22/01/2024

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Jan Brouwer Conferentie ‘Geschiedenis helpt! Hoe weerbaarheid bij de jeugd te vergroten op disruptieve momenten’ & Uitreiking van de KHMW Vertrouwensprijs 2024.

Toegankelijk na aanmelding, voor leden van de KHMW en op uitnodiging. Aanvang 17.00 uur. 

AANMELDEN

Bent u niet in de gelegenheid naar het Hodshon huis te komen, dan kunt u de conferentie en prijsuitreiking volgen via de livestream. 

NAAR DE LIVESTREAM

 

CONFERENTIE – SPREKERS EN DAGVOORZITTER

Sprekers:
KHMW-lid Prof. dr. Beatrice de Graaf, initiatiefnemer van TerInfo, laureaat Vertrouwensprijs 2023 en Dr. Bjorn Wansink, expert pedagogiek van TerInfo
KHMW-lid Prof. dr. Patti Valkenburg, universiteitshoogleraar Jeugd, Media en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam
KHMW-lid Drs. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem
Dagvoorzitter:
Ir. David Peters, lid KHMW, alumnus van de Nationale DenkTank

TERINFO

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door hoogleraar geschiedenis Beatrice de Graaf, om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het po, vo en mbo. Aan TerInfo werd in 2023 de Vertrouwensprijs toegekend. MEER OVER TERINFO

VERTROUWENSPRIJS – LAUDATIO EN PRIJSUITREIKING

Laudatio door jurylid Prof. dr. Geert ten Dam.
Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter van de KHMW.

KHMW VERTROUWENSPRIJS 2024

De jaarlijkse Vertrouwensprijs van 100.000 euro is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Dit jaar bestond de jury voor de prijs uit KHMW-leden Prof. dr. Geert ten Dam, Mr. Joost Farwerck, Drs. Annemiek Fentener van Vlissingen, Mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh, Prof. dr. Pauline Meurs en Prof. dr. Frits van Oostrom. De naam van de prijswinnaar 2024 wordt kort voor de prijsuitreiking bekend gemaakt op deze webpagina. MEER OVER DE VERTROUWENSPRIJS

PROGRAMMA

16.30-17.00 uur Ontvangst met koffie/thee
17.00-18.30 uur Jan Brouwer Conferentie
18.30-18.50 uur Uitreiking Vertrouwensprijs
18.50-19.30 uur Receptie met walking dinner

 

Vragen? secretaris@khmw.nl

AANMELDEN