Voor de elfde keer op rij vond op dinsdag 18 april de uitreiking plaats van het Nederlandse L'Oréal-Unesco beurzenprogramma 'For Women in Science' (FWIS). De feestelijke ceremonie in het Haarlemse Hodshon huis werd gepresenteerd door Margje van Weerden.

De prijzen

Jaarlijks verstrekt het Nederlandse FWIS-programma twee onderzoeksbeurzen ter waarde van € 30.000, - aan twee uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences en STEM disciplines. Aanvullend kent FWIS de Rising Talent Prizes: drie onderzoeksgerelateerde aanmoedigingsprijzen voor jonge vrouwen in de levens- en exacte wetenschappen.

 

Rising Talent Award winnaars 2023

Yevheniia Cheipesh (1994). De nummer één van de FWIS-Rising Talent Prizes 2023, werkt aan het Lorentz Instituut van de Universiteit Leiden aan haar promotieonderzoek dat bijdraagt aan het ontwerp van een experiment dat neutrino's moet detecteren die in de oerknal zijn geproduceerd. Zij ontvangt € 3.500,-.

Aranka Ballering (1994), winnaar van de tweede prijs, werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar innovatieve onderzoek richt zich op sekse- en genderverschillen in het ziektetraject van mensen met somatische klachten. Ze ontvangt € 2.000,-.

Marieke Sophia van de Loosdrecht (1988), winnaar van de derde prijs, is postdoctoraal onderzoeker bij de groep Biosystematiek aan Universiteit Wageningen. In haar promotieonderzoek werkte ze met oud DNA om prehistorische menselijke migraties te reconstrueren. Zij ontvangt € 1.000,-.

Eervolle vermeldingen voor Agathe Balayn en Miek Schlangen.

Agathe Balayn (1995) werkt in haar promotieonderzoek aan de TU Delft aan oplossingen voor problemen die Machine Learning (ML) kan veroorzaken. In tegenstelling tot het traditionele, algoritmische, ML-onderzoek dat regelmatig nieuwe toepassingen ontwikkelt voor ML-systemen (zoals de nieuwe ChatGPT), waarbinnen schade blijft bestaan, streeft Agathe ernaar methodologieën en inzichten van andere wetenschapsgebieden (bijvoorbeeld sociale wetenschappen, filosofie, design) toe te passen.

Miek Schlangen (1998). Het onderzoek van Miek is erop gericht om de uitdagingen aan te pakken, die gepaard gaan met een hoge vleesconsumptie door substituten te ontwikkelen die echt vlees nabootsen zowel wat betreft textuur als eetervaring, met een zo duurzaam mogelijk resultaat.

De juryrapporten van de Rising Talent Awards zijn hier te lezen.

 

 

Fellowships 2023

De winnaressen van de 'For Women in Science'-beurzen 2023 zijn Dr. Volha Chukhutsina en Dr. Renée Visser.

Volha Chukhutsina (1986), werkt op dit moment als universitair docent bij de afdeling natuurkunde en astronomie aan de VU Amsterdam. Zij wil onderzoeken wat er gebeurt met het fotosyntheseproces bij extreme temperaturen. Aangezien extreme temperaturen stress veroorzaken, is het belangrijk hoe cellen, en zelfs hele organismen, met deze stress omgaan. Dit helpt verklaren waarom evergreens, zoals kerstbomen, groen blijven bij lage temperaturen, en waarom in andere gevallen, zoals bij koraalverbleking, kleine temperatuurstijgingen desastreuze gevolgen hebben. In haar werk observeert Volha via optische spectroscopie wat er tijdens dergelijke temperatuursveranderingen gebeurt.

Renée Visser (1984), werkt als universitair docent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Als cognitief neurowetenschapper en experimenteel psycholoog is ze gespecialiseerd in mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van het emotionele geheugen, en de relatie daarvan met psychische stoornissen. In haar onderzoek verbindt Renée gedragsneurowetenschappen, affectieve cognitieve neurowetenschappen en klinische psychologie. Tijdens haar verblijf bij NIAS-KNAW wil Renée zich verder verdiepen in de rol van geur bij het vormen, ophalen en wijzigen van emotionele herinneringen. Bijvoorbeeld in de onmiddellijke nasleep van een traumatische gebeurtenis zoals een levensbedreigende brand.