Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

DE INSCHRIJVING VOOR DE DR. SAAL VAN ZWANENBERG ONDERZOEKSPRIJZEN 2022 IS GESLOTEN.

Vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting worden door de KHMW jaarlijks drie prijzen beschikbaar gesteld - ter waarde van resp. € 3.000, € 2.000 en € 1.000 - op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen. De prijzen komen ten goede aan studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

In 2022 zijn de prijzen bedoeld voor studenten van wie het onderzoeksverslag door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2021/2022. U kunt uw kandidaten voor deze prijs tot en met 9 september 2022 nomineren, uitsluitend digitaal via het formulier op deze webpagina. Lees voor u een voordracht indient eerst de voorwaarden in de "Circulaire Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 2022". Studenten kunnen niet zichzelf voordragen.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

  NOMINATIEFORMULIER DR. SAAL VAN ZWANENBERG ONDERZOEKSPRIJZEN 2022

  Gegevens kandidaat

  Naam kandidaat

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van het onderzoeksverslag

  Datum waarop het onderzoeksverslag is goedgekeurd

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s)

  Naam voordrager

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

  Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

  Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

  E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)

  Privacy


  Upload bijlagen:

  Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, CV, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

  Aanbevelingsbrief van onderzoeksbegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Onderzoeksverslag (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

  Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

  In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten en is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg. Onder de KHMW worden er jaarlijks drie onderzoeksprijzen en 2-jaarlijks de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs toegekend. Meer weten 

  Prijswinnaars

  In 2021 werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs: Kelvin Groot (Universiteit Leiden) voor zijn onderzoek “Improving the clinical use of indisulam: in search of biomarkers and novel drug combinations”. De 2e prijs ging naar: Jonne Terstappen (Universiteit Utrecht) voor haar onderzoek “Characterization and stability of palivizumab delivered via nasal spray: The next step in affordable RSV prevention?”. De 3e prijs was bestemd voor Julia Alberts (Rijksuniversiteit Groningen) voor haar onderzoek: “The assessment of the dynamics of cAMP hydrolysis. Changes in cAMP and cGMP in the presence of mutant PDE3A”.

  Juryrapport 2021  In 2020
  werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs Charlie Nederpelt (Geneeskunde UL) voor zijn onderzoek uitgevoerd tijdens zijn wetenschapsstage in Boston (Harvard Medical School), gericht op het gebruik en de veiligheid bij trauma patiënten van zogenaamde DOACs, de nieuwste generatie bloedverdunners. 2e prijs Kumchok Mgimpatsang (Farmacie RUG) die onderzoek verrichtte binnen de afdeling Drug Design van de Rijksuniversiteit Groningen naar de synthese en karakterisering van indenoisoquinoline derivaten. Deze verbindingen zijn remmers van het DNA topoisomerase enzym en daardoor mogelijk geschikt voor de ontwikkeling van nieuwe cytostatica. 3e prijs Rik Verheijden (Geneeskunde UU) voor zijn klinisch onderzoek bij melanoompatiënten die behandeld werden met immuuntherapie, de zogenaamd checkpoint remmers.

  Juryrapport 2020

  Voor een videoverslag van de in 2020 vanwege corona online prijsuitreiking, klik hier (sessie 1).  In 2019
  werden de drie prijzen toegekend aan de volgende studenten: De 1e prijs was voor Johanna Walther (Farmacie UU) voor haar onderzoek 'How delivery of CRISPR/cas can be made safer and more efficient. The CRISPR/Cas technology, which allows genetic modification in specific cell populations, is a recent major breakthrough in physiology and pharmacology'. De 2e prijs was voor Krijna Opschoor (Geneeskunde VU) voor haar onderzoek aan NYU. Haar werk binnen het CAA-model voor de ziekte van Alzheimer betekent een kleine stap in het begrijpen hoe immunotherapie bij Alzheimer en CAA zou kunnen aangrijpen, een zeer actueel en belangrijk onderwerp. De 3e prijs was voor Lisa-Marie Smale (Farmacie RUG) voor haar onderzoek naar antimicrobiële resistentie van bedreigende en uitbreidende Aspergillus fumigatus infecties.

  Juryrapport 2019

  Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2019, tegelijk met de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs, klik hier.  In 2018
  ging de 1e prijs van €3.000 naar Margot Roeten (Geneeskunde VU) voor haar onderzoek naar de werkzaamheid tegen leukemie van een nieuwe proteasoom remmer, Ixazomib. Haar werk maakt het mogelijk om Ixazomib nu ook in klinische trials bij kinderen te gaan testen. De 2e prijs van €2.000 naar Julie Verhoef (RU) voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe klasse van anti-malaria geneesmiddelen, de zogeheten pantothenamiden. En de 3e prijs van €1.000 naar Sam Hariri (UU) voor zijn onderzoek naar de veiligheid van een genetisch gemodificeerde cellijn van niercellen die mogelijk in de toekomst geschikt zou zijn om toegepast te worden in een biologische kunstnier.

  Juryrapport 2018

  Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2018, tegelijk met de Jong Talent Prijzen, klik hier.   In 2017
  waren er voor de eerste keer drie prijzen: een 1e prijs van €3.000 en twee gedeelde 2e prijzen van elk €1.500. Lena Sialino (Oncologie VU) won de eerste prijs met haar onderzoek naar de epi-genetische regulatie van twee vormen van kinderkanker: het alveolair rhabdomyosarcoma (aRMS) en de ETB vorm van acute lymphoblastische leukemie (ETB-ALL). De tweede prijzen gingen naar Fieke Terstappen (SUMMA Master UU) die een uitgebreid systematisch review schreef over de mogelijke effecten van stikstof monoxide (NO) op zowel moeder als kind bij het behandelen van placenta insufficiëntie, en naar Ella de Vries (Geneeskunde & Global Health UM) voor haar onderzoek uitgevoerd in het Mulago National Hospital in Kampala, Oeganda, naar verbloeding na bevallingen en het belang van goede bewaar- en toedieningsmethoden voor geneesmiddelen.

  Juryrapport 2017  In 2016
  was er één prijs van €3.000, die werd toegekend aan Gaby Eliesen (Biomedische wetenschappen RUN) die in het kader van haar afstuderen onderzoek deed naar de invloed van een nieuwe groep anti-kankermiddelen, de tyrosine kinase remmers op de placenta en het transport over die placenta heen. Eervolle vermeldingen werden toegekend aan Alexandra van Dissel (UvA), Btissame El Hassouni (VU), Lisa Koorneef (UL), Thijs Rooijmans (UU) en Philippe Vangrieken (UM).

  Juryrapport 2016

  Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

  Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

  De Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’. De prijs wordt afwisselend aan een onderzoeker of een clinicus toegekend en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. In 2023 is de prijs bestemd voor een onderzoeker. De prijs bedraagt 25.000 Euro.

  De eerstvolgende editie van de prijs wordt t.z.t. aangekondigd op deze webpagina. Hebt u vragen? Neem dan contact op met secretaris@khmw.nl

   

  Naast deze 2-jaarlijkse ereprijs worden er jaarlijks onderzoeksprijzen toegekend: Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen.

  Lees meer over de Saal van Zwanenberg Stichting op deze website onder de knop KHMW/fondsen en stichtingen.

  Eerdere prijswinnaars:

  2021: Prof. dr. A.F. (Adam) Cohen, consultant DDCD Consulting, emeritus-hoogleraar klinische farmacologie LUMC en tot 2018 directeur/bestuurder van het Centre For Human Drug Research.

  De heer Cohen ontving de prijs ter bekroning van zijn zeer belangrijke bijdrage aan de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, van zijn wetenschappelijke inbreng daarin, en zijn indrukwekkende staat van dienst als directeur/ bestuurder van het Center for Human Drug Research. De jury herkende in al deze kwaliteiten ook de “spirit” van de naamgever van de prijs.

  Juryrapport 2021

  2019: Prof. dr. H.A.J. Struijker Boudier, emeritus hoogleraar farmacologie Universiteit Maastricht en vml. wetenschappelijk directeur CARIM.

  De heer Struijker Boudier ontving de prijs ter bekroning ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst in het onderzoek naar hypertensie en de daarmee samenhangende hart- en vaatziekten. 

  Juryrapport 2019


  2017: Prof. dr. J.H.M. Schellens, hoofd afdeling klinische farmacologie Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar klinische farmacologie Universiteit Utrecht

  De heer Schellens, internist, medisch oncoloog en klinisch farmacoloog, ontving de prijs ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst in en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van geneesmiddelen ter bestrijding van kanker.

  Juryrapport 2017


  2015: Prof. dr. D. de Zeeuw, hoogleraar klinische farmacologie, Rijksuniversiteit Groningen.

  Zijn hele carrière heeft in het licht gestaan van nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral de diabetische nefropathie. Hij heeft dat in de praktijk gedaan als onderzoeker met als belangrijkste van de vele wapenfeiten zijn onderzoek naar het belang van het eiwitverlies in de urine als (te behandelen) risicofactor.

  Juryrapport 2015


  2012: Prof. dr. B. Olivier, hoogleraar Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht.

  Mede-ontdekker van het antidepressivum fluvoxamine dat in 1984 op de markt kwam en één van de weinige Nederlanders die daadwerkelijk een geneesmiddel op de markt heeft gekregen. In ruim 40 jaar bouwde hij een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre op met meer dan 500 publicaties in toonaangevende tijdschriften over farmacotherapie en farmacologie, waarin onderzoek op het gebied van neurobiologie en agressie, angststoornissen, depressie en schizofrenie centraal staat. Bij Solvay Pharmaceuticals werkte hij als gedragsfarmacoloog aan de ontwikkeling van fluvoxamine.


  2010: Prof. dr. J.H. Beijnen, Apotheek Slotervaartziekenhuis-Het Nederlands Kanker Instituut Amsterdam.

  Prijswinnaar kreeg de prijs unaniem voor zijn enorme wetenschappelijke oeuvre (1000+ publicaties, H-index 61). Daarnaast de impact van die publicaties. Die is groot; de databank Scopus geeft geen citatie-aantal omdat dit het maximum te boven gaat. En tot slot: hij heeft een zeer groot aantal promovendi ‘afgeleverd’ tijdens zijn carrière die nog (lang) niet als afgesloten beschouwd kan worden (79).


  2008: Prof. dr. H.G.M. Leufkens, hoogleraar in de farmaco-epidemiologie en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

  Prijswinnaar kreeg de prijs unaniem voor zijn totale, en bijzonder gevarieerde wetenschappelijk oeuvre.


  2006: Prof. dr. F.P. Nijkamp, hoogleraar moleculaire farmacologie aan de Universiteit van Utrecht.

  Centraal thema in zijn onderzoek is de immunofarmacologie van de ontstekings- en afweerreactie, met als klinisch toepassingsgebied veelal de luchtwegen.


  2004: Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, viroloog.

  Voor zijn internationaal toonaangevende positie binnen zijn vakgebied. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste specialisten op het gebied van virale infecties.


  2002: Prof. dr. D.J.A. Crommelin en Prof. dr. D.K.F. Meijer

  De jury beschouwt beide professoren als initiators en internationaal gerespecteerde ambassadeurs van een veld van onderzoek waarin de Nederlandse farmacie een vooraanstaande rol speelt.


  2000: Prof. dr. D.S. Postma

  Voor haar uitstekende werk op het gebied van de werking van ontstekingsremmers bij chronische luchtwegobstructies en astma.


  1998: Prof. dr. H. Timmerman

  Voor zijn vele bijdragen aan het geneesmiddelenonderzoek en in het bijzonder het farmacologisch en farmacochemisch onderzoek met betrekking tot de histamine receptoren.


  1995: Prof. dr. J.W. ten Cate

  Voor zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneesmiddelen voor de behandeling van diverse bloedziekten.


  1992: Prof. dr. M.A.D.H. Schalekamp

  Voor zijn bijdragen aan de kennis van de werking van bloeddrukverlagende middelen en het ontstaan van hypertensie.


  1989:

  -Prof. ir. E.H. Houwink en Prof. dr. W. Olijve

  Gezamenlijk voor het ten nutte maken van de biotechnologie voor de industriële ontwikkeling van humane en veterinaire geneesmiddelen, vaccins en diagnostica.

  -Dr. J.D.A. van Embden, Prof. dr. F.K. de Graaf, Dr. J.H. Meyerink en Dr. F.R. Mooi

  Gezamenlijk voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van twee veterinaire vaccins, als eerste ter wereld ontwikkeld met behulp van de recombinant-DNA technologie.


  1986: Prof. dr. D. de Wied

  Voor zijn bijdragen aan de kennis van de neuro-endocrinology, in het bijzonder de neuropeptiden.


  1983: Prof. dr. E.A. Loeliger, Dr. J. Roos, Drs. J.G.P. Tijssen en Drs. W.A. de Vries

  Gezamenlijk voor hun onderzoek van antistolling ter preventie van tweede hartinfarcten.


  1980:

  -Dr. A.H.W.M. Schuurs en Dr. B.K. van Weemen

  Gezamenlijk voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van de enzyme-immunoassay.

  -Dr. E. van der Kleyn en Dr. A. van der Kuy

  Gezamenlijk voor het geheel van de farmaceutische zorg (recepten, distributie, plasmaspiegels, voorlichting) in het ziekenhuis, die individuele therapie mogelijk maakt.


  1979: Dr. H.H. Cohen

  Als leider van een multidisciplinaire groep voor zijn bijdrage in de productie van kwalitatief hoogwaardige D.K.T.P. vaccins.


  1978: Prof. dr. H.K.A. Visser, Prof. dr. J.J. van der Werff ten Bosch en Dr. R. Steendijk

  Gezamenlijk voor het initiatief tot de oprichting in 1963 en het werk dat zij hebben verricht voor de Groeistichting.


  1976: Prof. dr. H.M. van Praag

  Voor zijn werk op het gebied van de stofwisseling van centrale neorotransmitters in relatie tot psychopathologische storingen


  1974:

  -Prof. dr. J. Polderman

  Voor zijn bijdragen tot de ontwikkeling van de farmaceutische technologie.

  -Dr. J.D.H. Homan

  Voor de fundamentele ontwikkeling van geneesmiddelen met corticotrope werking.


  1972: Prof. dr. E.J. Ariëns

  Voor fundamenteel onderzoek naar de interactie tussen geneesmiddelen en hun receptoren.


  1970:

  -Dr. G.P van Rees

  Voor zijn onderzoek naar de neuro-endocriene regulatie van de oestruscyclus van de rat.

  -Dr. J. van der Vies

  Voor zijn research- en ontwikkelingswerk op het gebied van de farmacologie.


  1969: Prof. dr. J.A. Cohen, Prof. dr. H. Jansz en Dr. R.A. Oosterbaan

  Gezamenlijk voor hun werk op het gebied van choline-esterase.


  1968:

  -Dr. Z. Zwaveling

  Voor zijn onderzoek naar de praktisch toepassing van cytostatica.

  -Dr. H.J. Thomasson

  Voor zijn werk op het gebied van biogene aminen, hartsteroïden en hun derivaten en op het gebied van het katapressan.


  1967: Dr. D.A. van Dorp en Dr. H.J. Thomasson

  Gezamenlijk voor hun arbeid op het gebied van de essentiële onverzadigde vetzuren en de prostaglandines.


  1965: Prof. dr. E. Havinga, Dr. G.A. Overbeek en Dr. E.H. Reerink

  Gezamenlijk voor hun belangrijke arbeid op het gebied van respectievelijk de fotochemie, farmacologie en toegepaste chemie van geneeskrachtige steroïden.


  1964: Dr. A. Manten

  Voor baanbrekend werk op het gebied van de samenwerking van bacteriebestrijdende stoffen.