Louise Gunning-Schepers nieuwe voorzitter KHMW

Op zaterdag 21 mei nam Alexander Rinnooy Kan (66) na acht jaar afscheid als voorzitter van het oudste geleerde genootschap van Nederland. Voor het eerst in haar 264-jarige bestaan heeft de KHMW nu een vrouwelijke voorzitter.
Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers (64) is universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdamkroonlid van de SER en bekleedt verschillende commissariaten.
De kersverse voorzitter: "De KHMW biedt al meer dan 250 jaar een podium voor actuele discussies op het grensvlak van wetenschap en maatschappij. De bereidheid van alle betrokkenen om in het Hodshon Huis een open gesprek aan te gaanbiedt geweldige mogelijkheden. Ik verheug me er op om veel van die gesprekken mogelijk te maken en daarmee de kracht van onze leden en directeuren te benutten."
Bij zijn afscheid ontving Alexander Rinnooy Kan de gouden eremedaille van de Maatschappij en werd hij vanwege zijn grote verdiensten en enorme inzet voor de KHMW benoemd tot erelid.
Het portret van de aftredend voorzitter werd gemaakt door portretschilder en beeldend kunstenaar Annelies Hoek uit Weertbiedt geweldige mogelijkheden. Ik verheug me er op om veel van die gesprekken mogelijk te maken en daarmee de kracht van onze leden en directeuren te benutten."
Bij zijn afscheid ontving Alexander Rinnooy Kan de gouden eremedaille van de Maatschappij en werd hij vanwege zijn grote verdiensten en enorme inzet voor de KHMW benoemd tot erelid.
Het portret van de aftredend voorzitter werd gemaakt door portretschilder en beeldend kunstenaar Annelies Hoek uit Weerteen leerling van Sierk Schröder van wiens hand meerdere portretten in de bestuurskamer zijn. Een bekend werk van Annelies Hoek is het officiële staatsieportret van Koningin Beatrixdat in vele gemeentehuizen en openbare ruimtes hangt. Haar schilderijen kenmerken zich door een levendige expressie in een losse en duidelijke penseelstreek met een heel eigen kleurgebruik.

Voorzitter treedt af

Voorzitter treedt af

nieuwe voorzitter' In de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen gehouden op 24 mei 2008 is de voorzitter Ir Maarten van Veen afgetreden.
Maarten van Veendie 11 jaar voorzitter wasdie 11 jaar voorzitter waswerd in de vergadering benoemd tot erelid van de Maatschappij.
Als tastbaar bewijs van de grote dank voor alles wat hij deedkreeg hij ook de penning van de Maatschappij in goud.
Tevens werd een portret van hem onthulddat komt te hangen in de Bestuurskamer (Etrurische kamer). Het is geschilderd door Ad Merx.
Het voorzitterschap van Maarten van Veen stond in het teken van de vernieuwde doelstelling van de Maatschappij: “brug tussen wetenschap en samenleving”.
Met behoud van alle prettige en waardevolle traditiesheeft hij de ramen en deuren van de Maatschappij opengezet en veel jonge mensen binnen gehaald. De contacten met de Nationale Denktank en de oprichting van De Jonge Maatschappij springen daarbij in het oog. Het aantal jaarlijkse bijeenkomsten is onder zijn voorzitterschap uitgebreid. Belangrijke agendapunten van de bijeenkomsten waren de wisselwerking tussen mensheid en biosfeer en aspecten van vergrijzing en ouder worden. Verder is het aantal prijzen dat de Maatschappij toekent mede door zijn toedoen aanzienlijk uitgebreid in de laatste jaren.

In zijn plaats is tot voorzitter benoemd Dr. Alexander Rinnooy Kan.