Haarlem, 19 januari 2023 – Het project TerInfo is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. 

De prijs wordt uitgereikt bij de Jan Brouwer Conferentie op maandag 23 januari 2023 in het Hodshon huis in Haarlem. MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door faculteitshoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen Beatrice de Graaf en geleid door een interdisciplinair team met o.a. expert pedagogiek Bjorn Wansink en projectleider Maxine Herinx, om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

KHMW persbericht Vertrouwensprijs 2023