Op dinsdag 23 april 2024 vond op de Haagse campus van de Universiteit Leiden de voorjaarseditie van het Wim Drees Seminar plaats. Aan deze bijeenkomst, die "Zin en onzin van prudent begrotingsbeleid" als thema had, werd meegewerkt door drs. Bas van den Dungen (SG ministerie van Financiën, voorzitter SBR), prof. dr. Arjan Lejour (hoogleraar belastingen en openbare financiën Fiscaal Instituut Tilburg University, projectleider belastingen bij het Centraal Planbureau) en dr. Vinzenz Ziesemer (oprichter en directeur van het Instituut voor Publieke Economie). Drs. Stephanie Holle (directeur Algemene Economische Politiek ministerie van Economische Zaken en Klimaat, lid SBR) trad als moderator op.

De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert het nieuwe kabinet om 17 mld te bezuinigen. Zonder deze ‘koerscorrectie’ lopen overheidstekort en -schuld op tot boven de Europese normen en komt de rekening terecht bij toekomstige generaties. Tijdens het vorige kabinet leek alles door de lage rente met ‘gratis’ geld te financieren, maar die tijden zijn voorbij. Het CPB herhaalt de oproep in zijn laatste Centraal Economisch Plan. We kunnen niet alle problemen oplossen met geld, aldus het CPB. De overheid moet scherpere keuzes maken, meer hervormen en vaker normeren en beprijzen.

Boekhoudkundig geneuzel of een terechte noodklok? In hoeverre schuurt het SBR-advies met de verkiezingsbeloften van de formerende partijen? Welke beloften zijn wel en niet haalbaar? Gaat de overheid door met procyclisch beleid en wat is het effect hiervan? En hoe verhoudt zich dit tot het vergroten van structurele groei en brede welvaart?

De middag kon zich, met ca. 200 bezoekers, verheugen in grote belangstelling. Op deze pagina vindt u een verslag van de bijeenkomst (met dank aan Maarten de Lange van AEP/EZK), een video-opname, de PowerPoint van prof. Lejour en enkele foto's.

Verslag Wim Drees Seminar 23 april 2024 door Maarten de Lange van AEP/EZK
PPT Bas van der Dungen
PPT Arjen Lejour