Vanuit het Voet Fonds bijdragen worden aan studenten bijdragen verstrekt voor universitaire stages of studies in het buitenland. Voor de voorwaarden en om een aanvraag in te dienen kunt u contact opnemen met de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting waaraan de verstrekking van de beurzen is uitbesteed.

Dr. W.J.E. Voet

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële bijdragen kunnen worden verstrekt aan studenten die niet in staat zijn de kosten van hun universitaire studie zelf volledig te dragen.

De heer Voet is geboren op 25 april 1930 te Rotterdam en behaalde in 1948 zijn diploma HBS waarna hij in Leiden scheikunde ging studeren. Hij bekroonde deze studie met een dissertatie waarmee hij de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen verkreeg. Direct daarop trad hij in dienst van Unilever (de sectie organische chemie van het Research Laboratorium), bij welk bedrijf hij in verschillende functies tot aan zijn pensioen heeft gewerkt.

Teneinde de selectie van studenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Voet Fonds te faciliteren is de KHMW een samenwerking aan gegaan met de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting te Haarlem. Deze stichting is in 1883 opgericht door mevrouw Gerdessen-van Outeren, weduwe van de Haarlemse huisarts Schuurman Schimmel, met een beginkapitaal van fl.20.000,-. Het doel van de stichting is van oudsher “verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunnen studiën op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen of voort te zetten”. Met de SSvO Stichting is afgesproken dat uit het Voet Fonds bijdragen worden verstrekt voor universitaire stages of studies in het buitenland.