De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving van 100.000 euro werd op 19 november uitgereikt door Louise Gunning-Schepers en Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner aan Bart Jacobs, voorzitter van de Stichting Privacy by Design. 

De stichting heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. Aan de ontwikkeling van IRMA is jarenlang wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan door de Nijmeegse onderzoeksgroep van Bart Jacobs, hoogleraar beveiliging en correctheid van programmatuur.

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. De prijs, die dit jaar voor de tweede maal wordt uitgereikt, is ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, bestaat uit een bedrag van € 100.000,- en dient vooral te worden besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief. De prijs is mogelijk gemaakt door een schenking.

Juryrapport Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018

Bart Jacobs, Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner en Louise Gunning-Schepers

Het team van Privacy by Design

Meer weten over IRMA en Privacy by Design? Bekijk dan dit filmpje en de website van Privacy by Design.

De lezingen bij de prijsuitreiking door Irene de Jong en Corien Prins over resp. privacy in de klassieke oudheid en in de hedendaagse samenleving worden binnen enkele weken gepubliceerd op deze website, samen met de rapportage door de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, prijswinnaar in 2017.