Nederlandse Gasindustrie Prijzen

Nederlandse Gasindustrie Prijzen

DE INSCHRIJVING VOOR DE NEDERLANDSE GASINDUSTRIEPRIJZEN 2022 IS GESLOTEN

KVGN stelt in 2022 drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.

- Een eerste prijs van € 6.000

- Een tweede prijs van € 4.000

- Een derde prijs van € 2.000

De prijzen zijn bestemd voor masterscripties van studenten die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 zijn afgestudeerd. U kunt uw kandidaten voor deze prijs tot en met 16 september 2022 nomineren, uitsluitend digitaal via het formulier op deze webpagina. Lees voor u een voordracht indient eerst de voorwaarden in de "Circulaire Nederlandse Gasindustrieprijzen 2022". Studenten kunnen niet zichzelf voordragen.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

  NOMINATIEFORMULIER NEDERLANDSE GASINDUSTRIEPRIJZEN 2022

  Gegevens kandidaat

  Naam kandidaat

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van de scriptie

  Datum waarop scriptie is goedgekeurd

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s)

  Naam voordrager

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  E-mailadres secretariaat (indien van toepassing)

  Naam 2e voordrager (indien van toepassing)

  Functie 2e voordrager (indien van toepassing)

  E-mailadres 2e voordrager (indien van toepassing)

  Privacy


  Upload bijlagen:

  Graag als bestandsnamen gebruiken: Voornaam + achternaam van de kandidaat, gevolgd door: Aanbevelingsbrief, Cijferlijst, CV, etc. Bijvoorbeeld: "Jan Janssen Aanbevelingsbrief".

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent (PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):
  Check na versturen van dit formulier uw mail voor een ontvangstbevestiging, waarin een kopie van het door u ingevulde formulier is opgenomen.

  De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN. De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is. Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

  Prijswinnaars 2020

  1e Prijs: Joseph Daatselaar (TU Delft), voor zijn onderzoek: Microporous Membranes for CO2 Electrolysis

  2e Prijs: Nick Kimman (TU Delft), voor zijn onderzoek: Power-to-gas efficiency of a hydrogen back-up system governed by interruptible sources and services

  3e Prijs: Oscar Meijer (TU Eindhoven), voor zijn onderzoek: 3D Modelling and validation of boiler emissions using the Flamelet Generated Manifold technique

  Juryrapport 2020

  Verslag van de online prijsuitreiking 2020:

  Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

  Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

  De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie te schrijven over een aan de gasindustrie gelieerd onderwerp en als professional werkzaam te worden in de gasindustrie.

   

  De Nederlandse Gas Industrie Prijs wordt sinds 2006 tweejaarlijks toegekend onder auspiciën van de KVGN, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. In 2016 werden vier prijzen toegekend:

  De eerste prijs

  De eerste prijs van 6.000 Euro aan Tjidsger-Henk Kingma (TUE), voor zijn scriptie Flow-induced self­sustained pulsations in closed side branches of gas transport networks.

  De tweede prijzen

  Twee tweede prijzen van elk 4.000 Euro aan Matthijs Brouns (TUD), voor zijn scriptie Operational Scheduling in a Multi-Actor Environment using Multiagent Systems: A case study on Multiprocessor Task Problems in Liquid Bulk Terminals en aan Frank Nijborg (RUG), voor zijn scriptie Logistics of decentralized produced biogas to centralized upgrading facilities.

  De derde prijs

  Een derde prijs van 2.000 Euro aan Roel Post (RUG), voor zijn scriptie scriptie Joint evaluation of LNG road infrastructure development and potential user adoption in the Netherlands: a fuel density based simulation approach.

  De prijzen werden uitgereikt door Han Fennema, voorzitter KVGN, tijdens het KVGN-symposium "Energie in transitie, gas in transitie: Wie betaalt de energietransitie?" op 17 november in het Hilton Hotel Soestduinen.

  De vier winnaars presenteerden hun scriptie aan het publiek. Tjidsger-Henk Kingma, terechte winnaar van de eerste prijs, sloot zijn prachtige presentatie af met de woorden: "Het natuurkundig begrijpen én wiskundig beschrijven van natuurkundige fenomenen is essentieel voor het identificeren en kwantificeren van problemen. Daartoe dient het als een fundamenteel middel voor de toetsing van de technische haalbaarheid van conceptuele, innovatieve ideeën op het gebied van gastransport."

  De jury voor de prijzen bestond uit Prof. dr. R.V.A. Oliemans, Prof. dr. J.N.H. Reek en Prof. dr. ir. A.A. van Steenhoven. U kunt het juryrapport hieronder inzien.

  Op de foto vlnr: Winnaars Tjidsger-Henk Kingma, Roel Post, Matthijs Brouns en Frank Nijborg, Ad IJzerman secretaris natuurwetenschappen KHMW en Han Fennema voorzitter KVGN.