Uitslag Prijsvraag Energietransitie – lees hier de bekroonde essays

Uitslag Prijsvraag Energietransitie – lees hier de bekroonde essays

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schreef afgelopen winter een essayprijsvraag uit rondom het thema ‘naar een optimale energietransitie’, als afsluiting van een jaar waarin met twee debatten de urgentie van het onderwerp werd benadrukt.

Essayschrijvers bogen zich over de vraag hoe Nederland de overstap kan maken naar duurzame energie. De klimaatdoelen maar ook de hoge energiekosten helpen om de urgentie van deze transitie te benadrukken in de samenleving. Maar om de transitie snel en effectief te maken moet nog veel gebeuren. Welke kansen zien wij over het hoofd en welke ideeën kunnen ons verder helpen om deze opdracht tot een goed einde te brengen? Wat willen we prioriteren en hoe houden we de betrokkenheid van burgers hoog?

Uit de inzendingen koos de jury, bestaande uit Prof. dr. ir. Louise Fresco, Prof. dr. Paul van Lange, Prof. dr. Rik Leemans, Dr. Dirk Smit en Drs. Sander van Walsum, ex aequo drie winnaars. Dit zijn:

Carolien Gehrels met het essay 'Nul uitstoot: mondiale winst dankzij synergietransitie'

Roland Kupers met het essay 'Een pleidooi voor een niet-optimale energietransitie'

Clement Saaltink met het essay 'Changing the game: ‘Mensen in een overall, we hebben jullie nodig!’'

Verrassend is dat de winnende essays meer vanuit maatschappelijke dan vanuit wetenschappelijke hoek zijn geschreven. De jury meent dat de drie prijswinnaars inhoudelijk een eigen perspectief geven op het thema ‘naar een optimale energietransitie’ en als zodanig als zeer complementair kunnen worden gelezen.

Juryrapport Prijsvraag Energietransitie 2023

Alle drie winnaars van harte gefeliciteerd!