07/07/2022

Locatie:
KHMW, Hodshon Huis,
Spaarne 17, Haarlem


Deze middag worden drie proefschriftprijzen van elk 12.500 Euro uitgereikt, beschikbaar gesteld door de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting. Aanvang 16.00 uur. Meer informatie en aanmelden: secretaris@khmw.nl

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen, in 2022 voor Maatschappijwetenschappen (in engere zin).

De Keetje Hodshon Prijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen, in 2022 voor Literatuurwetenschappen.

De Martinus van Marum Prijs ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek, in 2022 voor Ingenieurswetenschappen. 

Het programma van de prijsuitreiking wordt kort tevoren op deze webpagina gepubliceerd. 

De Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking. De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken, onder andere door het verstrekken van subsidies aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Alleen projecten in de regio’s Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek komen in aanmerking voor subsidie.