De aanvraagronde voor het academisch jaar 2020-21 is open. Deadline voor aanvragen is 9 januari 2020. 

De beurzen zijn beschikbaar voor een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) of voor een MBA. Binnen economie komen in principe alle specialisaties in aanmerking. Er is een voorkeur voor aanvragers die niet meer dan 7 jaar geleden zijn afgestudeerd. 

De beurzen worden gefinancierd vanuit de erfenis van Prof. dr. Wietze Eizenga, hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek aan de Universiteit Leiden. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren kwamen samen in zijn testament.

Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door Fulbright. Bezoek de website van Fulbright voor alle informatie over de KHMW/Eizenga beurzen: www.fulbright.nl/KHMW/Eizenga