Ontwikkelingspsycholoog Dr. Eddie Brummelman (Universiteit van Amsterdam) is de tweede winnaar van de Nationale Postdocprijs. Dat hebben De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bekendgemaakt. Brummelman, die onderzoek doet naar de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, ontvangt 10.000 euro.

Dr. Eddie Brummelman (1987) promoveerde in 2015 cum laude in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek kijkt hij naar hoe ouders hun kinderen zelfwaardering proberen aan te leren. Zelfwaardering wordt gezien als de basis van een gelukkig en succesvol leven, maar wat Brummelmans onderzoek laat zien is dat er ook dingen mis kunnen gaan: met name kinderen op een voetstuk zetten en ze vertellen hoe speciaal en bijzonder ze zijn kan averechtse gevolgen hebben en bijvoorbeeld narcistische trekken aanwakkeren.

De jury is van mening dat Brummelmans onderzoek zeer innovatief is en van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit. Het is innovatief omdat het hem lukt aan te tonen dat de psychoanalytische theorie narcisme onvoldoende verklaart en dat inzichten uit de sociale leertheorie tot een beter begrip van het verschijnsel leiden. De hoge wetenschappelijke kwaliteit van Brummelmans onderzoek blijkt onder meer uit de longitudinale benadering, die hij combineert met dagboekstudies, experimentele studies en interventiestudies. Daarnaast waardeert de jury de wetenschappelijke onafhankelijkheid en originaliteit waarmee Brummelman zijn onderzoek verricht, zijn grote productiviteit, alsook het feit dat hij zijn onderzoek in internationale netwerken weet te verankeren en door te ontwikkelen. Hij is enorm actief en bedreven in het uitdragen van zijn onderzoek in de maatschappij.

Brummelmans werk levert een tot nadenken stemmend commentaar op de normen en waarden die aan onze samenleving ten grondslag liggen. Narcisme is een prangend maatschappelijk probleem dat voor veel wetenschappelijke disciplines van belang is. Naast de verschillende takken van de psychologie valt te denken aan de pedagogiek, maar ook aan cultuurwetenschappelijk onderzoek in brede zin.

Nationale Postdocprijs
De Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie (DJA) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs is bedoeld voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De onderzoekers worden genomineerd door directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten en door hoogleraren.

De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties.

De prijsuitreiking is op vrijdagmiddag 23 november in het Trippenhuis te Amsterdam.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Visser, persvoorlichter: janneke.visser@knaw.nl en 06 1169 4851.