NDT 2022 Biodiversiteit

Het thema van de Nationale DenkTank 2022 is biodiversiteit: Het is beroerd gesteld met de biodiversiteit in Nederland. Sterker nog, in veel opzichten doen we het zelfs het slechtst van heel Europa. Van de inheemse planten- en diersoorten die in 1900 in Nederland leefden is op dit moment nog maar 15% over, en de afgelopen 30 jaar is maar liefst 75% van onze insecten verdwenen. De belangrijkste oorzaken hiervan veranderingen in land- en zeegebruik, overexploitatie, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten. Als we op nationaal niveau kijken is bijvoorbeeld het stikstofprobleem een grote boosdoener als het gaat om biodiversiteit. De NDT 2022 daagt 20 jonge denkers en doeners uit om de biodiversiteitscrisis op de kaart te zetten én om de crisis aan te pakken! MEER WETEN