Denken over geloven

Het boek "Denken over geloven, van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid" van wetenschappelijk secretaris der Maatschappij Wim B. Drees, is vanaf 15 september 2023 beschikbaar (Amsterdam University Press, 2023). Meer weten

Vanwege de scheiding van kerk en staat werd in de negentiende eeuw in openbare universiteiten kerkelijke theologie vervangen door godsdienstfilosofie. Als venster op het denken over geloven gebruikt Willem B. Drees, de laatste hoogleraar godsdienstwijsbegeerte in Leiden, werk van zijn voorgangers. In de tweede helft van de negentiende eeuw dachten zij houvast te kunnen vinden in het redelijk denken, in kennis van de godsdiensten of hun eigen geloof. Na de Eerste Wereldoorlog wordt geloof gezien als een keuze voor vertrouwen op de zin van het Geheel. Recenter zien we agnostische terughoudendheid die religieus en wetenschappelijk wordt gemotiveerd. Een geladen zwijgen.

Naar aanleiding van dit boek wordt op donderdag 19 oktober ’s middags in Leiden een boeksymposium georganiseerd, met als sprekers Arie Molendijk, Ab de Jong, Christa Anbeek en Marcel Sarot. Academiegebouw, 15.00-17.00. Informatie en aanmelden