Verslag Jan Brouwer Scriptieprijzen: livestream en juryrapporten

Verslag Jan Brouwer Scriptieprijzen: livestream en juryrapporten

Op vrijdag 11 februari werden in het Hodshon huis acht Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt aan masterstudenten in de geestes- en maatschappijwetenschappen. Hieronder is de livestream na te kijken, incl. de presentaties door de winnaars, en zijn de juryrapporten in te zien. Veel kijk- en leesplezier!

INTRO

Welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen
door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer.

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Geschiedenis

Laudatio door jurylid Prof. dr. E.M. (Eric) Moormann, emeritus-hoogleraar klassieke archeologie Radboud Universiteit Nijmegen. Juryrapport JB Scriptieprijs Geschiedenis 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Sanne de Jong, Radboud Universiteit, van haar scriptie 'Ash clouds and frost. The impact of two volcanic eruptions in the sixth century on climate and society in the late antique Mediterranean'.

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. E.A. (Lisa) Kuitert, hoogleraar boekwetenschap Universiteit van Amsterdam. Juryrapport JB Scriptieprijs Taal- en literatuurwetenschappen 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Rosa Nuninga-Haverlach, Universiteit van Amsterdam, van haar scriptie 'Task Effects in the Computation of Scalar and Ad Hoc Implicatures: Comparing Performance of Neurotypical and Autistic Individuals in a Picture Selection Task and a Colouring Book Task'.

Prijs Maatschappijwetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie Vrije Universiteit Amsterdam, kroonlid SER. Juryrapport JB Scriptieprijs Maatschappijwetenschappen 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Lisa Hu, Universiteit van Amsterdam, van haar scriptie 'Same classroom, different citizenship learning opportunities. Children’s experiences of the disparate workings of the school as a practice place'.

Prijs Gedragswetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. B. (Bram) Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen Universiteit van Amsterdam. Juryrapport JB Scriptieprijs Gedragswetenschappen 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Hilde van Zelst, Erasmus Universiteit Rotterdam, van haar scriptie 'The Effects of E-mail Reminders on the Blood Donation Attendance of Newly Registered Blood Donors'.

Prijs Economische wetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom, hoogleraar algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam. Jury Report JB Thesis Award Economics 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Xu Lin, University of Amsterdam/Tinbergen Institute, van haar scriptie 'Buying Time to Save Lives: Evaluating COVID-19 Lockdown policies Using a behavioral SEIR'.

Prijs Filosofie

Laudatio door jurylid Prof. dr. M.V.B.P.M. (Martin) van Hees, hoogleraar ethiek en politieke filosofie VU Amsterdam, dean Amsterdam University College, lid bestuur q.q. voorzitter Domein Geesteswetenschappen KNAW. Juryrapport JB Scriptieprijs Filosofie 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Leah Ritterfeld, Radboud Universiteit, van haar scriptie 'Conspiracy Theories: Unwarranted Absurdities, Propaganda, or a Specific Way of Holding a Belief? A Critical Response to Quassim Cassam’s Approach to Conspiracy Theories and a Proposal of Conceptually Distinguishing between Conspiracy Theories, Theorists, and Theorizing'.

Prijs Rechtswetenschappen

Laudatio door jurylid Prof. mr. A. (Anna) Gerbrandy, hoogleraar mededingingsrecht Universiteit Utrecht. Juryrapport JB Scriptieprijs Rechtswetenschappen 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Alma Besic, Erasmus Universiteit Rotterdam, van haar scriptie 'Teaching law students legal language. How tutors teach students to speak and to think in the language of the legal profession'.

Prijs Religiewetenschappen en theologie

Laudatio door jurylid Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg, hoogleraar mondiaal christendom, vicedecaan faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen, directeur instituut voor Oosters Christendom Radboud Universiteit. Juryrapport JB Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie 2022
Prijsuitreiking door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers.
Presentatie door prijswinnaar Wouter Kock, Universiteit Utrecht, van zijn scriptie 'Loss in translation. The Heritagization of Catholic monasteries'.

 

 

Twee korte interviews

Sanne de Jong - Jan Brouwer Scriptieprijs Geschiedenis 2022
‘Wat is toch die mysterieuze wolk over het Middellandse zeegebied? vroeg men zich in de 6e eeuw na Christus af. Men merkte op ook weinig zon te zien, die leek afgezwakt.’ Dit buitengewone fenomeen kwam aan de orde in verslagen van verschillende laat-Romeinse auteurs, licht Sanne de Jong toe. In haar afstudeeronderzoek vergeleek Sanne deze verslagen met recent gevonden geologische data. Eén van haar constateringen was dat een aswolk lang kan blijven hangen. ‘Ook kunnen bepaalde stofdeeltjes lang in de lucht blijven, zonder dat het zichtbaar is. Zo kunnen oogsten mislukken en krijg je zure regen.’
Door de oude verslagen met recente data te vergelijken, kon Sanne aan de slag met haar onderzoeksvraag: ‘Wat is de impact van twee vulkaanuitbarstingen in 536 en 540 na Christus op het Mediterrane politieke, sociale en ecologische klimaat in de decennia na deze uitbarstingen?’ Epidemieën, hongersnood, politieke problemen bleken consequenties op middellange termijn. Op lange termijn bleek klimaatverandering een gevolg. In het kort haar conclusie: ‘Door een decennium van extreme koelte in het Mediterrane gebied na de twee uitbarstingen, is het aannemelijk dat deze klimaatverandering dingen in gang heeft gezet die bijdroegen aan de versnelde krimp van het Romeinse Rijk. Maar dat was niet de hoofdoorzaak, er was een complex netwerk van verschillende economische, sociale, politieke en klimatologische factoren. Desondanks moet de rol van klimaat binnen de geschiedenis en in het bepalen van de loop van de mensheid niet onderschat worden.’

Wouter Kock – Jan Brouwer Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie 2022
Hoe kloosters erfgoed worden, is de kern van het afstudeeronderzoek van Wouter Kock. Met als belangrijke onderzoeksvraag: hoe verhoudt dit erfgoed aspect zich tot het zelfverstaan en de religieuze aspiraties van de kloosterlingen? Wouter koos daarbij de ‘Heilige Driehoek’ in Oosterhout als casus. In zijn onderzoek moest hij rekening houden met diverse stakeholders in het vertaalproces naar erfgoed. ‘Je ziet hoe gemeentes, erfgoedorganisaties en de lokale bevolking zich met de kloosters zijn gaan bemoeien.’ Na diepgaande studie concludeert Wouter het volgende: ‘De religieuze gemeenschappen in Oosterhout worstelen met het erfgoedproces, vandaar de titel Loss in translation: er vindt een niet-religieuze interpretatie van het eigen religieuze verhaal plaats.’
Wouter was blij verrast toen hij vernam dat hij een van de winnaars van de Jan Brouwer Scriptieprijzen was: ‘Ik had dit eigenlijk niet zien aankomen en ben echt enorm trots dat ik deze waardering heb gekregen.’ Momenteel probeert hij in het verlengde van zijn scriptie een PhD-project van de grond te krijgen en hoopt dat deze prijs hem daarbij verder op weg zal helpen.