Jong Talent Prijzen 2016

Jong Talent Prijzen 2016

Dit jaar zijn er maar liefst 61 aanmoedigings- en 13 afstudeerprijzen!
Graag ontvangen wij uw voordracht voor deze jaarlijkse prijzen voor eerstejaars- en masterstudenten uiterlijk 28 september 2016digitaalgericht aan secretaris@khmw.nl
U vindt alle benodigde informatie en de voordrachtformulieren hieronder (Nederlands- en Engelstalige versie).
Naast de prijzen voor Jong Talent is er ook dit jaar weer een prijs voor de biologiedocent met de meest aansprekende serie plantenlessen voor middelbare scholieren. De winnaar krijgt een geheel verzorgde vierdaagse studiereis voor twee personen naar een vestiging van Enza Zaden in het buitenland én gaat samen met de biologieklas op excursie naar Enza Zaden in Enkhuizen. Neemt u voor informatie over deze ENZA ZADEN AWARD contact op met het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) via info@nibi.nl
Vragen over de Jong Talent Prijzen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl of per telefoon 023 5321773.
NIEUW!
Er zijn dit jaar twee nieuwe afstudeerprijzen van elk 3.000 Eurogericht aan secretaris@khmw.nl
U vindt alle benodigde informatie en de voordrachtformulieren hieronder (Nederlands- en Engelstalige versie).
Naast de prijzen voor Jong Talent is er ook dit jaar weer een prijs voor de biologiedocent met de meest aansprekende serie plantenlessen voor middelbare scholieren. De winnaar krijgt een geheel verzorgde vierdaagse studiereis voor twee personen naar een vestiging van Enza Zaden in het buitenland én gaat samen met de biologieklas op excursie naar Enza Zaden in Enkhuizen. Neemt u voor informatie over deze ENZA ZADEN AWARD contact op met het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) via info@nibi.nl
Vragen over de Jong Talent Prijzen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl of per telefoon 023 5321773.
NIEUW!
Er zijn dit jaar twee nieuwe afstudeerprijzen van elk 3.000 Eurobeschikbaar gesteld door Philips Research & Philips Healthcarein de disciplines: Biomedische Technologie en Data Science in Health Care.
Het prijzengeld van de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde is verhoogd naar 5.000 Euro.
Ook bij de aanmoedigingsprijzen zijn er nieuwe prijzen:
4 prijzen voor eerstejaars studenten farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappenbeschikbaar gesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en
8 prijzen voor studenten geneeskunde beschikbaar gesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Voor studenten geneeskunde gelden speciale voorwaarden: zie de bijlagen hieronder.

Jong Talent Prijzen 2014

Aanbevelingen voor de Jong Talent Prijzen 2014 kunnen vanaf heden worden ingediend. Sluitingsdatum is 29 september 2014.
In 2014 worden de volgende prijzen ter beschikking gesteld:
AFSTUDEERPRIJZEN:
Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000; de KHMW stelt een tweede en derde prijs beschikbaar van € 1.000 elk)
Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.00
Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.00
AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 5.00
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.00 NIEUW!!!
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (drie prijzen van € 5.00
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 2.00
De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.00 NIEUW!!!
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 2.00
AANMOEDIGINGSPRIJZEN:
Elk bestaande uit een bedrag van € 500 in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde (beschikbaar gesteld door ORTEC) NIEUWE SPONSOR!!!
Natuurkunde en technische natuurkunde (beschikbaar gesteld door de Stichting Physica)
Scheikunde (beschikbaar gesteld door Shell Global Solutions Int.)
Informatica en technische informatica (beschikbaar gesteld door Ngi-NGN)
Life science and technology (beschikbaar gesteld door NWO-CW)
Biomedische technologie (beschikbaar gesteld door Philips)
Advanced technology (beschikbaar gesteld door Kennispark Twente)
Lucht- en ruimtevaart (beschikbaar gesteld door NLR)
WerktuigbouwkundeCiviele techniekMaritieme techniek en Chemische technologie (beschikbaar gesteld door KVGN)
Alle relevante informatie en de antwoordformulieren vindt u in de documenten hieronder. Aanbevelingen kunnen digitaal worden ingediend. Voor de afstudeerprijzen vragen wij alleen een digitale versie van de scriptie. Heeft u vragen? Wendt u zich dan tot het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl
Maritieme techniek en Chemische technologie (beschikbaar gesteld door KVGN)
Alle relevante informatie en de antwoordformulieren vindt u in de documenten hieronder. Aanbevelingen kunnen digitaal worden ingediend. Voor de afstudeerprijzen vragen wij alleen een digitale versie van de scriptie. Heeft u vragen? Wendt u zich dan tot het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl

Jong Talent Prijzen 2013

Vanaf heden kunnen voordrachten worden ingediend voor de Jong Talent Prijzen 2013.
Ook dit jaar stellen sponsoren weer een groot aantal Jong Talent Prijzen ter beschikking:
9 Afstudeerprijzen en 51 Aanmoedigingsprijzen (voor eerstejaarsstudenten).
AFSTUDEERPRIJZEN:
NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000-)
Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000-)
Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.000-)
Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.000-)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (drie prijzen van € 5.000-)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 2.000-)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 2.000-)
AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 5.000-)
AANMOEDIGINGSPRIJZEN (elk bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 500-) in de studierichtingen:
-Wiskunde en technische wiskunde
-Natuurkunde en technische natuurkunde
-Scheikunde
-Informatica en technische informatica
-Life science and technology
-Biomedische technologie
-Advanced technology
-Lucht- en ruimtevaart
-WerktuigbouwkundeCiviele techniekMaritieme techniek en Chemische technologie
Bovengenoemde prijzen worden ter beschikking gesteld door: Platform Wiskunde Nederland Stichting PhysicaShell Global Solutions InternationalNGI Platform voor ICT-professionalsNWO-CWPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGN.
U kunt studenten voordragen bij de KHMW tot uiterlijk 30 september 2013. Alle benodigde informatie alsmede de voordrachtformulieren vindt u hieronder.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl
prijsuitreiking_beginscherm_2013_website.png'Shell Global Solutions InternationalNGI Platform voor ICT-professionalsNWO-CWPhilipsKennispark TwenteNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KVGN.
U kunt studenten voordragen bij de KHMW tot uiterlijk 30 september 2013. Alle benodigde informatie alsmede de voordrachtformulieren vindt u hieronder.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl
prijsuitreiking_beginscherm_2013_website.png'

61 Jong Talent Prijzen voor getalenteerde studenten!

61 Jong Talent Prijzen voor getalenteerde studenten!

Vrijdag 29 november werden in het Hodshon Huis 50 Aanmoedigingsprijzen van 500 Euro en 11 Afstudeerprijzen (van 1000 tot 5000 Euro) uitgereikt Beschikbaar gesteld door 14 sponsoren.
De aula was bijna tot de laatste stoel bezet bij de uitreiking van Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent 2013.
Na een woord van welkom door de voorzitter van de KHMWAlexander Rinnooy KanAlexander Rinnooy Kan en een inleiding door Charlotte van Leeuwen oprichter/eigenaar van de innovatieve cateringformule We Canteen werden de prijzen werden uitgereikt:
9 Aanmoedigingsprijzen Wiskunde en Technische Wiskunde door Wil Schildersdirecteur Platform Wiskunde Nederland.
9 Aanmoedigingsprijzen Natuurkunde en Technische Natuurkunde door Deniz van Heinsbergensecretaris Stichting Physica.
6 Aanmoedigingsprijzen Scheikunde door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International.
9 Aanmoedigingsprijzen Informatica en Technische Informatica door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals.
3 Aanmoedigingsprijzen Life Science and Technology door Mark Schmetsmanager NWO-CW.
2 Aanmoedigingsprijzen Biomedische Technologie door Hans HofstraatVice President Philips ResearchHealthcare Strategic Partnerships.
1 Aanmoedigingsprijs Advanced Technology door Kees Eijkeldirecteur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente.
2 Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaart door Johanneke ter Hennepemanager marketing & communications NLR.
9 Aanmoedigingsprijzen WerktuigbouwkundeCiviele en Maritieme Techniek en Chemische Technologie door Rob Doetssecretaris KVGN.
De NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals aan Arne Hillebrand (UU). Twee tweede prijzen van 1000 Euro waren voor Morris Franken (UvA) en Mark Hendrikx (TUD).
De Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5.000 Euro werd uitgereikt door Jan Willem de Heermanager communications Pfizer bv aan Daniel Wesche (RUN).
De Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Wim van der MeerDirector Programmes R&D Tata Steel aan Jordan Bos (TUE).
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde van 5.000 Euro werden uitgereikt door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International aan Maurice Hendrix (UT)Jelmer Wagenaar (UL) en Christopher Watson (TUD).
De Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door Carlo Beenakkervoorzitter Commissie voor de Bestedingen Lorentzfonds aan Marijke Segers (UL).
De ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door John KosterVice President Philips ResearchHealthcare Strategic Partnerships.
1 Aanmoedigingsprijs Advanced Technology door Kees Eijkeldirecteur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente.
2 Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaart door Johanneke ter Hennepemanager marketing & communications NLR.
9 Aanmoedigingsprijzen WerktuigbouwkundeCiviele en Maritieme Techniek en Chemische Technologie door Rob Doetssecretaris KVGN.
De NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals aan Arne Hillebrand (UU). Twee tweede prijzen van 1000 Euro waren voor Morris Franken (UvA) en Mark Hendrikx (TUD).
De Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5.000 Euro werd uitgereikt door Jan Willem de Heermanager communications Pfizer bv aan Daniel Wesche (RUN).
De Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Wim van der MeerDirector Programmes R&D Tata Steel aan Jordan Bos (TUE).
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde van 5.000 Euro werden uitgereikt door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International aan Maurice Hendrix (UT)Jelmer Wagenaar (UL) en Christopher Watson (TUD).
De Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door Carlo Beenakkervoorzitter Commissie voor de Bestedingen Lorentzfonds aan Marijke Segers (UL).
De ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door John KosterSr. Director ASML SW Development aan Stéphanie van der Pas (UL).
De AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie van 5.000 Euro werd uitgereikt door Knut SchwalenbergManaging Director AkzoNobel Industrial Chemicals & voorzitter directie AkzoNobel Nederland en André van LindenGlobal R&D Director WoodcareTrimSpecialties & Pre-DecoAkzoNobel Decorative Coatings aan Rik Mom (UL).
De middag werd afgesloten met een presentatie door Jelmer Wagenaarwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde.
In het document hieronder vindt u een korte impressie van de bekroonde afstudeerscripties. Voor persberichten kunt u zich wenden tot a.terlouw@tscommunicatie.nl
De Jong Talent Prijsuitreiking werd mogelijk gemaakt door sponsoring van de volgende bedrijven en instellingen:
Platform Wiskunde Nederland
Stichting Physica
NGI Platform voor ICT-professionals
NWO-CW
Philips
Kennispark Twente
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
KVGNde Koninklijke Verenigingvan Gasfabrikantenin Nederland
Pfizer bv
Tata Steel Research en Development
Shell
Lorentzfonds
ASML
AkzoNobel
Op 29 november werd tevens de J.C. Baak Prijs van 2.000 Euro uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor een student die een scriptie heeft geschreven in de filosofierechtsgeleerdheidpoliticologieinternationale betrekkingen en/of sociologie. Het afstudeeronderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. De prijs werd uitgereikt door Hans Boutellierjurylid en bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsvraagstukken aan de VUVice President Philips ResearchHealthcare Strategic Partnerships.
1 Aanmoedigingsprijs Advanced Technology door Kees Eijkeldirecteur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente.
2 Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaart door Johanneke ter Hennepemanager marketing & communications NLR.
9 Aanmoedigingsprijzen WerktuigbouwkundeCiviele en Maritieme Techniek en Chemische Technologie door Rob Doetssecretaris KVGN.
De NGI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Maarten Emonsbestuurslid NGI Platform voor ICT-professionals aan Arne Hillebrand (UU). Twee tweede prijzen van 1000 Euro waren voor Morris Franken (UvA) en Mark Hendrikx (TUD). De Pfizer Prijs voor Life Sciences van 5.000 Euro werd uitgereikt door Jan Willem de Heermanager communications Pfizer bv aan Daniel Wesche (RUN).
De Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde van 5.000 Euro werd uitgereikt door Wim van der MeerDirector Programmes R&D Tata Steel aan Jordan Bos (TUE).
Drie Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde van 5.000 Euro werden uitgereikt door Teun Graaflandmanager External Research EuropeShell Global Solutions International aan Maurice Hendrix (UT)Jelmer Wagenaar (UL) en Christopher Watson (TUD).
De Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door Carlo Beenakkervoorzitter Commissie voor de Bestedingen Lorentzfonds aan Marijke Segers (UL).
De ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 2.000 Euro werd uitgereikt door John KosterSr. Director ASML SW Development aan Stéphanie van der Pas (UL).
De AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie van 5.000 Euro werd uitgereikt door Knut SchwalenbergManaging Director AkzoNobel Industrial Chemicals & voorzitter directie AkzoNobel Nederland en André van LindenGlobal R&D Director WoodcareTrimSpecialties & Pre-DecoAkzoNobel Decorative Coatings aan Rik Mom (UL).
De middag werd afgesloten met een presentatie door Jelmer Wagenaarwinnaar van een Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde.
In het document hieronder vindt u een korte impressie van de bekroonde afstudeerscripties. Voor persberichten kunt u zich wenden tot a.terlouw@tscommunicatie.nl
De Jong Talent Prijsuitreiking werd mogelijk gemaakt door sponsoring van de volgende bedrijven en instellingen:
Platform Wiskunde Nederland
Stichting Physica
NGI Platform voor ICT-professionals
NWO-CW
Philips
Kennispark Twente
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
KVGNde Koninklijke Verenigingvan Gasfabrikantenin Nederland
Pfizer bv
Tata Steel Research en Development
Shell
Lorentzfonds
ASML
AkzoNobel
Op 29 november werd tevens de J.C. Baak Prijs van 2.000 Euro uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor een student die een scriptie heeft geschreven in de filosofierechtsgeleerdheidpoliticologieinternationale betrekkingen en/of sociologie. Het afstudeeronderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren. De prijs werd uitgereikt door Hans Boutellierjurylid en bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsvraagstukken aan de VUaan Niels Terpstra (UU)die voor zijn scriptie onderzoek deed in Afghanistan over de relatie tussen formeel en informeel recht. Het juryrapport is hieronder in te zien.

Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010

Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010

Tijdens de inmiddels tot traditie gewordenherfstbijeenkomst van de Maatschappij zijn de Jong Talent Prijzen 2010 uitgereikt.
Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000 Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000- uitgereikt aan de beste afstudeerders in de Informatica en InformatiekundeWerktuigbouwkunde en Materiaalkundeen Life Science ter beschikking gesteld door resp. M&I/PartnersTata Steel en Abbott. Daarnaast werden er 40 Aanmoedigingsprijzen uitgereikt van € 500- aan de beste propedeuse studenten - of studenten met de beste eerstejaars resultaten - in verschillende exacte en technische vakkendie ter beschikking gesteld zijn door het Platform Bèta Techniekde Stichting Physicahet Thomas Stieltjes Institute for Mathematics en NGI Platform for ICT Professionals. Ook de Kartini Prijsten bedrage van € 1250- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.
- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.