Nederlandse Gasindustrie Prijzen

Nederlandse Gasindustrie Prijzen

KVGN stelt 2-jaarlijks drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.

De eerstvolgende editie van de prijzen is in 2024. De drie prijzen (een eerste prijs van € 3.000, een tweede prijs van € 2.000 en een derde prijs van € 1.000) zijn in 2024 bestemd voor masterscripties van studenten die tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2024 zijn afgestudeerd. De inschrijving opent in juni 2024. De prijzen worden dan op deze pagina aangekondigd.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN. De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is. Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

Prijswinnaars 2022

1e Prijs: Riddhi Kapoor (TU Delft), voor haar onderzoek: Evaluation of Carbon Reduction Options for Industrial Combined Heat and Power Plants

2e Prijs: Juliette Verschoor (Universiteit Utrecht), voor haar onderzoek: Carbon functionalization and its effects on carbon-supported nickel catalysts for CO2 hydrogenation

3e Prijs: Maarten Klijn (TU Eindhoven), voor zijn onderzoek: 3Computational efficient PEMFC catalyst degradation modelling for on-line mitigation applications

Juryrapport 2022


Prijswinnaars 2020

1e Prijs: Joseph Daatselaar (TU Delft), voor zijn onderzoek: Microporous Membranes for CO2 Electrolysis

2e Prijs: Nick Kimman (TU Delft), voor zijn onderzoek: Power-to-gas efficiency of a hydrogen back-up system governed by interruptible sources and services

3e Prijs: Oscar Meijer (TU Eindhoven), voor zijn onderzoek: 3D Modelling and validation of boiler emissions using the Flamelet Generated Manifold technique

Juryrapport 2020

 

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie.

 

De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006 tweejaarlijks toegekend onder auspiciën van de KVGN, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. In 2016 werden vier prijzen toegekend:

De eerste prijs

De eerste prijs van 6.000 Euro aan Tjidsger-Henk Kingma (TUE), voor zijn scriptie Flow-induced self­sustained pulsations in closed side branches of gas transport networks.

De tweede prijzen

Twee tweede prijzen van elk 4.000 Euro aan Matthijs Brouns (TUD), voor zijn scriptie Operational Scheduling in a Multi-Actor Environment using Multiagent Systems: A case study on Multiprocessor Task Problems in Liquid Bulk Terminals en aan Frank Nijborg (RUG), voor zijn scriptie Logistics of decentralized produced biogas to centralized upgrading facilities.

De derde prijs

Een derde prijs van 2.000 Euro aan Roel Post (RUG), voor zijn scriptie scriptie Joint evaluation of LNG road infrastructure development and potential user adoption in the Netherlands: a fuel density based simulation approach.

De prijzen werden uitgereikt door Han Fennema, voorzitter KVGN, tijdens het KVGN-symposium "Energie in transitie, gas in transitie: Wie betaalt de energietransitie?" op 17 november in het Hilton Hotel Soestduinen.

De vier winnaars presenteerden hun scriptie aan het publiek. Tjidsger-Henk Kingma, terechte winnaar van de eerste prijs, sloot zijn prachtige presentatie af met de woorden: "Het natuurkundig begrijpen én wiskundig beschrijven van natuurkundige fenomenen is essentieel voor het identificeren en kwantificeren van problemen. Daartoe dient het als een fundamenteel middel voor de toetsing van de technische haalbaarheid van conceptuele, innovatieve ideeën op het gebied van gastransport."

De jury voor de prijzen bestond uit Prof. dr. R.V.A. Oliemans, Prof. dr. J.N.H. Reek en Prof. dr. ir. A.A. van Steenhoven. U kunt het juryrapport hieronder inzien.

Op de foto vlnr: Winnaars Tjidsger-Henk Kingma, Roel Post, Matthijs Brouns en Frank Nijborg, Ad IJzerman secretaris natuurwetenschappen KHMW en Han Fennema voorzitter KVGN.