Dr. Saal van Zwanenberg Prijs voor Prof. dr. D. de Zeeuw

Dick de Zeeuw hoogleraar klinische farmacologie RUGkreeg de prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral de diabetische nefropathie.
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek datDe Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek datdirect of indirectheeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of processen die daar rondom plaatsvinden. De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting stichtingopgericht in 1964heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten.
De prijs werd uitgereikt door Mevr. Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllnervoorzitter van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting. Tijdens de prijsuitreiking hield Prof. dr. W.J. (Joost) Schudelbestuurslid van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichtingeen introductie over de naamgever van de prijs: Salomon van Zwanenbergéén van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfslevende oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO. Tevens hield Dr. T. (Ton) Rijndersjurylid en Scientific Director TIPharma een lezing over de veiligheid en effectiviteit van nieuwe en bestaande geneesmiddelen.
jurylid en Scientific Director TIPharma een lezing over de veiligheid en effectiviteit van nieuwe en bestaande geneesmiddelen.

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015

Voordrachten voor deze prijs op het gebied van geneesmiddelenonderzoek kunnen worden ingediend tot 1 juli 2015.
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW een prijs van € 25.000- beschikbaar stelt.
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als ereprijs aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’.
Zie voor meer informatie onderstaande aankondiging.