Hieronder kunt u de Jan Brouwer Conferentie 'Integratie van nieuwkomers' nakijken. Vanaf 1:38:35 volgt de uitreiking van de Vertrouwensprijs aan TerInfo. Tevens is het juryrapport van de Vertrouwensprijs 2023 in te zien. 

NB. Door een foutje in de techniek ontbreekt het geluid bij elke spreker de eerste 15 à 30 seconden. Heel jammer, maar blijft u vooral kijken, het geluid start vanzelf.

CONFERENTIE ‘INTEGRATIE VAN NIEUWKOMERS'
Opening door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW
Inleiding door dagvoorzitter Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW
Inleiding door Armijn van Roon, St. Buddy to Buddy, prijswinnaar Vertrouwensprijs 2022 (0:09:00)
Lezing Prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee (0:17:30)
Lezing Prof. dr. Halleh Ghorashi (0:41:10)
Lezing minister Ir. Karien van Gennip MBA (1:02:55)
Q&A o.l.v. dagvoorzitter (1:29:55)
Afsluiting door dagvoorzitter
PRIJSUITREIKING VERTROUWENSPRIJS 2023 (1:38:35)
Laudatio door jurylid Prof. dr. Pauline Meurs
Prijsuitreiking door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers en Prof. dr. Pauline Meurs
Dankwoord prijswinnaar 2023
Afsluiting door voorzitter KHMW

THEMA: Integratie van nieuwkomers
De Brouwer Vertrouwensprijs 2022 is begin 2022 toegekend aan de Stichting Buddy to Buddy. Deze prijswinnaar zet zich in om vluchtelingen te koppelen aan stadsgenoten op basis van gelijkwaardigheid, om langs deze weg mensen met elkaar in verbinding te brengen en zodoende het vertrouwen in onze samenleving te versterken. Het thema van de Jan Brouwer Conferentie wordt bepaald door de prijswinnaar van het vorige jaar en richt zich dan ook voor 2023 op integratie van nieuwkomers, een grote en actuele maatschappelijke uitdaging, waaraan de KHMW met deze conferentie een positieve bijdrage hoopt te kunnen leveren. Tijdens de conferentie zullen drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie geven op dit thema.

SPREKERS: Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Prof. dr. K.I. (Karen) van Oudenhoven-van der Zee, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en Prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie VU Amsterdam.

DAGVOORZITTER: Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

VERTROUWENSPRIJS: Het project TerInfo is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door faculteitshoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf en geleid door een interdisciplinair team met o.a. expert pedagogiek Bjorn Wansink en projectleider Maxine Herinx, om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. MEER WETEN

Juryrapport Brouwer Vertrouwensprijs 2023