ANSA 2012 voor Detlef Lohse

ANSA 2012 voor Detlef Lohse

De winnaar van de AkzoNobel Science Award 2012 van € 50.000 - is Prof. dr. D. Lohsehoogleraar vloeistoffysica aan de Universiteit Twente.
De AkzoNobel Science Award wordt uitgereikt ter bekroning van uitnemende wetenschappelijke bijdragen aan de materiaalwetenschappenDe AkzoNobel Science Award wordt uitgereikt ter bekroning van uitnemende wetenschappelijke bijdragen aan de materiaalwetenschappenchemieprocestechnologie en/of measurement sciences.
De Award wordt verleend voor een vernieuwendsamenhangend oeuvre van een wetenschappelijk onderzoeker en is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon.
Een Award wordt toegekend op grond van wetenschappelijke publicatieswaarbij het tot aanbeveling strekt wanneer de technologie geoctrooieerd is en daadwerkelijk toegepast wordt.
De Award bestaat uit een oorkonde en een som geld ten bedrage van € 50.000-
De beoordeling en toekenning van de prijs zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Juryleden waren:
Dr. J.Th.M. de Hossonhoogleraar technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
Dr. J. Reedijkoud-hoogleraar anorganische chemie aan de Universiteit Leiden
Dr. ir. J.C. Schoutenhoogleraar chemische reactortechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 1 november in het Hodshon Huis te Haarlem.
Meer informatie over Detlef Lohse en de ANSA vindt u in het persbericht hieronder:

ANSA 2012 uitgereikt aan Detlef Lohse

ANSA 2012 uitgereikt aan Detlef Lohse

Deze prestigieuze prijs beschikbaar gesteld door AkzoNobel werd aan Prof. dr. D. Lohse (Universiteit Twente) toegekend voor zijn veelzijdig en vernieuwend onderzoek in de vloeistoffysica.
werd aan Prof. dr. D. Lohse (Universiteit Twente) toegekend voor zijn veelzijdig en vernieuwend onderzoek in de vloeistoffysica.
De prijsuitreiking vond plaats in het Hodshon Huis in Haarlem op donderdag 1 november 2012. De prijs van 50.000 Euro werd aan Detlef Lohse overhandigd door Marjan Oudemanlid executive committee AkzoNobel. De bijeenkomst werd voorgezeten door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter KHMW en Graeme Armstronglid executive committee RD&I AkzoNobel. Twee voordrachten over het thema 'How open innovation can help establish a competitive edge?' werden gehouden door Frank Piller (Aachen University) en Jos Keurentjes (open innovation director AkzoNobel). De ruim 100 gasten konden tevens door middel van presentaties in Business Showcasesopgesteld in de verschillende zalen van het Hodshon Huis kennis maken met de nieuwste technologieën ontwikkeld door AkzoNobel. Een inspirerende dag!
Onderstaand het juryrapport dat werd gepresenteerd door Jeff de Hosson (hoogleraar technische natuurkunde Rijksuniversiteit Groningen). De jury bestond verder uit Jan Reedijk (oud-hoogleraar anorganische chemie Universiteit Leiden) en Jaap Schouten (hoogleraar chemische reactortechnologie Technische Universiteit Eindhoven).
De AkzoNobel Science Award wordt verleend voor een vernieuwendsamenhangend oeuvre van een wetenschappelijk onderzoeker. Akzo Nobel bepaalt het vakgebied van de prijs en de exacte criteria waaraan het onderzoek van voorgedragen wetenschappers moet voldoen. De prijs wordt jaarlijks uitgereiktbeurtelings in Nederland en in Zweden. In 2009 werd de toekenning van de Prijs uitgebreid tot China. In 2012 kwam Engeland daarbij. In 2013 wordt de Prijs voor het eerst ook uitgereikt in de VS.