Boerhaave Biografie Prijs voor Kees Schuyt

Boerhaave Biografie Prijs voor Kees Schuyt

Op 24 oktober is de eerste Boerhaave Biografie Prijs uitgereikt aan Kees Schuyt voor zijn biografie: Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910 - 1983 uitgegeven door uitgeverij Balans in 2010.
De Boerhaave Biografie Prijs is een intiatief van Museum Boerhaave te Leiden en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Prijs is bedoeld als bekroning van een biografie of de publicatie van de wetenschappelijke correspondentie van een geleerde..De prijswinnaar krijgt naast een oorkonde en een geldbedrag de originele Boerhaave medaille.
Tijdens de feestelijke uitreikingsbijeenkomst in het Haarlemse Hodshon Huis sprak juryvoorzitter Wijnand Mijnhardt van een ‘glorieus moment’. Nadat een ‘wonderbaarlijk rijke oogst’ van twintig titels eerder al was teruggebracht tot een shortlist van zeskende de jury de prijs toe aan Kees Schuyt voor zijn biografie van J.B. Charleskende de jury de prijs toe aan Kees Schuyt voor zijn biografie van J.B. Charlespseudoniem van de Leidse juristcriminoloog en schrijver Willem Hendrik Nagel (1910-1983). J.B. Charles (een schuilnaam uit het verzet) wasaldus de het juryrapport‘een vat vol tegenstrijdigheden’ en deed ‘niets liever dan vechtenpolemiseren en verzet aantekenen.’ Kende in de jaren zestig iedere intellectueel Volg het spoor teruginmiddels is zijn werk zonder uitvoerige toelichting zo goed als onleesbaar. ‘Het meesterschap van Schuyt’ aldus de jury‘komt daarin tot uitdrukking dat we zowel de intellectuele en persoonlijke complexiteit van Nagel als die van het Nederland van voortijdens en na de Tweede Wereldoorlog ook zonder die gids probleemloos kunnen begrijpen en waarderen.’

Nieuwe ICT Prijs van € 50.000,- voor Bettina Speckmann’

Nieuwe ICT Prijs van € 50.000,- voor Bettina Speckmann’

De nieuwe Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt beschikbaar gesteld door IPNICT-onderzoek Platform Nederlanden NWO Exacte Wetenschappenen NWO Exacte Wetenschappenter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT.
De Prijs is bedoeld voor een talentvol en veelbelovend wetenschappelijk onderzoekerniet ouder dan veertig jaardie vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De Prijs is een eerbetoon aan zijn/haar persoon en tevens bedoeld als promotie van het vakgebied ICT. Het prijzengeld van € 50.000- is vrij te besteden voor onderzoek in de ICT.
De eerste winnaar van deze nieuwe prijs is geworden Dr. Bettina Speckmannuniversitair hoofddocentsectie Algorithms and VisualizationFaculteit Wiskunde en InformaticaTUE. Bettina Speckmann is een nationaal en internationaal zeer vooraanstaand onderzoeker op het gebied van de computationele geometrie en de toepassing daarvan in de ICTi.h.b. in het ontwerp en de analyse van algoritmen voor geografische informatiesystemen en cartografische visualisatie.
De prijs werd uitgereikt door Arnold Smeuldersvoorzitter IPN en Louis Vertegaaldirecteur Chemische & Exacte Wetenschappen NWO
De juryleden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappenbestond uit Peter Apershoogleraar informatica UTKees van Heehoogleraar architectuur van informatiesystemen TUE en Jan van Leeuwenhoogleraar Informatica UU. De jury was zeer onder de indruk van het wetenschappelijk werk van Bettina Speckmannvan de wijze waarop zij haar werkterrein actief beoefent en bevordert en van haar inspanningen om haar onderzoek op originele en begrijpelijke wijze aan zowel scholieren als studenten over te dragen.
De aanwezigen bij de prijsuitreiking waren er woensdag getuige van hoe Bettina Speckmann op bevlogen manier haar onderzoek begrijpelijk weet te maken. Iedereen in de zaal was zeer geboeid door haar fascinerende voordracht over het maken van kaarten.
Een terechte prijswinnares!
i.h.b. in het ontwerp en de analyse van algoritmen voor geografische informatiesystemen en cartografische visualisatie.
De prijs werd uitgereikt door Arnold Smeuldersvoorzitter IPN en Louis Vertegaaldirecteur Chemische & Exacte Wetenschappen NWO
De juryleden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappenbestond uit Peter Apershoogleraar informatica UTKees van Heehoogleraar architectuur van informatiesystemen TUE en Jan van Leeuwenhoogleraar Informatica UU. De jury was zeer onder de indruk van het wetenschappelijk werk van Bettina Speckmannvan de wijze waarop zij haar werkterrein actief beoefent en bevordert en van haar inspanningen om haar onderzoek op originele en begrijpelijke wijze aan zowel scholieren als studenten over te dragen.
De aanwezigen bij de prijsuitreiking waren er woensdag getuige van hoe Bettina Speckmann op bevlogen manier haar onderzoek begrijpelijk weet te maken. Iedereen in de zaal was zeer geboeid door haar fascinerende voordracht over het maken van kaarten.
Een terechte prijswinnares!