100 jaar leven. Vloek of zegen?

De 13e editie van de Jan Brouwer Conferentie werd druk bezocht en was zeer geslaagd.

Na een woord van welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, gaf Drs. (Marlies) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter van het Jan Brouwer Fonds en ondervooriztter van de KHMW, een inleiding over de naamgever van het Jan Brouwer Fonds en de doelstellingen van de conferenties. De middag werd als altijd voorgezeten door Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, universiteitshoogleraar  Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Achtereenvolgens traden op als spreker:

Prof. dr. J. (Jenny) Gierveld, emeritus-hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit en honorary fellow bij het NIDI. Zij sprak over de sociale aspecten van ouder worden, speciaal de voor oudere mensen zo belangrijke verbondenheid met anderen.

Prof. dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van de Leyden Academy. Hij sprak over beeldvorming over ouderen: het perspectief van jongeren en van ouderen, door de geschiedenis heen en in verschillende landen.

N. (Noreen) van der Linden MD, promovendus aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences UMC Maastricht, schetste namens de Nationale DenkTank een beeld over ouderen vanuit het perspectief van een 25-jarige.

Drs. E.I. (Edith) Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Drs. H. (Hedy) d’Ancona, ambassadeur Long Live Arts en vml. minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zij sprak over de toekomst van de ouderdom vooral vanuit het  emancipatoire aspect: zelfbeschikking en zelf-expressie.

Het verslag van de conferentie verschijnt dit voorjaar digitaal op deze website, onder "Publicaties"