Jan Brouwer Scriptieprijzen

Jan Brouwer Scriptieprijzen

INSCHRIJVING OPENT EIND JUNI.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

 1. Filosofie
 2. Religiewetenschappen en theologie
 3. Taal- en literatuurwetenschappen
 4. Geschiedenis
 5. Rechtswetenschappen
 6. Economische wetenschappen
 7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 8. Gedragswetenschappen.

De juryrapporten van de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2022 vindt u hier

Klik hieronder om het videoverslag van de prijsuitreiking te bekijken:

Nieuwsgierig naar de winnaars van voorgaande jaren?

Winnaars 2022  

Winnaars 2021  

Winnaars 2020

Meer weten over het Jan Brouwer Fonds? Klik hier: Jan Brouwer Fonds.

Ir. L.E.J. Brouwer (1910 - 1983)

 

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende disciplines:

 1. Filosofie en religiewetenschappen
 2. Taal- en literatuurwetenschappen
 3. Geschiedenis
 4.  Rechtswetenschappen
 5. Economische wetenschappen
 6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 7. Menswetenschappen.

De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: Email.

Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.