Op vrijdag 12 april werden de jaarlijkse profielwerkstukprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor leerlingen uit de regio Kennemerland uitgereikt. Het winnende HAVO-werkstuk werd geschreven door Britt Riedijk van het Haarlemmermeer Lyceum/Locatie Baron de Coubertin in Hoofddorp. Erik van der Plas en Bram van Heest van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem schreven het winnende VWO-werkstuk. Beide werkstukken werden bekroond met een prijs van 500 Euro. De eervolle vermelding VWO gaat naar Steven van den Wildenberg en Matthijs Ates van het Atheneum College Hageveld in Heemstede. Juryleden waren Ton Nijhuis, Rina van Opstal en Jan Spoelder. Het juryverslag over alle genomineerde werkstukken werd uitgesproken door Rina van Opstal en is hieronder in te zien, net als de winnende werkstukken. 

Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gunning, lid van de KHMW en oud-hoogleraar ontwikkelingseconomie hield tijdens de bijeenkomst een boeiende lezing, getiteld "Nieuwsgierigheid". Alle genomineerden ontvingen als aandenken aan de mooie middag het boek "Hoe zwaar is licht, Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap" samengesteld door Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan.
De prijzen werden uitgereikt door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW en Jkvr. mr. P. (Pauline van Lennep), bestuurslid van de KHMW.

U kunt de bekroonde werkstukken hieronder inzien:

 

Winnaar HAVO

Winnaar HAVO: Britt Riedijk

PWS: Coronary Artery Disease

 

Winnaars VWO

Winnaars VWO: Erik van der Plas en Bram van Heest

PWS: Bindingsplekken eiwitten op DNA voorspellen met machine learning

 

Eervolle vermelding VWO

Eervolle vermelding VWO: Steven van den Wildenberg en Matthijs Ates

PWS: Sennsors, a voice recognizer

Er waren 12 prachtige werkstukken genomineerd. Ze worden allemaal toegelicht in het door Els Theel, coördinator van de profielwerkstukprijzen, opgestelde juryrapport.

Over de winnende werkstukken verscheen zaterdag 13 april een artikel in het Haarlems Dagblad.

Tevens ging over de winnaars een persbericht uit. 

 

De genomineerden.