Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie.
De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006 tweejaarlijks toegekend onder auspiciën van de KVGNde Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. In 2016 werden vier prijzen toegekend:
De eerste prijs van 6.000 Euro aan Tjidsger-Henk Kingma (TUE)voor zijn scriptie Flow-induced self­sustained pulsations in closed side branches of gas transport networks.
Twee tweede prijzen van elk 4.000 Euro aan Matthijs Brouns (TUD)voor zijn scriptie Flow-induced self­sustained pulsations in closed side branches of gas transport networks.
Twee tweede prijzen van elk 4.000 Euro aan Matthijs Brouns (TUD)voor zijn scriptie Operational Scheduling in a Multi-Actor Environment using Multiagent Systems: A case study on Multiprocessor Task Problems in Liquid Bulk Terminals en aan Frank Nijborg (RUG)voor zijn scriptie Logistics of decentralized produced biogas to centralized upgrading facilities.
Een derde prijs van 2.000 Euro aan Roel Post (RUG)voor zijn scriptie scriptie Joint evaluation of LNG road infrastructure development and potential user adoption in the Netherlands: a fuel density based simulation approach.
De prijzen werden uitgereikt door Han Fennema voorzitter KVGNtijdens het KVGN-symposium "Energie in transitiegas in transitie: Wie betaalt de energietransitie?" op 17 november in het Hilton Hotel Soestduinen.
De vier winnaars presenteerden hun scriptie aan het publiek. Tjidsger-Henk Kingmaterechte winnaar van de eerste prijssloot zijn prachtige presentatie af met de woorden: "Het natuurkundig begrijpen én wiskundig beschrijven van natuurkundige fenomenen is essentieel voor het identificeren en kwantificeren van problemen. Daartoe dient het als een fundamenteel middel voor de toetsing van de technische haalbaarheid van conceptueleinnovatieve ideeën op het gebied van gastransport."
De jury voor de prijzen bestond uit Prof. dr. R.V.A. OliemansProf. dr. J.N.H. Reek en Prof. dr. ir. A.A. van Steenhoven. U kunt het juryrapport hieronder inzien.
Op de foto vlnr: Winnaars Tjidsger-Henk KingmaRoel PostMatthijs Brouns en Frank NijborgAd IJzerman secretaris natuurwetenschappen KHMW en Han Fennema voorzitter KVGN.
Prof. dr. J.N.H. Reek en Prof. dr. ir. A.A. van Steenhoven. U kunt het juryrapport hieronder inzien.
Op de foto vlnr: Winnaars Tjidsger-Henk KingmaRoel PostMatthijs Brouns en Frank NijborgAd IJzerman secretaris natuurwetenschappen KHMW en Han Fennema voorzitter KVGN.

Uitreiking Nederlandse Gasindustrie Prijs 2014

Op 20 november werden door Gertjan Lankhorst voorzitter KVGN en CEO GasTerrain sociëteit De Witte In Den Haag drie prijzen uitgereikt.
Thijs Bouten (werktuigbouwkunde UT) ontving de eerste prijs - 6.000 Euro - voor zijn scriptie ‘Fractal grid generated turbulence in the low swirl burner’. Hij deed onderzoek naar het gebruik van fractale roosters in de inlaat van de gasturbine-brandersThijs Bouten (werktuigbouwkunde UT) ontving de eerste prijs - 6.000 Euro - voor zijn scriptie ‘Fractal grid generated turbulence in the low swirl burner’. Hij deed onderzoek naar het gebruik van fractale roosters in de inlaat van de gasturbine-brandersmet als uitkomst dat er hierbij minder ongewenste bijproducten (NOxstikstofoxiden) vrijkomen. De tweede prijs - 4.000 Euro - ging naar Reinier Verhoog (TUD) voor zijn scriptie ‘Exploring biogas stakeholder interaction in the Netherlands. An Agent Based Modeling approach to explore location specific biogas system performance under different scenarios’ en de derde prijs - 2.000 Euro - was voor Werner van Westering (TUD) voor zijn scriptie ‘Gas distribution network modelling and optimization. New methods for smarter observation and operation of large scale networks’.
De Nederlandse Gas Industrie Prijzen worden tweejaarlijks ter beschikking gesteld door de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten Nederland om veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie. Vermeldenswaard is dat alle drie de winnaars van dit jaar momenteel werkzaam zijn in de gasindustrie of een aan de gasindustrie gelieerde werkomgeving.
De prijzen werden uitgereikt tijdens het jaarlijkse KVGN-symposium met dit keer als thema ‘EnergieWerkgelegenheid en Arbeidsmarkt’. Ter afsluiting van het symposium werd de door KGVN ontwikkelde serious game Gasolution gepresenteerd. Zie hiervoor de site www.kgvn.nl
In het juryrapport leest u meer over de bekroonde scripties.
Foto vlnr Gertjan LankhorstWerner van WesteringThijs Bouten en Reinier Verhoog.

Nederlandse Gasindustrieprijs 2012 uitgereikt

Nederlandse Gasindustrieprijs 2012 uitgereikt

Tijdens het symposium Energie-Innovatie met focus op gas van 22 november 2012 zijn zes gasindustrieprijzen uitgereikt door de voorzitter van de KVGN Gertjan Lankhorst. De jurering van de prijzen was in handen van de KHMW.
De KVGN stelt tweejaarlijks een bedrag van 20.000 euro beschikbaar om jonge studentendie veelbelovend zijnte stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en bekroont maximaal zes studenten voor hun aan de gasindustrie gerelateerde masterscriptiete stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en bekroont maximaal zes studenten voor hun aan de gasindustrie gerelateerde masterscriptieéén met een eerste prijs van 6000 eurotwee met een tweede prijs van 4000 euro en drie met een derde prijs van 2000 euro.
De prijswinnaars zijn:
Eerste Prijs:
Chetan SuvviTechnische Universiteit Eindhoven CFD study of combustion in a micro turbine combustor
Tweede prijs:
Bart CustersUniversiteit Twente Pulsed Compression Technology. Experiments and Simulations with a Single Shot Reactor
Pieter PrickaertsTechnische Universiteit Delft Controlling the Split of a Two Phase Gas-Liquid Flow from a Single Flowline to a Dual Rise
Derde prijs:
Sam HoltTechnische Universiteit Delft Numerical Optimization of Hydraulic Fracture Stage Placement in a Gas Shale Reservoir
Rima RumbauskaitéTilburg University Investment in Underground Gas Storage: A Real Options Approach
Alex TrijselaarUniversiteit Twente Knock prediction in gas-fired reciprocating engines
De jury bestond uit de hoogleraren : Dr. ir. L.P.B.M. JanssenDr. A.W. Kleyn en Dr. S.M. Luthi.
Numerical Optimization of Hydraulic Fracture Stage Placement in a Gas Shale Reservoir
Rima RumbauskaitéTilburg University Investment in Underground Gas Storage: A Real Options Approach
Alex TrijselaarUniversiteit Twente Knock prediction in gas-fired reciprocating engines
De jury bestond uit de hoogleraren : Dr. ir. L.P.B.M. JanssenDr. A.W. Kleyn en Dr. S.M. Luthi.

Nederlandse Gasindustrieprijs 2012

Nederlandse Gasindustrieprijs 2012

Nominaties voor de Nederlandse Gasindustrie Prijs 2012 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april 2012. Er zijn 6 prijzen te verdienen voor masterscripties op het gebied van de gasindustrie.
In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaats-gevonden. Dit evenement is georganiseerd door N.V. Nederlandse GasunieEnergieNedGasTerra en KVGNGasTerra en KVGNvertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement in 2004 de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld. In 2006 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. Inmiddels vindt deze tweejaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van de KVGNde personenvereniging van directeuren en managers in de energiebranche. De prijs beoogt jonge studentendie veelbelovend zijn te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijkbijzonder en innovatief is.

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie.

 

De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006 tweejaarlijks toegekend onder auspiciën van de KVGN, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. In 2016 werden vier prijzen toegekend:

De eerste prijs

De eerste prijs van 6.000 Euro aan Tjidsger-Henk Kingma (TUE), voor zijn scriptie Flow-induced self­sustained pulsations in closed side branches of gas transport networks.

De tweede prijzen

Twee tweede prijzen van elk 4.000 Euro aan Matthijs Brouns (TUD), voor zijn scriptie Operational Scheduling in a Multi-Actor Environment using Multiagent Systems: A case study on Multiprocessor Task Problems in Liquid Bulk Terminals en aan Frank Nijborg (RUG), voor zijn scriptie Logistics of decentralized produced biogas to centralized upgrading facilities.

De derde prijs

Een derde prijs van 2.000 Euro aan Roel Post (RUG), voor zijn scriptie scriptie Joint evaluation of LNG road infrastructure development and potential user adoption in the Netherlands: a fuel density based simulation approach.

De prijzen werden uitgereikt door Han Fennema, voorzitter KVGN, tijdens het KVGN-symposium "Energie in transitie, gas in transitie: Wie betaalt de energietransitie?" op 17 november in het Hilton Hotel Soestduinen.

De vier winnaars presenteerden hun scriptie aan het publiek. Tjidsger-Henk Kingma, terechte winnaar van de eerste prijs, sloot zijn prachtige presentatie af met de woorden: "Het natuurkundig begrijpen én wiskundig beschrijven van natuurkundige fenomenen is essentieel voor het identificeren en kwantificeren van problemen. Daartoe dient het als een fundamenteel middel voor de toetsing van de technische haalbaarheid van conceptuele, innovatieve ideeën op het gebied van gastransport."

De jury voor de prijzen bestond uit Prof. dr. R.V.A. Oliemans, Prof. dr. J.N.H. Reek en Prof. dr. ir. A.A. van Steenhoven. U kunt het juryrapport hieronder inzien.

Op de foto vlnr: Winnaars Tjidsger-Henk Kingma, Roel Post, Matthijs Brouns en Frank Nijborg, Ad IJzerman secretaris natuurwetenschappen KHMW en Han Fennema voorzitter KVGN.