KHMW Langerhuizen Bate

KHMW Langerhuizen Bate

De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. De aanvragen voor de bate worden beoordeeld door een commissie van deskundigen, leden van de Maatschappij, uit het overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de bate geschiedt door het bestuur van de Maatschappij op grond van het advies van bovengenoemde commissie. Bij de toekenning wordt aan aanvragen voor de gehele bate de voorkeur gegeven boven aanvragen voor een deel van dit bedrag.

Reglementair is de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster daarvoor luidt als volgt:

  • 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
  • 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
  • 2026 Informatica en wiskunde
  • 2027 Scheikunde
  • 2028 Natuurkunde
  • 2029 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
  • 2030 Aard- en milieuwetenschappen
  • 2031 Sterrenkunde

waarna het schema zich herhaalt.

Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

KHMW Langerhuizen Bate 2024 - Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen


De inschrijving voor de KHMW Langerhuizen Bate 2024 is gesloten

In 2024 is de bate bestemd voor onderzoek in de discipline Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen.

Aanvragen kunnen vanaf 16 november 2023 worden ingediend, met als sluitingsdatum 1 februari 2024.

Wilt u een aanvraag indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Prijswinnaars vanaf 1969:

2023 Dr. K.B. (Katharine) Mulrey, sterrenkunde meer info

2022 Dr. M.C. (Carina) Hoorn, aard- en milieuwetenschappen meer info

2021 S.J.J. (Sebastian) Lequime PharmD PhD biologie, inclusief landbouwwetenschappen link

2020 Dr. K.A. (Kristina) Ganzinger, natuurkunde

2019 Dr. B. (Burca) Gümüşcü Sefünç, chemie

2018 Dr. K. (Kaisa) Kajala, botanie, incl. fytopathologie en landbouwwetenschappen

2017 Dr. N.K. (Nele) Beyens, geschiedenis van de natuurwetenschappen

2016 Dr. D. (David) Fernandez Rivas, fysica link

2015 K. (Karolina) Sarna MSc, astronomie

2014 Dr. K.Y. (Keng) Chew, zoölogie

2013 R.S. (Renee) Hoekzema, geologie

2012 Dr. H. (Heiner) Friedrich, chemie link

2011 Drs. Ing. W.N.J. (Bob) Ursem, botanie

2010 Drs. J.A. (Arjan) Linthorst, geschiedenis van de natuurwetenschappen

2009 Ir. R. Barends en Drs. G.C.G. Berkhout, fysica

2008 Prof. dr. J.M. van der Hulst, astronomie

2007 A.B.F. Ivens MSc en Dr. J.W. Arntzen, zoölogie

2006 N.M. Vriend, aardwetenschappen

2005 Drs. N. van der Heide, antropologie

2004 C.R. Berkers, M. Witte en M.P.D. Risseuw, chemie

2003 Dr. H. Stegenga en Prof. dr. P.J.M. Maas, plantenwetenschappen

2002 Drs. S.E.M. Nooij, fysica

2001 Dr. R.J. Rutten en Prof. dr. H. Butcher, astronomie 

2000 Drs. M. Schotten, zoölogie

1999 Drs. C.A. van Mourik, Drs. C.A. Visser, M. Dekker e.a., geologie

1998 Dr. M.P.J. van de Port en Dr. W.E.A. van Beek, antropologie

1997 Dr. ir. W.P. van Hoorn, Dr. M.J. Bloemink, Drs. H.T.C. Kreuwel en Drs. W. Schul, chemie

1996 Dr. H. Stegenga, botanie

1995 T.M. Ridderbos, Dr. ir. B.J. van Wees en Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk, fysica

1994 Stichting Meteoren, astronomie

1993 Prof. dr. R.H. Drent, zoölogie

1992 Dr. J.J.M. van der Meer, Nederlandse Geologische Vereniging, geologie

1991 Dr. F. Reysoo, antropologie

1990 Dr. G.M. Donné-Op den Kelder, chemie

1989 Prof. dr. P.J.M. van Haastert en Dr. W.W.C. Gieskes, botanie

1988 Instituut Theoretische Fysica, fysica

1987 Prof. dr. H. Butcher, astronomie

1986 Prof. dr. J. Joosse en Dr. M. De Jong-Brink, zoölogie

1985 Dr. L. Touret, geologie

1984 Prof. dr. H.T. Waterbolk en Drs. D. Stapert, antropologie

1983 Dr. C.M. Visser, chemie

1982 Prof. dr. J.J. Barkman, botanie

1981 Prof. dr. J. Greve en Dr. F.F.M. de Mul, fysica

1980 Prof. dr. E.P.J. van den Heuvel, astronomie

1979 Dr. R.W. Drent, zoölogie

1978 Drs. J. Hommes, geologie

1977 Prof. dr. P.E. de Josselin de Jong, Prof. dr. A.A. Gerbrands, Dr. W.W. Bakker, antropologie

1976 Dr. L. de Galan, chemie

1975 A.E. Jansen, botanie

1974 -

1973 Dr. P.S. The, astronomie

1972 Dr. J.G. Wit, zoölogie

1971 Dr. A.C. van Ginkel, geologie

1970 Dr. A.J. Salomé, antropologie

1969 Dr. C.L. Habraken, chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dien nu een aanvraag in voor de Langerhuizen bate 2017

voor onderzoek in de geschiedenis van de natuurwetenschappen

afbeelding-website-jpg

Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek.
In 2017 is de bate van maximaal € 15.000 bestemd voor onderzoek in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. die van de Wiskunde, Geneeskunde en Techniek.

Waar een aanvraag aan moet voldoen leest u in onderstaande circulaire.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl

Circulaire Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds 2017

Download