10/02/2023

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Uitreiking van de Jan Brouwer Scriptieprijzen en J.C. Baak Prijs. Ontvangst 15.30 uur, aanvang programma 16.00 uur, receptie vanaf 17.30 uur. Meer informatie en aanmelden: sdb.secretariaat@khmw.nl

Bent u niet in de gelegenheid naar het Hodshon huis te komen? Volg dan de Livestream   

DE PRIJSWINNAARS

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Geschiedenis

Marie van Haaster, Radboud Universiteit Nijmegen, voor haar scriptie Longing for Consolation. Emotive failure and changing affective niches for late nineteenth century French materialists.

Laudatio door jurylid Prof. dr. H. (Henk) te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis Universiteit Leiden. 

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Economische wetenschappen

Aukje Nieuwenhuis, Rijksuniversiteit Groningen, voor haar scriptie Gender-stereotypical labor market behavior across generations. Evidence from conditional second moments.

Laudatio door jurylid Prof. dr. M. P. (Maarten Pieter) Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie en regulering Universiteit van Amsterdam.

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Rechtswetenschappen

Jelle Kanters, Tilburg University, voor zijn scriptie “Selectie op wiens risico?” Een onderzoek naar de formeelrechtelijke gevolgen van risicoselectie door de Belastingdienst.

Laudatio door jurylid Prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam.

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Filosofie

Marjolijn Hordijk, Erasmus Universiteit Rotterdam, voor haar scriptie Wittgenstein meets Ramsey: A Critical Assessment of F.P. Ramsey’s Critical Notice on Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus.

Laudatio door jurylid Prof. dr. Th.H.M. (Theo) Verbeek, emeritus-hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Utrecht.

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Religiewetenschappen en theologie

Veerle Dijkstra, Universiteit Utrecht, voor haar scriptie Going Digital. Corona as a Lens onto the Dynamics of Religious Mediation in Four Christian Church Communities in the Netherlands.

Laudatio door jurylid Prof. dr. H.L. (Heleen) Murre-van den Berg, hoogleraar mondiaal christendom, decaan faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen.

UITGELICHT

Veerle heeft de coronacrisis omarmd. Dat wil zeggen: in maart 2020 begon Veerle aan haar onderzoeksvoorstel. Corona dicteerde de mogelijkheden voor onderzoek. Corona dicteerde de mogelijkheden voor religieuze bijeenkomsten. Zodoende ontstond de idee te onderzoeken hoe vier verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in Utrecht hun online kerkdiensten (livestreams) vormgaven, en hoe de gelovigen hun religieuze ervaringen beleefden.

Technisch producenten van de livestreams, voorgangers en ook mensen thuis waren onder andere bezig met de vraag: Hoe kunnen we het gemeenschapsgevoel realiseren, als mensen niet bij elkaar zijn? Lukt dat via een scherm? En maakt het uit hoe een dienst gefilmd wordt? Waar zet je, bijvoorbeeld, de camera neer, met als doel mensen het gevoel te geven dat ze ergens onderdeel van zijn, ergens bij horen? Veerle analyseerde deze vragen in verstrengeling met een fundamentelere vraag: is dit soort zaken voor christenen van belang voor het ervaren van verbinding met een empirisch niet te observeren, maar daardoor voor christenen niet minder echte, God?

Deelnemers aan de online kerkdiensten ervoeren als een gemis de eredienst niet fysiek te kunnen bezoeken. Religieuze ervaring wordt volgens Veerle in grote mate bepaald door lichamelijke sensaties tijdens een kerkdienst. Deze fysieke ervaring ontbrak niet in coronatijd, maar nam een andere vorm aan. Concluderend werd de livestream uit pragmatisme razendsnel omarmd, maar niet gezien als geschikte vervanging van de vertrouwde kerkdienst: ‘het oude normaal’ dat ineens met andere ogen werd gezien.

Het heeft Veerle verrast deze prijs te winnen. En dat terwijl ze dit jaar ook winnaar is van de GW-prijs voor beste onderzoeks-masterscriptie van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De gelauwerde alumna bezint zich nu even op haar toekomst. Veerle ziet studeren als grote investering en verkent haar mogelijkheden. Dat kan onderzoek zijn, maar ook het ontwikkelen van andere eigenschappen en kwaliteiten, zoals haar creativiteit. Veerle is nu aan de slag bij de UU in een administratieve functie, en maakt schilderijen in opdracht. Mogelijkheden te over. 

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Taal- en literatuurwetenschappen

Niklas Abel, Rijksuniversiteit Groningen, voor zijn scriptie Der Effekt der Psychotypologie und der impliziten Instruktion auf das Bewusstsein für positive syntaktische L1-L3-Transfermöglichkeiten bei niederländischen Lernenden des Deutschen als Drittsprache.

Laudatio door jurylid Prof. dr. A. (Ann) Rigney, hoogleraar algemene literatuurwetenschap Universiteit Utrecht.

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Maatschappijwetenschappen (in engere zin)

Hannah Dietzenbacher, Rijksuniversiteit Groningen, voor haar scriptie Criminal Network Disruption: A simulation study on the effectiveness of law enforcement intervention strategies.

Laudatio door jurylid Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer, hoogleraar politicologie, in het bijzonder legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap Universiteit van Amsterdam.

UITGELICHT
Net één dag teruggekeerd in Nederland van haar reis van drie maanden, vernam prijswinnaar Hannah Dietzenbacher dat zij de Jan Brouwer Scriptie Prijs voor Maatschappijwetenschappen had gewonnen. Dat was heel fijn thuiskomen. 

Door middel van een sociale netwerk simulatie onderzocht Hannah hoe je synthetische drugsnetwerken zo effectief mogelijk kunt ontmantelen en ontwrichten. Ze heeft als socioloog gewerkt met unieke datasets van de Politie Noord Nederland om zo een synthetisch drugsnetwerk en hun organisatieproces in kaart te brengen. De actoren met de meest waardevolle connecties – dat wil zeggen, die verschillende groepen met elkaar verbinden – blijken cruciaal. Worden die uit het netwerk gehaald, dan kan dat leiden tot een effectieve ontwrichting en ontmanteling van de drugsnetwerken.
Hannah heeft zelf de code voor de simulatie – waarin telkens één actor uit de verzameling werd gehaald, totdat het netwerk was ontmanteld – gebouwd. Ze merkte tijdens haar studie dat ze programmeren leuk vond en wilde dit graag in haar scriptie betrekken. Gelukkig trof ze een hulpvaardige scriptiebegeleider, dr. Gert Stulp, die onder andere is opgeleid in Artificial Intelligence.  
Al met al interessant materiaal voor de politie. Hannah gaat daar dan ook binnenkort op gesprek om te kijken of ze haar werk binnen de politie voort zou kunnen zetten. Tegelijk is ook een PhD aanlokkelijk. Die keuze heeft Hannah nog in overweging.

Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 – Gedragswetenschappen

Anaïs Thijssen, Vrije Universiteit Amsterdam, voor haar scriptie The Darwinian paradox of psychiatric disorders: Combining multiple evolutionary theories using genetic analyses.

Laudatio door jurylid Prof. dr. C. (Corine) de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie Universiteit Maastricht.

J.C. Baak Prijs 2023

Edmund Flett, Universiteit Leiden, voor zijn scriptie ‘Settlements now, settlement later’; Land swaps, settler relocation, and the viability of the two-state solution in Israel-Palestine.

UITGELICHT

After completing his undergraduate studies in History at Oxford University, Edmund moved to the Netherlands to begin his studies in International Relations at Universiteit Leiden. He was delighted to be the winner of the J.C. Baak Prijs 2023.
Edmund has been learning about the Israeli-Palestinian conflict since his interest began, seven years ago. He volunteered in a hostel in East Jerusalem during the summer of 2017, at a particularly tense time in the city. In his conversations with locals, he encountered a richer spectrum of views and attitudes than implied by binary paradigms of the conflict.
He describes his research into the conflict as motivated by an ‘arguably naïve’ view that a two-state agreement can be reached, and at some point will be. This puts him at odds with a much more pessimistic scholarly mood. He explains it isn’t that he has any immediate optimism: pro-peace consensus and political will to make the painful sacrifices of peace seems absent on both sides.
Rather, it’s that he considers the status quo unsustainable in the long-run. He describes a two-state arrangement as being in the long-term interest of the State of Israel, considering the only democratic alternative is a single-state in which Palestinian Arabs would be the demographic majority.
Specifically, his research concerned ‘land swaps’ – the device used in previous negotiations to address the Israeli settlement issue. Under this formula, most of the Israeli settler population would be annexed into Israel – minimising evacuations. In return, the Palestinians would be compensated with unpopulated territories from pre-1967 Israel. This would enable the Palestinian government to proclaim to their population that they successfully negotiated a share of historic Palestine equal in size to the ‘1967 borders’ claim.
Given that land swaps may play a crucial role in reaching agreement on the ‘borders’ final status issue, Edmund considered the lack of a dedicated, comprehensive analysis of them in the scholarly literature to be a glaring research gap. He hopes that future researchers will be able to make use of the information he collated from leaked negotiations documents.
To that end, between his work commitments, Edmund is preparing a revised manuscript of his research for submission to an International Relations journal.