30/09/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Deze middag worden drie proefschriftprijzen van elk 12.500 Euro uitgereikt, beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. De drie prijswinnaars zullen hun onderzoek deze middag presenteren. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst in het Hodshon huis in Haarlem via sdb.secretariaat@khmw.nl. Bent u niet in de gelegenheid naar Haarlem te komen? Volg dan de livestream: Naar de livestream  

Programma

15.30-16.00 uur Welkom met koffie en thee

16.00 uur Aanvang bijeenkomst: Opening door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW en Mr. Ton Tekstra, voorzitter J.C. Ruigrok Stichting

J.C. Ruigrok Prijs – Maatschappijwetenschappen
– Laudatio door jurylid Prof. dr. Kees Aarts
– Inleiding en prijsuitreiking door Drs. Michiel Kersten, lid bestuur J.C. Ruigrok Stichting
– Dankwoord door Dr. Jesse Jonkman en presentatie van zijn werk

Keetje Hodshon Prijs – Literatuurwetenschappen
– Laudatio door jurylid Prof. dr. Wilt Idema
– Inleiding en prijsuitreiking door Drs. Michiel Kersten
– Dankwoord door Dr. Marieke Winkler en presentatie van haar werk

Martinus van Marum Prijs – Ingenieurswetenschappen
– Laudatio door secretaris natuurwetenschappen KHMW Prof. dr. Ad IJzerman
– Inleiding en prijsuitreiking door Drs. Michiel Kersten
– Dankwoord door Dr. ir. Victor Dolk en presentatie van zijn werk

Uitreiking door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers van de eremedaille ‘Optime meritis’ van de Hollandsche Maatschappij aan de prijswinnaars

17.30 uur Afsluiting, waarna receptie. Einde van de bijeenkomst ca 18.15 uur

 

 

Prijswinnaars 2022

Portret Jesse Jonkman winnaar Ruigrok Prijs 2022_2De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen, in 2022 voor Maatschappijwetenschappen (in engere zin).

Laureaat: Jesse Jonkman, proefschrift “Underground politics: Socio-territorial relations, citizenship, and state formation in gold-mining regions in Chocó, Colombia

 

 

Portretfoto_Marieke Winkler_Keetje Hodshon PrijsDe Keetje Hodshon Prijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen, in 2022 voor Literatuurwetenschappen.

Laureaat: Marieke Winkler, proefschrift “Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876

 

 

Victor Dolk portret KHMW Van MarumprijsDe Martinus van Marum Prijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek, in 2022 voor Ingenieurswetenschappen. 

Laureaat: Victor Dolk, proefschrift “Resource-aware and resilient control: with applications to cooperative driving”

 

De Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking. De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken, onder andere door het verstrekken van subsidies aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Alleen projecten in de regio’s Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek komen in aanmerking voor subsidie.