KHMW Van der Aa Oeuvreprijs

KHMW Van der Aa Oeuvreprijs

De KHMW is verheugd in 2024 - naast een oeuvreprijs in de natuurwetenschappen en in de medische wetenschappen - een oeuvreprijs in de geestes -en maatschappijwetenschappen toe te kunnen voegen aan haar prijzenpalet. Deze KHMW Van der Aa Oeuvreprijs van 25.000 euro, mede mogelijk gemaakt vanuit de Stichting Jan Brouwer Fonds, wordt met ingang van 2024 jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Reglementair is de prijs ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt:

  • 2024 Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen)
  • 2025 Wijsbegeerte en Religiewetenschappen (incl. godgeleerdheid)
  • 2026 Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen
  • 2027 Taalwetenschappen
  • 2028 Maatschappijwetenschappen in engere zin (sociologie, politicologie, antropologie, bestuurskunde)
  • 2029 Literatuurwetenschappen
  • 2030 Rechtswetenschappen
  • 2031 Historische Wetenschappen
    waarna het schema zich herhaalt.

Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de oeuvreprijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

KHMW Van der Aa Oeuvreprijs 2024 - Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen)


De inschrijving voor de KHMW Van der Aa Oeuvreprijs 2024 is gesloten

In 2024 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen).

Voordrachten kunnen vanaf 16 november 2023 worden ingediend, met als sluitingsdatum 1 februari 2024.

Wilt u een voordracht indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

Christiaan van der Aa (1718-1793)

De Prijs is vernoemd naar het eerste lid van de Maatschappij, tevens van 1752 tot 1793 de eerste secretaris, Christiaan van der Aa, die een prominente rol had in de vormgeving van de Hollandsche Maatschappij. C.C.H. (Christiaan) van der Aa was geesteswetenschapper en Luthers predikant, en was als secretaris van de Oeconomische Tak van de Maatschappij ook actief voor de maatschappijwetenschappen.

Prijswinnaars 2024-heden

2024 Prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange, psychologie