Winterlezing 2016

Winterlezing 2016

Op 20 februari werd de jaarlijkse Winterlezing van de KHMW gehouden door G.D. (Gene) Block PhD rector van de Universiteit van CaliforniëLos Angeles.
Gene BlockGene Blockrector van de Universiteit van Californië - Los Angeles (UCLA) en Distinguished Professor of Psychiatry and Biobehavioral ScienceDavid Geffen School of MedicineUCLAsprak over de maatschappelijke positie van de geesteswetenschappen. Zijn zeer gewaardeerde lezing had als titel "Priceless: The Value Proposition for the Humanities". Als coreferent trad op Dr. S.J. (Sijbolt) Noordaoud-voorzitter VSNU en Universiteit van Amsterdam.
De lezing van Gene Block stond zaterdag 27 februari in beknopte vorm in het FD (zie: http://fd.nl/opinie/1141204/geesteswetenschappen-juist-nu-onmisbaar) en verschijnt later dit jaar in de serie Winterlezingen van de KHMW.

Winterlezing 2012

Op zaterdag 11 februari 2012 zal Dr. Nout Wellink oud-president van De Nederlandsche Bank N.V. een voordracht houden getiteld 'Quo vadis Europa?'.
Als co-referent zal optreden Dr. Hans Wijersvoorzitter raad van bestuur Akzo Nobel N.V.
voorzitter raad van bestuur Akzo Nobel N.V.
In de lezing wordt ingegaan op de huidige financiële crisis.
Deze lezing is alleen toegankelijk voor directeuren en leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Graag aanmelden per mail uiterlijk 3 februari. Aanvang 16.00 uurontvangst vanaf 15.30 uur.