Veegens Prijs 2012 uitgereikt aan Lodewijk Petram

Op dinsdag 11 september is aan Dr. L.O. Petram (UvA) de Veegens Prijs 2012 uitgereikt voor zijn proefschrift ‘The world's first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market 1602-1700’.
De Dirk Jacob Veegens Prijster bekroning van onderzoek op het gebied van de economischeter bekroning van onderzoek op het gebied van de economischepolitieke en/of sociale geschiedenis van Nederlandwordt om het jaar beschikbaar gesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en bestaat uit een geldbedrag van 12.500 Euro. De prijs werd aan Dr. Petram overhandigd door Mr. P.A. Wackie Eystenvoorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel tijdens een bijeenkomst in de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis.
Met zijn proefschrift laat Petram zien hoe in Amsterdam na de oprichting van de VOC in 1602 na een paar decennia een in veel opzichten moderne financiële markt tot ontwikkeling kwam. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de huidige abstracte en complexe financiële markten. Van het proefschrift is inmiddels een aangepaste Nederlandse versie verschenen‘De bakermat van de beurs’waarmee een fascinerende episode uit de financiële wereldgeschiedenis voor een groot publiek toegankelijk wordt gemaakt. Een Amerikaanse en Griekse versie zijn in voorbereiding.

Veegens Prijs 2012 voor Lodewijk Petram

Veegens Prijs 2012 voor Lodewijk Petram

Lodewijk Petram wint de Dirk Jacob Veegens Prijs 2012 voor zijn onderzoek naar de Amsterdamse beurs in de 17e eeuw.
In zijn dissertatie 'The world’s first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market1602-1700' (UvA januari 2011)laat Petram zien hoe in Amsterdam na de oprichting van de VOC in 1602 na een paar decennia een in veel opzichten moderne financiële markt tot ontwikkeling kwam. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de huidige abstracte en complexe financiële markten. Van het proefschrift is inmiddels een aangepaste Nederlandse versie verschenen laat Petram zien hoe in Amsterdam na de oprichting van de VOC in 1602 na een paar decennia een in veel opzichten moderne financiële markt tot ontwikkeling kwam. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de huidige abstracte en complexe financiële markten. Van het proefschrift is inmiddels een aangepaste Nederlandse versie verschenen‘De bakermat van de beurs’w aarmee een fascinerende episode uit de financiële wereldgeschiedenis voor een groot publiek toegankelijk wordt gemaakt.
De Veegens Prijs (€ 12.500-) wordt tweejaarlijks ter beschikking gesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Economischepolitieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. In het bijzonder komt voor bekroning in aanmerking onderzoek dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De toekenning van de prijs is in handen van de KHMW.
De prijsuitreiking vindt plaats op 11 september 2012 in het Hodshon Huis te Haarlem.