Keetje Hodshon Prijs

Keetje Hodshon Prijs

J.C. Ruigrok Prijs en Martinus van Marum Prijs 2010 uitgereikt' Op vrijdag 28 mei 2010 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van de Maatschappij de Keetje Hodshon Prijs aan Dr. B.M.C. Breijde J.C. Ruigrok Prijs aan Dr. J.A. Moor en de Martinus van Marum Prijs aan Dr. T. van Herk uitgereikt.
'

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Deze prijsvraag werd uitgeschreven in 2017. 

Uit de 14 inzendingen werd als winnaar gekozen Marian van Egdom met haar essay Keetje Hodshons laatste uren. Zij ontvangt een modern geschilderd portret van Keetje. De essays Geloof, hoop en liefde door Annemarie Korevaar en Een uitputtend bezoek door Sander van Walsum kregen een eervolle vermelding.

De drie bekroonde essays worden gepubliceerd in een boekje dat half februari 2018 verschijnt en aan alle deelnemers aan de prijsvraag wordt verstuurd, alsook aan directeuren en leden van de KHMW. Het boekje is vanaf half februari 2018 verkrijgbaar bij het secretariaat van de KHMW en verschijnt tevens als pdf op deze website, onder de knop khmw/publicaties. 

De jury, gevormd door KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet, heeft genoten van de verscheidenheid aan essays, de vindingrijkheid die aan de dag werd gelegd en natuurlijk van de minnaars, meestal historische personen, die Keetje werden toebedacht.

Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon is bekend vanwege het naar haar genoemde Hodshon Huis in Haarlem. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 - ze was toen 22 jaar. Wat bezielde deze jonge vrouw voor zichzelf dit statige stadspaleis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen?

In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell getracht op deze vraag een antwoord te vinden: het prachtig geïllustreerde boek "Keetje Hodshon (1768-1829)" over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige, rijke Haarlemse vrouw dat in februari 2017 is verschenen bij uitgeverij Vantilt. 
Een van de vele recensies over het boek: Vrij Nederland

Met de prijsvraag "Vul de hiaten in Keetjes leven" riep de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen lezers van het Haarlems Dagblad en andere geïnteresseerden op in maximaal 4.000 woorden een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon, in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook. 
KEETJE_BLIJFT_EEN_RAADSEL_ONDANKS_SOLIDE_SPEURWERK