Op dinsdag 6 november is voor de vierde keer de Van der Knaap Prijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend ter bekroning van een oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

Winnaar is Dr. Dario Diodato. Hij ontving de prijs van € 10.000 en een medaille - uit handen van Prof. Bert van der Knaap - voor zijn proefschrift "Technological and structural change. Understanding economic growth in countries and regions". Dario Diodato is nu research fellow bij het Center for International Development’s Growth Lab aan Harvard University en kwam speciaal over uit de VS om zijn prijs in ontvangst te nemen.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers. Prof. dr. Coen Teulings, hoogleraar economie Universiteit Utrecht en lid van de KHMW gaf een lezing met de titel “Het succes van de stad”.

Juryreport Van der Knaap Prize 2018

Dario Diodato en Bert van der Knaap

Bert van der Knaap, Dario Diodato met zijn ontvangen medaille, Louise Gunning-Schepers