Op 15 november werd in het Hodshon Huis de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs van € 25.000 uitgereikt aan Prof. dr. H.A.J. (Harry) Struijker Boudier ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst in het onderzoek naar hypertensie en de daarmee samenhangende hart- en vaatziekten. De prijs is bedoeld als een eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’. De prijs werd voor het eerst toegekend in 1964. De prijs is afwisselend bestemd voor een onderzoeker of een clinicus, in 2019 voor een onderzoeker.

De laudatio werd uitgesproken door Prof. dr. D.D. (Douwe) Breimer en is hier na te lezen: Juryrapport Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs 2019 -door Prof. Breimer uitgesproken versie 15 nov.

De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de KHMW, Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.  

Tevens werden drie Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen van € 3.000, € 2.000 en € 1.000 uitgereikt aan studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hadden geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat. De winnaars zijn: 1e prijs J. (Johanna) Walther MSc, Universiteit Utrecht, voor haar onderzoek ‘Cellular Delivery of CRISPR/Cas9 Ribonucleoprotein via Biomimetic Lipid Nanoparticles’. Over Johanna Walther verscheen een leuk bericht op de site van de Universiteit Utrecht: NU LEZEN. 2e prijs K. (Krijna) Opschoor BSc, Vrije Universiteit Amsterdam voor haar onderzoek ‘Characterizing immunomodulation by CpG ODN in a non-human primate model of sporadic CAA’. Krijna Opschoor was niet aanwezig vanwege een coschap op Aruba. Haar vader Huib Opschoor nam de prijs namens haar in ontvangst. 3e prijs E.M. (Lisa-Marie) Smale BSc, Rijksuniversiteit Groningen.voor haar onderzoek ‘Molecular mechanisms of Aspergillosis: contribution and impact of inter- and intrastrain Aspergillus fumigatus variations on the influence of cyclic AMP expression in host airway epithelial cells’.

De laudatio werd uitgesproken namens de jury door Dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot en is hier na te lezen: Juryrapport Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 2019
De prijzen werden uitgereikt door Ad IJzerman, secretaris KHMW en Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Dr. C.J.W. (Willem) Schudel, achterkleinzoon van Salomon van Zwanenberg, hield namens de familie een korte inleiding over Dr. Salomon van Zwanenberg.