Met ingang van 2017 stellen de KHMW en De Jonge Akademie de Nationale Postdocprijs ter beschikking. De prijs, van 10.000 euro, is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek. De prijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta/medische wetenschappen. 

De inschrijving voor de editie 2019 is geopend. Dit jaar is de prijs bestemd voor een postdoc op het gebied van de bèta/medische wetenschappen. Alle benodigde informatie om een voordracht in te dienen, vindt u op de website van de KNAW. De deadline voor nominaties is 15 juli 2019.

Information in English is available at the website of the KNAW.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met secretaris@khmw.nl