UITREIKING JONG TALENT PRIJZEN: EEN VOLLE, FEESTELIJKE EN VROLIJKE DAG

“Het is een bijzondere dag omdat we zo véél prijswinnaars hebben”, zegt KHMW-voorzitter Louise Gunning-Schepers. “We reiken prijzen uit voor de beste eerstejaarsstudenten én de beste afstudeerscripties in de exacte vakken.”

Op de drukste dag van het jaar gonst het van de bedrijvigheid in het Hodshon Huis aan het Spaarne in Haarlem, waar de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen domicilie houdt. Dan worden er door het oudste “Geleerde Genootschap” in Nederland tientallen Jong Talent Aanmoedigingsprijzen (voor de beste eerstejaars), Jong Talent Afstudeerprijzen (voor de beste afstudeerscriptie), de Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen én de Nederlandse Gasindustrie Prijzen uitgereikt.

Terwijl om haar heen medewerkers koffie klaar zetten, de tafel dekken voor de sponsorlunch (nieuwe sponsoren als LVNL – Luchtverkeersleiding Nederland -  en Enza Zaden worden hartelijk verwelkomd, oude als Shell, Philips en ASML vrolijk begroet) en de rijen stoelen in de aula voor de laureaten minutieus nummeren, vervolgt voorzitter Louise Gunning: “En het mooie vind ik dat we die studenten ook wel weer eens terug zien. Want de hele goede studenten zijn vaak ook weer degenen die het beste proefschrift schrijven. En soms zelfs aan het eind van hun carrière een oeuvreprijs krijgen.”

Zover is Arjan Cornelissen van de TU Delft nog lang niet, maar hij is goed op weg. Vier jaar geleden kreeg hij als eerstejaars de Jong Talent Aanmoedigingsprijs voor Wiskunde, nu mocht hij de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde in ontvangst nemen voor zijn scriptie over quantumcomputing en de complexiteit van quantumalgoritmen.

De aula van het statige Hodshon Huis was de hele middag tot de laatste plaats bezet met trotse winnaars, hun ouders, sponsors en wetenschappers. Met militaire precisie loodste voorzitter Gunning de sponsors en de fine fleur van eerstejaars met uitmuntende resultaten (niet zelden cijfer 9,5 of hoger) door de ceremonie. En een goed cijfer is nog niet alles. Ze hebben er vaak nog een aantal taken bij, zoals een bestuursfunctie. Om die reden ontving Annewies Schrijer van de Vrije Universiteit Amsterdam de Jong Talent Aanmoedigingsprijs voor de Geneeskunde.

De jury was onder de indruk van haar inzet als bestuurslid voor DOCS (Diversiteit, Openheid,Cultuur, Studenten). DOCS is bedoeld om diversiteit en inclusiviteit op de Geneeskundefaculteit van het Amsterdam UMC, locatie VUmc bespreekbaar te maken.Schrijer: “Eén van de evenementen die we hebben georganiseerd was Eten bij de arts. Dat waren informele ontmoetingen voor studenten die geen arts of hoger opgeleiden in de familie hebben.” Dat was ook nodig, volgens Schrijer. “In het VUmc is wel sprake van diversiteit, maar er heersen ook vooroordelen.Tussen bepaalde groepen is sprake van stereotypering. Openheid is dan heel belangrijk. En daarnaast is het voor studenten ook leuk om wat informeler met docenten en artsen te praten.”

Wie die dag rondliep in het 18e-eeuwse voormalige stadspaleis, kon niet anders dan onder de indruk zijn van het wetenschappelijk talent in Nederland. “Dat talent is er ruimschoots”, zegt Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen van de KHMW. “Maar je moet het herkennen en erkennen. Wij belonen dat talent met een oorkonde en een geldprijs.” En eigenlijk al veel vroeger in hun carrière.“We beginnen al veel eerder met de prijzen voor profielwerkstukken van middelbare scholieren.”

Al die prijzen worden mogelijk gemaakt door sponsors: bedrijven, maar ook particulieren als sterrenkundigen Tim de Zeeuw en Ewine van Dishoeck. Zij hebben een fonds op naam ingesteld. Waarom doen De Zeeuw en Van Dishoeck dat? “Mijn man en ik wilden altijd al jonge mensen stimuleren. Wij hebben vroeger ook zo’n duwtje gehad en dat kan ontzettend helpen om de volgende sprong te maken in je carrière”, zegt Ewine van Dishoeck die de prijs persoonlijk uitreikt.

Bedrijven die hun naam verbinden aan een prijs vinden het ook belangrijk om talent dat ze later zelf goed kunnen gebruiken te stimuleren. Het Noord-Hollandse bedrijf East-West Seed is zo'n sponsor. “We vinden het belangrijk om een prijs voor Plant Sciences te ondersteunen” zegt Maaike Groot van East-West Seed. Het bedrijf is gespecialiseerd in tropische groentezaden en een grote speler op de Aziatische markt. “We hebben goede, slimme mensen nodig die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling van gewassen die resistent zijn tegen ziekten en bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering”, aldus Groot.

Ook printerfabrikant Océ, sponsor van de Aanmoedigingsprijzen Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde, schetst de behoefte aan jong talent. “Iedereen heeft op kantoor een printer staan, maar bijna niemand weet hoe complex zo'n apparaat is”, zegt Eelco Schillings van Océ. “We zouden wel vier prijzen kunnen steunen. Voor natuurkunde,scheikunde, materiaalkunde en werktuigbouwkunde. Er komen zoveel aspecten bij kijken. De printerkop, de inkt en het mechaniek moeten allemaal samenwerken. Daarom zijn we altijd op zoek naar jong talent om ons daarbij te helpen.”

Desgevraagd bevestigde een aantal prijswinnaars van afstudeerprijzen dat er inderdaad belangstelling is van bedrijven én vooraanstaande universiteiten. Voor het onderzoek van Kevin Rouwenhorst (UT, 1e prijs Nederlandse Gasindustrie Prijzen) bijvoorbeeld, die onderzoek deed naar het opslaan van energie in ammoniak.

Na een drukke dag en een overvol programma kijkt secretaris Ad IJzerman tevreden en ook met gepaste trots terug dat het allemaal weer zo goed verlopen is. Nu is het tijd om nieuwe sponsorcontracten rond te gaan maken. Hij heeft, ondanks de indrukwekkende lijst van prijzen en sponsors, toch nog wel een paar wensen. Zo is er bijvoorbeeld nog geen gesponsorde prijs voor tandheelkunde. Misschien volgend jaar?

 

Overzicht van alle winnaars en inzage in juryrapporten:

SCRIPTIEPRIJZEN

AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie € 5.000
Ellen Sterk UU Juryrapport

Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde € 5.000
Luca Bouwmeester UT Juryrapport

Pfizer Prijs voor Life Sciences € 5.000
Merel Damen VU Juryrapport

KNVI Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde 3 prijzen van € 5.000, € 1.000 en € 1.000
Meike Nauta UT, Govert Brinkmann UL en Thijs van Ede UT Juryrapport

Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie € 3.000
Nicolás Estévez UT Juryrapport

Philips Afstudeerprijs Data Science And Artificial Intelligence In Health Care € 3.000
Arthur Nazarian UT Juryrapport

East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen € 5.000 - Amber Woutersen UvA Juryrapport

ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde € 5.000
Arjan Cornelissen TUD Juryrapport

Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde 3 prijzen van € 5.000
Anouk Goossens RUG, Nikolas-Olivier Kavadias TUD en Martina Tsvetanova UT Juryrapport 

Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde € 3.000
Robin Ooijer RU Juryrapport

Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie € 3.000
Luna van der Loos RUG Juryrapport

De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde € 3.000
Joey Mombarg RU Juryrapport

Dr. Saal Van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 3 prijzen van € 3.000, € 2.000 en € 1.000
Margot Roeten VU, Julie Verhoef RUN en Sam Hariri UU Juryrapport

Nederlandse Gasindustrie Prijzen 3 prijzen van € 6.000, € 4.000 en € 2.000
Kevin Rouwenhorst UT, Conrad Hessels TUE en Victhalia Zapata Castillo RUG Juryrapport

AANMOEDIGINGSPRIJZEN VOOR EERSTEJAARSSTUDENTEN  Juryrapport

Scheikunde. Sponsor Shell
Pieter Brongers RUG
Inge de Bruin UU
Michelle van Dongen UvA/VU
Koen Kousemaker TUD
Batuhan Özyürek RU 
Oscar van Putten UL

Informatica en technische Informatica. Sponsor KNVI
Malina Chichirău RUG
Joris Goddijn TUE
Yannik Marchand UL
Mathias Parisot VU
Lucas Riedstra UvA
Arthur Rump UT
Maarten Al Sadawi UU
Steven Wallis de Vries RU 
Amir Zaidi TUD

Wiskunde en technische Wiskunde. Sponsor ORTEC
Justin Baars UvA
Ludo Dekker UU
Wietze Koops RUG
Bas Korbee VU
Tein van der Lugt RU 
Matthew Maat UT
Maarten Markering UL
Julian Sanders TUD
Jorn van voorthuizen TUE

Geneeskunde. Sponsor KNMG
Ilke Eggen UM
Anne Simone Lotfalla UvA
Annewies Schrijer VU

Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen. Sponsor KNMP
Janneke Heidema RUG
Femke Hendriks VU
Veerle Kruik UU
Carlijn Lems UL

Biomedische technologie. Sponsor Philips
Wai Keung Liu TUE
Laurens Spoelstra UT

Chemische technologie. Sponsor Koninklijke Van Wijhe Verf
Stacey Fun TUE
Jiyea Kim RUG
Jelle Visser UT

Werktuigbouw- en materiaalkunde. Sponsor Océ
Alvaro Detailleur TUD
Pepijn Six Dijkstra UT
Jos Snijders TUE

Lucht- en ruimtevaarttechniek. Sponsor LVNL
Dong-Hyuk Na TUD
Marek Trávnik TUD

Biologie. Sponsor Enza Zaden
Anne Bosschers RU 
Mike Groenhof UL
Marita van der Spek VU
Victoria van der Steeg UU
Hazel van Waijjen WUR
Linde Wieringa RUG

Natuurkunde en technische natuurkunde. Sponsor Stichting Physica
Timon van Dieren UL
Pieter van Essen UT
Jildou Hollander UvA/VU
Rein Janssen Groesbeek UU
Thijs Maessen RU 
Sarah Meilof TUD
Thomas Wagenaar TUE
Alan Wichink Kruit RUG

Chemistry of Materials, Chemistry of Life, Chemical Conversion. Sponsor NWO-ENW
Jan van Rooijen TUE
Chris Smits TUD
Mathijs Verhoev UL

Civiele en maritieme techniek. Sponsor Havenbedrijf Amsterdam
Jafeth Kuiper UT
Andreas Speksnijder TUD
Djimin Teng TUD