Op 4 oktober vond in de Glazen Zaal in Den Haag het Wim Drees Seminar plaats “Miljoenennota 2019. Wie betaalt de rekening?” Seminar gemist? De presentaties van beide sprekers, alsook de column van Sandra Phlippen kunt u inzien op de website van de KHMW

Lezingen door:

Bas ter Weel, algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
“Onbehaaglijk Nederland?”
Er ontstaan nieuwe scheidslijnen tussen arm en rijk, vast en flex, etc. die met beleidsmaatregelen worden vergroot of verkleind. Wat levert de miljoenennota dit jaar op?

Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken, tot 2017 lid van het bestuur van de Wim Drees Stichting.
"Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen"
Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?

En een gesproken column door:

Sandra Phlippen, hoofd Nederland Economisch Bureau ABN AMRO, universitair docent aan de Erasmus School of Economics en economisch columniste @ADR en Buitenhof.

Foto-impressie:

De Glazen Zaal

Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW

Bas Terweel

Koen Caminada

Sandra Phlippen

Moderatie door Michel Sweers, directeur Innovatie en Kennis / pDG op het ministerie van EZK

 

Het volgende Wim Drees Seminar is in het voorjaar van 2019 in Haarlem.