KHMW Jan Brouwer Scriptieprijzen

KHMW Jan Brouwer Scriptieprijzen

KHMW Jan Brouwer Scriptieprijzen

Inschrijving gesloten

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, sinds 2015 jaarlijks scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen. Met ingang van 2024 zijn er maar liefst tien prijzen, van elk 3.000 euro, in de volgende wetenschapsgebieden:

 1. Filosofie
 2. Religiewetenschappen en theologie
 3. Taal- en literatuurwetenschappen
 4. Geschiedenis
 5. Rechtswetenschappen
 6. Economische wetenschappen
 7. Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen)
 8. Politicologie en bestuurswetenschappen
 9. Sociologie en antropologie
 10. Communicatie- en mediawetenschappen.

   

In 2024 zijn de prijzen bestemd voor studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023. De inschrijving voor de editie 2024 opent 10 juli 2023. Alle benodigde informatie om een voordracht te doen vindt u in de circulaire. Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 6 oktober 2023, uitsluitend digitaal via het inschrijfformulier meteen hieronder. 

Hebt u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de KHMW via prijzen@khmw.nl.

Jan Brouwer Fonds

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan. Meer weten


Nieuwsgierig naar de winnaars van voorgaande jaren?

Prijswinnaars 2020-2023

Winnaars 2023

Winnaars 2022

Winnaars 2021

Winnaars 2020

 

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende disciplines:

 1. Filosofie en religiewetenschappen
 2. Taal- en literatuurwetenschappen
 3. Geschiedenis
 4.  Rechtswetenschappen
 5. Economische wetenschappen
 6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 7. Menswetenschappen.

De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: Email.

Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.