Irispenning

Wie verdient de Irispenning 2021? De organisatie van de Irispenning nodigt directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij uit inspirerende kandidaten voor te dragen die op het gebied van wetenschapscommunicatie innovatief en eigenzinnig een breed publiek hebben weten te bereiken in de afgelopen vijf jaar, kandidaten die duurzaam en effectief enthousiasme kweken voor wetenschap en techniek. Iedereen hiertoe uitgenodigd mag meer dan één aanbeveling doen, maar elke aanbeveling dient te worden ondertekend door tenminste twee genodigden. De aanbevelingen bestaan uit een omschrijving in maximaal 300 woorden van de (innovatieve, eigenzinnige en effectieve) bijdrage van een instelling, persoon of project op het gebied van wetenschapscommunicatie. 

MEER INFORMATIE: Circulaire Irispenning 2021 KHMW