Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2017

Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2017

Voordrachten voor de prijs kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2016.
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2017 wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De prijs ter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT ter bekroning van onderzoek op het gebied van de ICT bestaat uit 50.000 Eurovrij te besteden voor onderzoek in de ICT.
In onderstaande circulaire leest u hoe u een kandidaat kunt voordragen voor deze prestigieuze prijs.
Voor meer informatie en gerelateerde nieuwsberichten zie tevens: https://khmw.nl/prijzen/prijs/nederlandse-prijs-voor-ict-onderzoek/15

Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2016

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016 van 50.000 euro gaat naar Alexandru Iosup onderzoeker aan de TU Delft.
Dr. ir. A. Iosup wil het geldbedrag dat aan de prijs verbonden isbesteden aan versterking van zijn onderzoeksgroepbesteden aan versterking van zijn onderzoeksgroepom nieuw onderzoek op te starten naar Graaff systemen.
De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoekerniet ouder dan veertig jaardie vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de KHMW via het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO.
De prijs bestaat uit 50.000 eurovrij te besteden aan ICT-onderzoek. Daarnaast wordt de winnaar betrokken bij een door NWO uit te brengen poster met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervanter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen.
Op 23 maart 2016 zal Iosup tijdens het event http://www.ictopen.nl/ zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.
De jurybestaande uit Prof. dr. H. Brinksma (Universiteit Twente)Prof. dr. F.A.H. van Harmelen (VU Amsterdam) en Prof. dr. ir. K.A. Schouhamer Immink (Universiteit Essen-Duisburgpresident Turing Machines BV)roemt Iosup om zijn wetenschappelijke prestatieszijn actieve samenwerking met bedrijven en zijn activiteiten om informaticaonderzoek onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.
Alexandu Iosup (198TU Delft - EWI Parallel and Distributed Systems Group werkt op het gebied van grootschalige computersystemen en architecturen en doet daarnaast onderzoek op het gebied van ‘Gamification’ om studenten te motiveren tijdens hun opleiding. Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van analyse naar grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen wordt als baanbrekend gezien en is van groot belang voor grootschalige sociale netwerken en Massive Multiplayer Online Games (MMOG). Voor zijn onderzoek naar dit soort systemen won Iosup samen met zijn collega’s van de TU Delft in 2014 de IEEE Scale Challenge. Iosup ontving hij in 2013-2014 de prijs voor de Docent van het Jaar aan de TU Delften werd het jaar daarop verkozen tot Nederlandse Docent van het Jaar in het Hoger Onderwijs. In 2015 is Iosup tevens verkozen tot lid van de Jonge Akademie van de KNAW.
zijn actieve samenwerking met bedrijven en zijn activiteiten om informaticaonderzoek onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.
Alexandu Iosup (198TU Delft - EWI Parallel and Distributed Systems Group werkt op het gebied van grootschalige computersystemen en architecturen en doet daarnaast onderzoek op het gebied van ‘Gamification’ om studenten te motiveren tijdens hun opleiding. Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van analyse naar grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen wordt als baanbrekend gezien en is van groot belang voor grootschalige sociale netwerken en Massive Multiplayer Online Games (MMOG). Voor zijn onderzoek naar dit soort systemen won Iosup samen met zijn collega’s van de TU Delft in 2014 de IEEE Scale Challenge. Iosup ontving hij in 2013-2014 de prijs voor de Docent van het Jaar aan de TU Delften werd het jaar daarop verkozen tot Nederlandse Docent van het Jaar in het Hoger Onderwijs. In 2015 is Iosup tevens verkozen tot lid van de Jonge Akademie van de KNAW.

Birna van Riemsdijk (TUD) wint ICT-Prijs 2014

Birna van Riemsdijk (TUD) wint ICT-Prijs 2014

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek (50.000 Euro) wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door IPN in samenwerking met NWO.
De jury (Prof. dr. J.C.M. Baeten Prof. dr. H.J. van den Herik en Prof. dr. B.P.F. Jacobs) was unaniem in haar oordeel en acht Dr. M.B. van Riemsdijk een waardige recipiënt van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2014.
Birna van Riemsdijk is Universitair Docent aan de Technische Universiteit Delft bij de afdeling Intelligent Systems.
De prijs wordt haar toegekend voor haar veelzijdig Prof. dr. H.J. van den Herik en Prof. dr. B.P.F. Jacobs) was unaniem in haar oordeel en acht Dr. M.B. van Riemsdijk een waardige recipiënt van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2014.
Birna van Riemsdijk is Universitair Docent aan de Technische Universiteit Delft bij de afdeling Intelligent Systems.
De prijs wordt haar toegekend voor haar veelzijdig vernieuwend en relevant onderzoek op het gebied norm-compliance - vormgegeven in het software concept SAEP (Socially Adaptive Electronic Partner)haar outreach en haar maatschappelijke betrokkenheid.
De prijs bestaat uit 50.000 Eurovrij te besteden voor onderzoek in de ICT.
De prijs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoekerniet ouder dan 40 jaardie vernieuwend onderzoek op zijn naam heeft staan of die een wetenschappelijke doorbraak in de ICT heeft bewerkstelligden is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon en als promotie van het vakgebied ICT. Bij de selectie is meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken. De winnaar van de prijs wordt betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een toegankelijke uitleg van het bekroonde werk en het belang ervanter verspreiding op scholen of andere instellingen.
De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de ICT.OPEN op 24 maart 2015. Zie: http://www.ictopen2015.nl
Lees meer over Birna van Riemsdijk in het persbericht:

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 (50.000 Euro) is toegekend aan Mevrouw Dr. M. Huisman Universiteit Twente.
Marieke Huisman is werkzaam als Universitair Hoofddocent bij de Formal Methods and Tools Group van de Universiteit Twente en is een veelbelovend onderzoeker op het gebied van de formele methoden voor programmacorrectheid.
Zij kreeg deze prestigieuze prijs toegekend ter bekroning van haar vernieuwend en hoogstaand wetenschappelijk onderzoekals eerbetoon aan haar persoon en als promotie van het vak ICT. Meegewogen is dat mevrouw Huisman heeft getoond in staat te zijn behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken.
De jury bestond uit Prof. dr. H.P. Barendregt (RUN)als eerbetoon aan haar persoon en als promotie van het vak ICT. Meegewogen is dat mevrouw Huisman heeft getoond in staat te zijn behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken.
De jury bestond uit Prof. dr. H.P. Barendregt (RUN)Prof. dr. ir. R.L. Lagendijk (TUD) en Prof. dr. E.O. Postma (TU).
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 31 oktober 2013 in het Hodshon HuisSpaarne 17 te Haarlem.
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek werd voor het eerst toegekend in 2011 en is een initiatief van ICT-onderzoek Platform Nederland en NWO.
Meer informatie vindt u hieronder in het persbericht.

ICT-Prijs van € 50.000,- voor Marieke Huisman (UT)’

ICT-Prijs van € 50.000,- voor Marieke Huisman (UT)’

Op vrijdag 1 november ontving Marieke Huisman in het Hodshon Huis de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 uit handen van Arnold Smeulders (IPN)Louis Vertegaal (NWO) en Alexander Rinnooy Kan (KHMW).
De prijs bestaat uit € 50.000De prijs bestaat uit € 50.000- en is vrij te besteden voor onderzoek in de ICT.

Mevrouw Dr. M. Huismanverbonden aan het Centre for Telematics and Information Technology (CTIT) van de Universiteit Twentevoert samen met haar team onderzoek uit naar de betrouwbaarheid en correctheid van parallelle software. Haar onderzoek is erop gericht om deze verschillende processen logischer te laten redenerenwaardoor de kans op fouten aanzienlijk vermindert. Betrouwbare software kan in bijv. een ziekenhuis of vliegtuig van levensbelang zijn.
Van het onderzoek van Marieke Huisman is een educatieve poster gemaakt voor scholen en universiteiten. De poster is te bestellen bij NWO Marion van de Oeveren +31 70 3440614.
Tijdens de prijsuitreiking werd door Prof. dr. B.P.F. Jacobshoogleraar software security aan de Radboud Universiteit Nijmegen een voordracht gehouden over identiteitenattributen en chipkaarten. Een actueel onderwerpomdat identiteitsfraude een van de snelst groeiende vormen van misdaad is in Nederland.
De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek is een initiatief van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt.
De jury voor de Prijs bestond uit Prof. dr. H.P. BarendregtProf. dr. ir. R.L. Lagendijk en Prof. dr. E.O. Postma. Het juryrapport is hieronder in te zien.
'