J.C. Ruigrok Stichting bekroont drie proefschriften

J.C. Ruigrok Stichting bekroont drie proefschriften

Anda van Stegeren voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting reikte op vrijdagmiddag 27 juni de Ruigrok Prijzen uit in het Hodshon Huis.
reikte op vrijdagmiddag 27 juni de Ruigrok Prijzen uit in het Hodshon Huis.
Jaarlijks worden door de J.C. Ruigrok Stichting drie promotieprijzen ter beschikking gesteld: de J.C. Ruigrok Prijs (maatschappijwetenschappensinds 1984)de Keetje Hodshon Prijs (geesteswetenschappensinds 1994) en de Martinus van Marum Prijs (natuurwetenschappen en technieksinds 2008). Het prijzengeld bedraagt 12.500 Euro.
De J.C. Ruigrok Prijs 2014 werd toegekend aan Mevr. Dr. A. Samuels (UL) voor haar proefschrift After the tsunami: The remaking of everyday life in Banda AcehIndonesia.
De jurybestaande uit Prof. dr. G.B.M. Engbersen (EUR)Prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees (UvA) en Mevr. Prof. dr. A.E. Komter (EUR)kwalificeert After the tsunami als een originele en intellectueel uitdagende etnografie van de reconstructie van het alledaagse levennadat de tsunami in 2004 Atjeh had verwoest en de bevolking in diepe ontreddering had achtergelaten.
Annemarie Samuels doet op dit moment vervolgonderzoek in Atjeh en lichtte haar proefschrift tijdens de prijsuitreiking toe door middel van een videoboodschap.
De Keetje Hodshon Prijs 2014 ging naar Dr. B. Noordenbos (UvA) voor zijn proefschrift Messages from the Black Hole. Post-Soviet Literature in Search of Russian Identity.
Het proefschrift onderzoekt hoe tien Russische auteurs in een periode van sociaal-politieke en economische crisis na de ondergang van de Sovjet-Unie omgaan met het vraagstuk van collectieve identiteit. De jurybestaande uit Prof. dr. W.J. van den Akker (UU)Mevr. Prof. dr. I.J.F. de Jong (UvA) en Mevr. Prof. dr. A. Visser (UL)concludeert dat de resultaten van het helder en precies geformuleerde onderzoek van Boris Noordenbos blijken bij te dragen aan een beter inzicht in de culturele achtergronden van Ruslands annexatie van de Krim.
Dr. F.F. Abdi (TUD) kreeg de Martinus van Marum Prijs toegekend voor zijn proefschrift Towards highly efficient bias-free solar water splitting. De jurybestaande uit Prof. dr. M.A. Cohen Stuart (WU)Prof. dr. T.M. Hackeng (UM) en Prof. dr. H. Hiemstra (UvA)is van oordeel dat Fatwa Abdi een doorbraak heeft bereikt met betrekking tot een belangrijk technisch en maatschappelijk vraagstuknamelijk het efficiënt converteren van energie uit zonnestraling in de brandstof waterstofwaarmee een flinke stap is gezet in de richting van bredere toepassing van duurzame energie.
Meer informatie over de bekroonde proefschriften vindt u in de juryrapporten hieronder.
bestaande uit Prof. dr. W.J. van den Akker (UU)Mevr. Prof. dr. I.J.F. de Jong (UvA) en Mevr. Prof. dr. A. Visser (UL)concludeert dat de resultaten van het helder en precies geformuleerde onderzoek van Boris Noordenbos blijken bij te dragen aan een beter inzicht in de culturele achtergronden van Ruslands annexatie van de Krim.
Dr. F.F. Abdi (TUD) kreeg de Martinus van Marum Prijs toegekend voor zijn proefschrift Towards highly efficient bias-free solar water splitting. De jurybestaande uit Prof. dr. M.A. Cohen Stuart (WU)Prof. dr. T.M. Hackeng (UM) en Prof. dr. H. Hiemstra (UvA)is van oordeel dat Fatwa Abdi een doorbraak heeft bereikt met betrekking tot een belangrijk technisch en maatschappelijk vraagstuknamelijk het efficiënt converteren van energie uit zonnestraling in de brandstof waterstofwaarmee een flinke stap is gezet in de richting van bredere toepassing van duurzame energie.
Meer informatie over de bekroonde proefschriften vindt u in de juryrapporten hieronder.

Ruigrok Prijzen 2012 uitgereikt

Ruigrok Prijzen 2012 uitgereikt

Melvin Pauwels Marleen de Witte en Wei Xu ontvingen op 14 juni in het Hodshon Huis elk € 12.000- ter bekroning van hun promotie-onderzoek.
Jaarlijks stelt de J.C. Ruigrok Stichting drie aanmoedigingsprijzen beschikbaar ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek op wisselende vakgebieden. De prijzen worden toegekend door de KHMW.
De J.C. Ruigrok Prijs 2012 op het gebied van de rechtswetenschappen ging naar Mr. dr. M. R.T. Pauwels (Tilburg University) voor zijn proefschrift: Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen. Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht. De juryJaarlijks stelt de J.C. Ruigrok Stichting drie aanmoedigingsprijzen beschikbaar ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek op wisselende vakgebieden. De prijzen worden toegekend door de KHMW.
De J.C. Ruigrok Prijs 2012 op het gebied van de rechtswetenschappen ging naar Mr. dr. M. R.T. Pauwels (Tilburg University) voor zijn proefschrift: Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen. Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht. De jurybestaande uit Dr. L.F.M. BesselinkMr. J.H. Nieuwenhuis en Mr. N.J. Schrijverwas van mening dat het proefschrift op indrukwekkende wijze rechtstheoretischeconceptuele en positiefrechtelijke analyse overbrugt - het overbrugt theorie en praktijk. De jury was was tevens getroffen door de helderheid die Pauwels wist te scheppen in het complexe overgangsrecht.
De Keetje Hodshon Prijs 2012 op het gebied van de wijsbegeerte en/of godgeleerdheid werd toegekend aan Dr. M. de Witte (UvA) voor haar proefschrift Spirit Media. Charismaticstraditionalistsand mediation practices in Ghana. Haar antropologische studie munt volgens de jury uit door een fraaie combinatie van empirie en theorie; door een knappe analyse van twee etnografische ‘case studies’ die leidt tot verstrekkende implicaties in algemene zin voor de studie van religie in de 21e eeuw; enzeker niet onbelangrijkdoor een aangename en toegankelijke schrijfstijl. Juryleden waren Jhr. dr. L. van BungeMevrouw Dr. E.G.E. van der Wall en Dr. R. van Woudenberg.
Dr. W. Xu (TUD) ontving de Martinus Van Marum Prijs 2012 op het gebied van de Ingenieurswetenschappen voor zijn proefschrift Genetic Design of Ultra High Strength Stainless Steels: Modelling and Experiments. De jury bestond uit Dr. ir. J. van AmerongenDr. ir. A.A. van Steenhoven en Dr. ir. P.A. Wieringa. Een citaat uit het juryrapport: The jury proposed to award Wei Xu for the Martinus van Marum Prijs 2012 for his work on the development of a new type extremely strong stainless steel. Xu used genetic algorithms to model and design new alloys. His work uses an innovative non-empirical approach to find the composition of the alloys and the thermodynamic steps to obtain the anticipated properties."
De prijswinnaars ontvingen hun prijs uit handen van Mr. R.J. Kaaspenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting.
Dr. ir. A.A. van Steenhoven en Dr. ir. P.A. Wieringa. Een citaat uit het juryrapport: The jury proposed to award Wei Xu for the Martinus van Marum Prijs 2012 for his work on the development of a new type extremely strong stainless steel. Xu used genetic algorithms to model and design new alloys. His work uses an innovative non-empirical approach to find the composition of the alloys and the thermodynamic steps to obtain the anticipated properties."
De prijswinnaars ontvingen hun prijs uit handen van Mr. R.J. Kaaspenningmeester van de J.C. Ruigrok Stichting.

J.C. Ruigrok Prijs 2011 toegekend aan Loes Keijsers

Loes Keijsers ontvangt de J.C. Ruigrok Prijs dit jaar bestemd voor onderzoek op het gebied van de menswetenschappen voor haar proefschrift “Does your mother know? Parent-child communication about adolescent daily activities”.
voor haar proefschrift “Does your mother know? Parent-child communication about adolescent daily activities”.
Loes Keijsers is in september 2010 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en werkt nu als post-doc aan de UUResearch Center Adolescent Development.
Haar proefschrift omvat verschillende benaderingen om relaties tussen ouders en adolescenten en ouderlijke supervisie te bestuderen en gebruikt verschillende methoden om ouder-kind relaties en ouderlijke supervisie aan de ene kant en jeugdcriminaliteit aan de andere kant te analyseren. Eén van de conclusies is dat jeugdcriminaliteit vooral voorspeld wordt door de geneigdheid van adolescenten om belangrijke onderwerpen met hun ouders te bespreken en minder door de neiging van ouders om allerlei vragen aan hun kinderen te stellen of hun gedrag te controleren.
Dat Loes Keijsers op zo jonge leeftijd een origineel en meer dan uitstekend proefschrift heeft weten te schrijven maakte veel indruk op de jury. De juryleden vonden het boek prettig lezencreatief en sprankelend geschreven en tegelijkertijd uitstekend wetenschappelijk onderbouwd. De onderzoeker staat heel duidelijk boven de stofweet wat ze onderzoekthoe ze het doet en waarom ze het doet.

De J.C. Ruigrok Stichting stelt jaarlijks drie prijzen van elk 12.000 euro beschikbaar voor onderzoekers die niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd. Dit zijn de J.C. Ruigrok Prijs (dit jaar op het gebied van de menswetenschappen)de Keetje Hodshon Prijs (dit jaar op het gebied van de historische wetenschappen) en de Van Marum Prijs (dit jaar op het gebied van de milieuwetenschappen). Toekenning van de prijzen geschiedt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
De feestelijk prijsuitreiking is op 1 juli a.s. in het Hodshon Huis te Haarlem. De prijzen worden uitgereikt door de voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichtingmevrouw Dr. A.H. van Stegerenin aanwezigheid van de voorzitter van de Hollandsche MaatschappijDr. A.H.G. Rinnooy Kandie de bijeenkomst voorzit.