: Confusion.

Linda van Zuijlen en Esther Marijnen (VWO), Sancta Maria: VN-vredesmissies in Afrika.

Eervolle vermeldingen:
Barend Odijk en Leonard Pelgrom (VWO), Ichtus College: Fractals.

2005: 

Nicole Roodenburg en Lotte Pardaan (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: Gedeporteerde Joden in de Tweede Wereldoorlog en
Ingrid Keur (VWO), Gymnasium Felisenum: Skydiven.

Eervolle vermeldingen:
Tanja Herben (HAVO), Linnaeus College: Engels Uitgepluisd
Bram Harding en Martijn Schreuder Goedheijt (VWO), Stedelijk Gymnasium: 4’s.

2004: 

Eline van Smoorenburg en Sanne van der Flier (HAVO), Sancta Maria: Het ontwerpen van een theaterkostuum, de drie musketiers.

Chris van Dorp en Maarten van der Seijs (VWO), Stedelijk Gymnasium: Inevitable Infinity, wiskundig onderzoek naar de perspectief.

Eervolle vermeldingen:
Jair Verwey, Debby Severing en Patricia Loppies (HAVO), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp: Nederlanders/Deutschern, Duitsers/Niederländers.
Linda Bank (VWO), Mendelcollege: Effectiviteit en Weerstand.

2003: 

Hassana Aynan (HAVO), Vellesan College: Wat is de reden van het negatieve beeld dat is ontstaan van Marokkaanse allochtonen in Nederland?

Anne den Hollander en Gemma Venhuizen (VWO), Stedelijk Gymnasium: Dyslexie.

Eervolle vermeldingen:
Manouk Veldkamp en Anne Mevissen (HAVO), Schoter Scholengemeenschap: Overgewicht.
Klaas Bijl (VWO), Sancta Maria: De belangrijkste ontwikkelingen van de schilderkunst in de periode 1850-1950, beeldend uitgewerkt.

2002: 

Suzanne Agterhof en Shevia Limmen (HAVO), Sancta Maria: Angisa’s.

Ibrahim Aziz, Maikel Lobbezoo en Lodewijk Biemond (VWO), Rijnlands Lyceum: GPS.

Eervolle vermeldingen:
Stijn Hodes (HAVO), Noordzee College, locatie Ichthus: De Draagvleugelboot.
Matthijs Tuijn en Mathijs Lenos (VWO), Sancta Maria: Virtueel Huis.

Profielwerkstukprijzen 2017

Profielwerkstukprijzen 2017

Ook dit jaar kun je weer 500 Euro winnen met je PWS! 
Sinds 2002 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks de prijsvraag ‘Welke eindexamenkandidaat maakt het beste profielwerkstuk?’ uit voor leerlingen in de hoogste klassen HAVO en VWO van scholen in Haarlem en omgeving. De winnende werkstukken worden beloond met een prijs van 500 Euro!! Elke school mag voor beide categorieën één werkstuk indienen. De sluitingsdatum voor het inzenden van werkstukken is vastgesteld op donderdag 9 maart 2017.
 
Meer informatie? Lees dan de flyer en de uitnodiging hieronder.