Jan Brouwer Scriptieprijzen

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

 1. Filosofie
 2. Religiewetenschappen en theologie
 3. Taal- en literatuurwetenschappen
 4. Geschiedenis
 5. Rechtswetenschappen
 6. Economische wetenschappen
 7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 8. Gedragswetenschappen.

 

De prijzen 2023 zijn uitgereikt op vrijdag 10 februari: Winnaars 2023

In 2024 zijn deze prijzen bestemd voor studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023. De inschrijving opent eind juni 2023. De prijzen worden dan op deze webpagina aangekondigd. 

Hebt u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl.

Jan Brouwer Fonds

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan. Meer weten


Nieuwsgierig naar de winnaars van voorgaande jaren?

Prijswinnaars 2020-2022

Winnaars 2022

Winnaars 2021

Winnaars 2020

 

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende disciplines:

 1. Filosofie en religiewetenschappen
 2. Taal- en literatuurwetenschappen
 3. Geschiedenis
 4.  Rechtswetenschappen
 5. Economische wetenschappen
 6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 7. Menswetenschappen.

De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: Email.

Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.