Vanaf heden kunt u voordrachten indienen voor

Vanaf heden kunt u voordrachten indienen voor

de Ruigrok Prijzen de Langerhuizen bate en de Veegens Prijs.
Ook in 2016 stelt de J.C. Ruigrok Stichting weer drie promotieprijzen van elk 12.500 Euro beschikbaar:
De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs ter bekroning van maatschappijwetenschappelijk onderzoek. In 2016 is deze prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Rechtswetenschappen.
De Keetje Hodshon Prijs ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek. In 2016 is deze prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid.
De Martinus van Marum Prijs ter bekroning van onderzoek in de natuurwetenschappen en techniek. In 2016 is deze prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Milieuwetenschappen.
De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel stelt tweejaarlijks een promotieprijs van 12.500 Euro beschikbaar:
Deze Dirk Jacob Veegens Prijs bekroont onderzoek op het gebied van de EconomischePolitieke en/of Sociale Geschiedenis van Nederland.
De jaarlijkse onderzoeksbate van 15.000 Euro uit het in 1919 door Pieter Langerhuizen Lambertuszoon nagelaten legaat:
De bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds ter bevordering van de natuurwetenschappen is in 2016 bestemd ter financiering van onderzoek in de Fysica.
Wilt u een kandidaat voordragen voor een van deze prestigieuze prijzen? Komt uw onderzoek wellicht in aamerking voor financiering? U vindt alle relevante informatie in onderstaande circulaires. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl
Politieke en/of Sociale Geschiedenis van Nederland.
De jaarlijkse onderzoeksbate van 15.000 Euro uit het in 1919 door Pieter Langerhuizen Lambertuszoon nagelaten legaat:
De bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds ter bevordering van de natuurwetenschappen is in 2016 bestemd ter financiering van onderzoek in de Fysica.
Wilt u een kandidaat voordragen voor een van deze prestigieuze prijzen? Komt uw onderzoek wellicht in aamerking voor financiering? U vindt alle relevante informatie in onderstaande circulaires. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl

Voordrachten van 3 november staan online

Voordrachten van 3 november staan online

Onder de titel “Woorden én daden. Hoe krijgen ze het voor elkaar?”organiseerde De Jonge Maatschappij een conferentie op zaterdag 3 november in het Huis Hodshon Spaarne 17 te Haarlem. De daar gehouden voordrachten en een aantal fotos staan nu online.
te Haarlem. De daar gehouden voordrachten en een aantal fotos staan nu online.
De conferentie was ter ere van de officiële oprichting van De Jonge Maatschappij. Mechtild van den Hombergh (algemeen directeur van Stichting Doen)Professor Wubbo Ockels en Rob Riemen (directeur Nexus Instituut en hoofdredacteur NEXUS) gaven met een inspirerend verhaal hun persoonlijke visie op hun succes.
Hoe zet je de stap van mooie woorden naar concrete daden? Hoe breng je maatschappelijke verandering tot stand? Gespreksleider Harry Starren (directeur van Management Centrum De Baak) daagde de sprekers en het publiek uit cruciale succesfactoren in kaart te brengen.