Op 22 januari vond de jaarlijkse Jan Brouwer Conferentie plaats. Het thema van de conferentie werd bepaald door TerInfo, winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs 2023. Aan het einde van de bijeenkomst werd de Brouwer Vertrouwensprijs 2024 uitgereikt.

De Jan Brouwer Conferentie werd onder grote belangstelling gehouden in de aula van het Hodshonhuis, de zetel van de KHMW in Haarlem. Nadat drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter van de KHMW, de gasten welkom geheten had, gaf zij de microfoon door aan ir. David Peters, die als dagvoorzitter van de Jan Brouwer Conferentie optrad.

Omgaan met disruptieve momenten

De schietpartij bij het Rotterdamse Erasmus MC, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het conflict tussen Israël en Hamas. Het zijn voorbeelden van disruptieve momenten: gebeurtenissen die ontwrichtend zijn voor de samenleving en die ook de Nederlandse klaslokalen binnenkomen. De polarisatie in de samenleving neemt toe en raakt ook onze kinderen, die via sociale media soms verschrikkelijke beelden te zien krijgen.

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door hoogleraar geschiedenis prof. dr. Beatrice de Graaf, om scholen te helpen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving. Tijdens de Brouwerconferentie lichtte De Graaf samen met onderwijsdeskundige dr. Bjorn Wansink de werkwijze van TerInfo toe.

TerInfo biedt een ander perspectief op disruptieve gebeurtenissen door deze gebeurtenissen in een historische context te plaatsen en om zo hedendaagse momenten van schok en urgentie in perspectief te plaatsen. Daardoor wordt de huidige gebeurtenis op afstand geplaatst en wordt de angel uit het gesprek gehaald. Zo leert de leerling inzien dat dergelijke situaties vroeger ook al voorkwamen. Leerlingen gaan ook meer begrijpen van hun eigen plek op die historische lijn.

TerInfo ontwikkelt kant-en-klare lessen, gastlessen en lesbrieven bij acute situaties. Ook doet het onderzoek naar hoe jongeren met disruptieve situaties omgaan. 

Meer weten? Bezoek dan de website van TerInfo.

Jongeren en sociale media
De tweede voordracht werd gehouden door prof. dr. Patti Valkenburg, universiteitshoogleraar Jeugd, Media en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Valkenburg staat aan het hoofd van een onderzoek met de toepasselijke naam AWeSome (Adolescents, Well-being & Social Media).

Mentale problemen onder jongeren komen steeds meer voor. Voor deze ontwikkeling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Er wordt vaak aangenomen dat veel problemen worden veroorzaakt door de opkomst van sociale media. Hoewel ze de problemen niet wil bagatelliseren, waarschuwt Valkenburg dat statistieken een vertekend beeld kunnen geven. De effecten van sociale media op kinderen kunnen namelijk per kind verschillend zijn. Daarom doet Valkenburg zelf ook kwalitatief onderzoek naar dit onderwerp. We hebben een mooie toekomst voor ons, eindigt ze, als we stoppen om ons te baseren op gemiddelden.

Lees hier het essay ‘Schermgeluk en schermverdriet: De invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren’, door prof. dr. Patti Valkenburg, dr. Amber van der Wal en dr. Ine Beyens.

Verbinding
Als laatste spreker van de conferentie gaf drs. Jos Wienen een inkijkje in zijn werk als burgemeester van Haarlem. Ook hij krijgt af en toe te maken met situaties waarin de gemoederen hoog oplopen. Uit zijn eigen ervaring benadrukte hij hoe belangrijk het is om altijd de verbinding te zoeken en ervoor te zorgen dat partijen met elkaar in gesprek blijven.

Cash2Grow
Tot besluit van de bijeenkomst reikte jurylid prof. dr. Geert ten Dam, de Brouwer Vertrouwensprijs 2024 uit aan Fransien Wolters en Julie-Marthe Lehmann van Cash2Grow. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en vindingrijkheid van Cash2Grow. ‘Cash2Grow doet veel aan verborgen armoede, de drempel om mee te doen is laag en het wederzijds begrip maakt het makkelijker om over de eigen schroom heen te stappen en mee te doen’, aldus het juryrapport. ‘Juist omdat Cash2Grow zo toegankelijk is, bereiken de initiatiefnemers mensen die bij de formele instanties buiten beeld blijven.’

 Lees hier het volledig juryrapport van de Brouwer Vertrouwensprijs 2024.

Fransien Wolters, Julie-Marthe Lehmann, jurylid Geert ten Dam

Wolters en Lehmann gaven een korte uitleg over het werk van Cash2Grow, waarbij ze ook mede-oprichter Gabrielle Athmer in het zonnetje zetten. Stichting Cash2Grow promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs om zo bij te dragen aan grotere financiële en sociale veerkracht. Cash2Grow werkt samen met onder meer welzijnsorganisaties, zelforganisaties, werk-leerbedrijven en buurtteams. De stichting leidt vrijwilligers en beroepskrachten van deze organisaties op tot spaarkringbegeleiders en ontwikkelt educatief werkmateriaal voor de spaarkringleden. De stichting is opgericht in 2018. Inmiddels zijn er meer dan 80 spaarkringen actief in 10 steden.

Via deze link is een filmpje te bekijken dat een goed beeld geeft van de spaarkringen.

Meer informatie over Stichting Cash2Grow vindt u op de website van Cash2Grow

 

Hieronder is de gehele bijeenkomst incl. prijsuitreiking na te kijken: